Hyppää sisältöön

Siemenpuu tuki Amazonian keräilijöiden oikeuksia ja keräilysuojelualueiden perustamista

Siemenpuun pitkäaikainen kumppani, brasilialainen CNS (Conselho Nacional das Populações Extrativistas eli Keräilijäväestön kansallinen liitto) on vuonna 1985 Chico Mendesin johdolla perustettu kansanliike Amazonian sademetsien kuminkerääjien oikeuksien puolustamiseksi. Nykyään CNS edustaa Euroopan kokoisella Amazonialla noin tuhatta metsäalueiden asukkaiden monimuotoista järjestöä, joista valtaosa on maaseutuväen ammattiliittoja, osuuskuntia ja suojelualueiden asukkaiden yhdistyksiä. CNS:n toiminnan kulmakivi on yhteisöllisten suojelualueiden asukkaiden järjestäytyminen. Nykyisellään keräilysuojelualueita ja muita yhteishallinta-alueita on Brasiliassa 635 ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on yli 66 miljoonaa hehtaaria. Niissä asuu yli 1 500 000 ihmistä.

Sademetsien kuminkerääjät olivat vielä 1990-luvulla Brasilian Amazonian huono-osaisinta väkeä vailla perustavia kansalaisoikeuksia. Siemenpuu-säätiö on 15-vuotisella tuellaan ollut kohentamassa merkittävästi kuminkerääjien asemaa ja CNS on sinä aikana laajentunut puolustamaan myös muiden Brasilian keräilijäyhteisöjen asemaa. Siemenpuu on tukenut CNS:n tavoittelemaa ekologista maatalousreformia erityisesti keräilysuojelualueita luomalla. Niissä metsät ja muut luonnonvarat ovat suojeltuja mutta alueiden perinteisillä asukkailla on rajattuja oikeuksia uusiutuvien keräilytuotteiden kestävään käyttöön. Metsien kaupallinen hakkuu on kielletty. CNS:n vaatimuksiin kuuluvat paitsi uusien yhteisöllisten suojelualueiden luominen myös joidenkin olemassa olevien laajentaminen sekä suojelualueille asettuneiden yksityisten karjankasvattajien ja maanviljelijöiden sekä metsätalousyhtiöiden tilanteen ratkaiseminen.

CNS ajaa suojelualueilla asuvien perinteisten yhteisöjen elämänlaadun parantamista, järjestäytymistä ja oikeuksien toteutumista. Liiton käytännön tavoitteita ovat perinteisten keräilyelinkeinojen ja pienviljelyn kehittäminen, kestävien metsänhoitosuunnitelmien hyväksyminen ja suojelualueiden yhteisöllisten käyttölupien myöntäminen, minimihintojen asettaminen keräilytuotteille ja lainojen myöntäminen keräilijöille. CNS tavoittelee myös suojelualueiden julkisten palveluiden kuten terveydenhuollon, koulutuksen, sanitaation ja asuntotuotannon kehittämistä paikallisväestön tarpeisiin räätälöidyiksi.

Keräilijäliike järjestäytyy puolustamaan Amazoniaa

Viimeisen Siemenpuun tukeman hankkeen aikana 2019-2021 vahvistettiin Brasilian Amazonian perinteisen keräilijäväestön kapasiteettia puolustaa olemassa olevia keräilijäsuojelualueita, metsien kestävää käyttöä ja kestävää keräilyä harjoittavia yhteisöjä, sekä erityisesti naisten ja nuorten perusoikeuksien toteutumista. CNS:n työ keskittyi hankekaudella keräilijäväen jo saavutettujen tavoitteiden puolustamiseen, sillä nykyisen Brasilian hallituksen kaudella viranomaiset ovat järjestelmällisesti vesittäneet Amazonian suojelua tai suhtautuneet suorastaan vihamielisesti yhteisölliseen metsiensuojeluun. CNS:n näkökulmasta olennaista onkin ollut keräilijäliikkeen järjestäytymisen sekä yhteiskuntapoliittisen tietoisuuden ja kannanmuodostuksen vahvistaminen. Nuorten ja naisten osallistumista CNS:n päättävissä elimissä on samalla vahvistettu.

Vuonna 2019 järjestettiin keräilijäliikkeen alueelliset kokoukset kaikissa Amazônia Legal -alueen yhdeksässä osavaltiossa. Niiden jälkeen pääkaupungissa Brasiliassa pidettiin CNS:n yleiskokous, jossa hyväksyttiin sääntöuudistus, laadittiin neljän vuoden strategia ja valittiin järjestön uusi johtajisto vuosille 2019–2023. CNS:n uudesta johtajistosta on 60 prosenttia naisia ja nuoria uusien sääntöjen mukaisesti. Kansallisen tason vaikuttamistyön kulminaationa kokousedustajat osallistuivat yleiseen kuulemiseen Brasilian parlamentin ympäristövaliokunnassa.

Siemenpuu tuki CNS:n työtä maan parlamenttiin vaikuttamiseksi sen kuuden valiokunnan kautta (alkuperäiskansojen ja perinteisten yhteisöjen kannalta relevantteja ovat erityisesti ihmisoikeus- ja ympäristövaliokunnat) sekä lobbaamalla järjestelmällisti hallitusta ja keskeisiä virkamiehiä. CNS on tehnyt vaikuttamistyötä myös yhdessä alkuperäiskansojen liikkeen kanssa. Siemenpuun tuella edistettiin myös kansainvälisen yhteistyön tiivistämistä kumppaneiden kanssa Amazonian metsien ja jo osoitettujen yhteiskäyttöalueiden puolustamiseksi.

Koronapandemia vaikeutti hankkeen alkuperäisten toimintojen toteuttamista, joten sen jälkipuoliskolla keskityttiin paikallisten aloitteiden toteuttamiseen eri puolilla Amazoniaa. Aloitteilla vahvistettiin keräilijäsuojelualueiden sisäistä järjestäytymistä, edistettiin keräilytuotteisiin liittyvää organisoitumista ja tuotettiin viestintämateriaalia sekä vaadittiin viranomaisia täyttämään keräilysuojelualueita koskevat velvoitteensa.

***

Lue CNS:n Joaquim Belon blogiteksti Voitontavoittelu ja konservatiivinen ideologia tuhoavat Amazoniaa.

Fabrina Furtadon artikkeli Ympäristövastaisuus ja pääoman luonto ovat vallanneet Brasilian julkaistiin Siemenpuun tuoreessa kirjassa Luonnonsuojelun dekolonisaatio – Kohti kanssaelävää suojelua.

Artikkelikuva: Moniin Amazonian keräilyreservaatteihin pääsee vain veneellä. Kuvassa matka Medio Juruán reservaattiin Brasilian Amazonasin osavaltiossa. (Kuva: Kirsi Chavda /Siemenpuu)

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme ja saat meiltä uutisemme 4 kertaa vuodessa sähköpostiisi. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.

    Tilaan uutiskirjeen ja hyväksyn tietojeni käsittelyn kuten tietosuojaselosteessa kuvattu.