Hyppää sisältöön

Energiaoikeudenmukaisuus

Energiaoikeudenmukaisuuden teemakokonaisuudessa Siemenpuun tavoite on edistää sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja ympäristöllisesti kestäviä energiaratkaisuja sekä politiikkatasolla että paikallisyhteisöissä.

Kokonaisuudessa tuetaan Malin ja Myanmarin järjestöjen suunnittelemia ja toteuttamia hankkeita.

Politiikkatasolla tavoite on vähentää energiatalouden ympäristö- ja sosiaalisia haittavaikutuksia ehkäisemällä erityisen haitallisten hankkeiden kehittämistä ja rakentamista, sekä tukemalla kansalaisyhteiskunnan laatimien vaihtoehtoisten energiasuunnitelmien tekoa ja päätöksentekijöihin kohdistuvaa vaikuttamistyötä. Tavoitteena on tehdä energialinjauksiin ja -hankkeisiin liittyvistä päätösprosesseista oikeudenmukaisia ja vahvistaa niiden ääntä, joihin hankkeet suorimmin ja voimakkaimmin vaikuttavat.

Kestävien uusiutuvan energian hankkeiden tukeminen voi tuoda suuria hyötyjä paikallisyhteisöille – erityisesti niille, jotka ovat sähköverkon ulottumattomissa. Olennaista on omistajuuden ja omavaraisuuden lisääminen. Maaseudun paikallisyhteisöissä tuetut hankkeet voimaannuttavat yhteisöjä tuottamaan omaa energiaansa puhtaasti auringon, tuulen ja mikrovesivoiman avulla, mikä vähentää fossiilisten polttoaineiden ja polttopuun käyttöä.

Energiaoikeudenmukaisuus on käsite, jossa oikeudenmukaisuuden periaatteet liitetään energiapolitiikkaan, energiantuotantoon ja -järjestelmiin, energiankulutukseen, energia-aktivismiin, energiaturvallisuuteen ja ilmastonmuutokseen. Lisäksi siihen kuuluu energiaköyhyyden vähentäminen (SDG 7). Siemenpuu tukee oikeudenmukaista ja kestävää järjestelmätason siirtymää, mikä energiasektorilla tarkoittaa vähähiilisten ja laajemmin ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävien ratkaisujen nopeampaa käyttöönottoa. Olennaista on puuttua energiapäätösten hyötyjen ja haittojen epäoikeudenmukaiseen jakautumiseen juurisyitä myöten.

Useimmissa etelän maissa naiset kokevat energiaköyhyyden eri tavalla ja vakavammin kuin miehet, hoitamalla usein aikaa vievät ja raskaat tehtävät, kuten poltettavan biomassan keräämisen. Epätasa-arvoiset sukupuolten väliset suhteet rajoittavat myös naisten mahdollisuutta tuoda energiatarpeitansa esiin ja osallistua energiajärjestelmien päätöksentekoon kaikilla sen tasoilla.

Teemakokonaisuus ammentaa aiemmin tehdystä työstä. Vuosina 2008-20 Siemenpuu tuki Mekong-joen alueella kansalaisyhteiskuntien energiaosaamisen vahvistamista ja vaikuttamistyötä etenkin Thaimaassa, Vietnamissa ja Myanmarissa. Kansalliseen ja alueelliseen energiasuunnitteluun pyrittiin vaikuttamaan ”yläjuoksulla” eli mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Vaikuttamistyön rinnalle on vuodesta 2018 lähtien noussut konkreettisten pienikokoisten uusiutuvan energian hankkeiden tukeminen yhteistyössä EKOenergian ilmastorahaston kanssa. Siemenpuun työssä pyrkimyksenä on luoda yhteyksiä vaikuttamistyön ja uusiutuvan energian hankkeiden välille ja siten vahvistaa kummankin toimijapiirin toimintaa, mikä on tärkeää vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme ja saat meiltä uutisemme 4 kertaa vuodessa sähköpostiisi. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.

    Tilaan uutiskirjeen ja hyväksyn tietojeni käsittelyn kuten tietosuojaselosteessa kuvattu.