Hyppää sisältöön

Nepalin hankkeet vahvistivat energiaoikeudenmukaisuutta

Nepalissa on vastikään päättynyt kolme Siemenpuun energiaoikeudenmukaisuus-rahoitusteemassa tuettua hanketta. Yksi hankkeista keskittyi poliittiseen vaikuttamistyöhön, toisessa sähköistettiin syrjäinen kylä mikrovesivoimalla ja kolmannessa toteutettiin syrjäisen kylän aurinkosähköverkko ja kunnallinen energiasuunnittelma.

Nepalissa on koronapandemian ja poliittisten haasteiden keskellä valmisteltu kansallista sähkölakia ja uusiutuvan energian lakia, jotka ovat hyvin tärkeitä energiaoikeudenmukaisuuden ja kestävän energian turvaamiseksi Nepalin haavoittuville ryhmille ja marginalisoiduille yhteisöille. Siemenpuun tukemassa Nepal Energy Foundationin (NEF) hankkeessa keskityttiin herkistämään kansalliset poliittiset päättäjät energiaoikeudenmukaisuuden sisällyttämiseen lainsäädännössä.

Hankkeessa tuotettiin informaatiomateriaaleja, lakianalyyseja ja vaatimuskirjelmiä.  Vaikuttamistyö toteutettiin koronatilanteen salliessa työpajoilla ja suorilla keskusteluilla 62 päätöksentekijän kanssa, sekä jopa 9,4 miljoonaa nepalilaista saavuttaneella mediakampanjalla. Korona viivästytti uusia parlamenttivaaleja ja samalla lakivalmistelun etenemistä ja hankkeen toimintoja, mutta samalla se toi aikaa 20 järjestön yhteistyön syventämiselle ja vaikuttamistyömateriaalin laatimiselle.

Järjestöjen kampanjan ansioista oikeudenmukaisuuskysymykset saatiin sisällytettyä sähkölain luonnokseen ja energiaministeriö otti käyttöön mekanismeja energiaköyhyydestä kärsivien kansanryhmien tukemiseksi. Hanke johti myös vahvaan energiasektorin kansalaisjärjestöjen verkostoitumiseen. Laki on edelleen valmistelussa; NEF:in mukaan järjestöt aikovat jatkaa vaikuttamistyötä lain hyväksyntään saakka.

Namsaling Community Development Centren (NCDC) toteuttamassa hankkeessa rakennettiin 15 kilowatin tehoinen mikrovesivoimala ja pienverkko Mikwaholan maalaiskunnan 5. kylään Itä-Nepalin Taplejungin piirikunnassa. Voimalalla sähköistettiin 75 sherpa- ja limbu-kotitaloutta sekä kaksi koulua ja terveysasema. Hankkeen toteuttamiseen ja rahoittamiseen osallistuivat myös kunta ja itse yhteisö.

Sähköistyksellä korvattiin kerosiinin käyttöä valaistuksessa ja polttopuun käyttöä (noin 10 kg kotitaloutta kohden päivässä), mikä vähentää metsien kulumista, parantaa talojen sisäilmaa ja vähentää naisten työtaakkaa. Kyläläisiä koulutettiin järjestelmän käyttöön ja huoltoon sekä mikroyrittäjyyteen. Sähköä käytetään esimerkiksi viljamyllyssä, puusepänverstaassa, koulun tietokoneluokassa ja kasveista tehtävän paperin valmistuksessa.

Centre for Rural Technology, Nepal (CRT/N) –järjestön hankkeessa rakennettiin 10 kilowatin aurinkoenergialla toimiva pienverkko vuoristoisella alueella olevaan Saure Bhangtar 3 -kylään Khanikholan maalaiskunnassa Kavren piirikunnassa. Sähköverkko tarjoaa puhdasta sähköenergiaa kylän 96 kotitaloudelle parantaen asukkaiden yhteiskunnallista ja taloudellista asemaa. Lisäksi kylän sähköistetystä viljamyllystä hyötyy verkon ulkopuolella olevien 24 talon asukkaat.

Toiminnoissa korostettiin naisten, vammaisten ja tamang-alkuperäiskansan osallistumismahdollisuuksia. Hankkeessa tuettiin paikallisyhteisöä pienyrittäjyyteen, kuten siipikarjan kasvattamiseen. Lisäksi vahvistettiin paikallishallinnon osaamista olosuhteisiin sopivien energiasuunnitelmien ja -politiikan teossa uuden energiasuunnittelutyökalun avulla; hankkeen aikana valmistuikin Khanikholan kunnan viisivuotinen energiasuunnitelma.

Hankkeen aikana keskustelua herätti Nepalin hallituksen uusi lupaus maksaa valtakunnan verkosta sähköä saavien kansallisen köyhyysrajan alapuolella olevien kotitalouksien sähkömaksut 20 KWh saakka, ja toisaalta tuetun hankkeen suunnitelma periä sähkömaksut kohdekylässä kulutuksen mukaan: tämän vuoksi kylän sähkönkäyttökomitea päätti asettaa kotitalouksille alun perin suunniteltua edullisemman kuukausitaksan ja kompensoida sitä viljamyllyn käytön korkeammilla taksoilla sekä porrastamalla ajallisesti kotitalouksien ja viljamyllyn sähkönkäyttöä.

Kiinnostavaa on se, että hallituksen lupaukseen ilmaisesta valtakunnanverkon sähköstä köyhimmille perheille vaikutti (Siemenpuun tukema) NEF:n vaikuttamistyö. Nepalin syrjäisimmät alueet pysyvät kuitenkin vielä kauan valtakunnanverkon ulottumattomissa ja yhteisöpohjaisen uusiutuvan sähkön tuottaminen tuo merkittäviä parannuksia ihmisten elämänlaatuun (valaistus, työtaakan vähentyminen, uudet elinkeinot) vähentäen samalla polttopuun ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Jatkossa köyhimpien kotitalouksien asemaa ja rahoitusmahdollisuuksia yhteisöjen off-grid-järjestelmien rakentamisessa on arvioitava entistä tarkemmin.

***

Siemenpuu on tukenut Nepalissa vuodesta 2018 alkaen yhteensä seitsemää energiahanketta, joista kaksi päättyy vuoden 2022 puolivälissä. Uudella ohjelmakaudella 2022-2025 Nepal ei enää sisälly Siemenpuun pääkohdemaihin, mutta energiahankkeita pyritään rahoittamaan maassa edelleen, jos tähän avautuu lisäresursseja.

Ulkoministeriön ohjelmatuen lisäksi Siemenpuu sai tukea hankkeiden rahoitukseen EKOenergialta ja muilta lahjoittajilta.

Artikkelikuva: Saure Bhangtarin kylän naiset kytkevät aurinkosähköverkon päälle Nepalin Khanikholan kunnassa (Kuva: CRT/N-järjestö)

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme ja saat meiltä uutisemme 4 kertaa vuodessa sähköpostiisi. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.

    Tilaan uutiskirjeen ja hyväksyn tietojeni käsittelyn kuten tietosuojaselosteessa kuvattu.