Hyppää sisältöön

Liberia

Länsiafrikkalaisen Liberian väkiluku on noin 5 miljoonaa. Väestö on jakautunut 16 alkuperäiskansaryhmään tai klaaniin.

Liberiassa on myös laajoja metsiä (kaksi kolmasosaa maan pinta-alasta) ja maan alueella on myös suuri osa (42 %) Ylä-Guinean ylängöstä. Liberiaa on pidetty yhtenä maailman elonkirjon eli biodiversiteetin ”hotspoteista”: sen metsissä on valtava kirjo kasvistoa ja eläimistöä, mukaan lukien korkean endeemisyyden lajeja. Lähes puolet Liberian väestöstä asuu metsien välittömässä läheisyydessä ja on niistä riippuvainen toimeentulonsa ja ruokaturvansa suhteen.

Useat lait, kuten vuonna 2009 annettu yhteisön oikeuksia koskeva laki ja vuonna 2018 voimaan tullut maaoikeuslaki, antavat paikallisyhteisöille maa- ja metsävarojen valvonta- ja hallintaoikeudet. Jälkimmäinen myös parantaa naisten oikeuksia. Tähän mennessä on hyväksytty 49 yhteisömetsäaluetta (CFMA). Yhdessä ne kattavat yli miljoona hehtaaria.

Yhteisömetsänhoitoelimillä (CFMB) ei kuitenkaan usein ole riittäviä valmiuksia turvata yhteisömetsien pitkän aikavälin kestävyyttä, ja naisten osallistuminen luonnonvarojen hoitoa koskevaan päätöksentekoon on heikkoa. Metsäyhtiöt ovatkin usein onnistuneet ottamaan haltuunsa yhteisömetsiä kolmansien osapuolien sopimusten kautta, heikentäen näin suojelutoimia.

Siemenpuun rooli Liberiassa

Siemenpuu tukee hankkeita Liberiassa Feministinen agroekologia ja Yhteisömetsät -rahoitusteemojen kautta. Tuen tarkoituksena on vahvistaa yhteisöpohjaista metsien suojelua ja kestävää käyttöä sekä pienviljelijöiden, erityisesti naisten, agroekologisia viljelykäytäntöjä. Hankkeissa vahvistetaan metsäyhteisöjen kykyä puolustaa maa- ja luonnonvaraoikeuksiaan sekä naisten oikeuksia ja johtajuutta yhteisöissä. Vaikuttamistyötä tehdään yhteisöoikeuslain ja maaoikeuslain asianmukaiseen täytäntöönpanoon liittyen.

Liberian kansalaisyhteiskunnan toimijoille myönnettävän tuen odotetaan johtavan köyhyyden lievittämiseen monipuolistamalla metsä- ja pienviljelijäyhteisöjen kestäviä toimeentulovaihtoehtoja, parantamalla yhteisöjen muutoskestävyyttä ja sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, säilyttämällä metsien ja maatalouden biologista monimuotoisuutta sekä tuomalla naiset ja vammaiset ihmiset näiden prosessien eturintamaan.

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme ja saat meiltä uutisemme 4 kertaa vuodessa sähköpostiisi. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.

    Tilaan uutiskirjeen ja hyväksyn tietojeni käsittelyn kuten tietosuojaselosteessa kuvattu.