Hyppää sisältöön

Kehitysyhteistyöohjelma

Siemenpuu-säätiön kehitysyhteistyöohjelman 2022―2025 tavoite on parantaa maaseudun paikallisyhteisöjen (yli 125 000 ihmisen) yhdenvertaisia mahdollisuuksia kehittää kestäviä elinehtoja ja osallistua ympäristönsä tilaan vaikuttavaan päätöksentekoon.

Ohjelma tukee moniäänisen ympäristöoikeudenmukaisuutta ajavan kansalaisyhteiskunnan vahvistumista erityisesti yhteistyötä ja verkostoitumista edistämällä. Elonkirjon ja ilmastokestävyyden vahvistamista edistetään kaikissa hankkeissa.

Ohjelmassa rahoitetaan vähintään 40 hanketta, jotka ovat kohdemaiden paikallisten kansalaistoimijoiden suunnittelemia ja toteuttamia. Hankkeet identifioidaan hakujen kautta, jotka ovat pääosin julkisia. Hauissa on temaattisia ja alueellisia rajauksia ja lisäksi niissä sovelletaan Siemenpuun yleisiä rahoituslinjauksia (pdf, englanniksi). Tieto avoimista hakukutsuista postitetaan englanninkielisille nettisivuillemme ja uutisiimme.

Ohjelman viisi pääkohdemaata ovat Kenia, Liberia, Mali, Mosambik ja Myanmar. Lisäksi, jos jossakin pääkohdemaassa ei voida jatkaa rahoitustoimintaa, hankkeita rahoitetaan Nepalissa. Viestinnällisesti tärkeitä alueita ovat myös Brasilian Amazonia, Indonesia ja Intia.

Ohjelman teemat ovat:

  • Biokulttuuriset oikeudet: alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen biokulttuurisen monimuotoisuuden vahvistaminen edistämällä kansainvälisesti tunnustettujen perinneoikeuksien toimeenpanoa.
  • Energiaoikeudenmukaisuus: maaseudun paikallisyhteisöjä palvelevien kestävien energiajärjestelmien tukeminen edistämällä moniäänistä energiasuunnittelua ja yhteisölähtöistä energiantuotantoa.
  • Feministinen agroekologia: pienviljelystä riippuvaisten naisten ja paikallisyhteisöjen oikeuksien vahvistaminen toimeentulon parantamiseksi ja elonkirjon suojelemiseksi.
  • Yhteisömetsät: metsistä riippuvaisten paikallisyhteisöjen oikeuksien vahvistaminen toimeentulon parantamiseksi ja elonkirjon suojelemiseksi.

Ohjelmakaudella 2022–2025 jatketaan hankerahoituksessa tuen kohdentamista kehitysmaiden maaseudun köyhimpiin ja syrjäytetyimpiin yhteisöihin, jotta näillä olisi mahdollisuudet kestävään elämään. Yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita vahvistetaan lisää: rahoitettavia hankkeita opastetaan yhdenvertaisuuden toteutumisen esteiden identifiointiin sekä gender- ja vammaisinkluusion suunnitelmien tekemiseen.

Tuella pyritään vahvistamaan yhteisöjä kohtaamaan yhteiskunnalliset ja ympäristölliset haasteet niin, että heidän edellytyksensä jatkaa sekä parantaa elämäänsä ja ympäristönsä tilaa, omilla elinalueillaan omista lähtökohdistaan, olisi mahdollisimman vahva. Erityisesti yhteisöjen kohtaamat ilmastohaasteet ja niiden ilmastokestävyyden vahvistaminen ovat keskeisiä tuen määrittäjiä.

Siemenpuun ohjelma tukee ekologiseen demokratiaan ja ympäristöoikeudenmukaisuuden edistämiseen sitoutunutta kansalaistoimintaa globaalissa etelässä. Moniäänisen kansalaisyhteiskunnan paikallisen ja globaalin yhteistyön ja verkostoitumisen avulla vahvistetaan ympäristöoikeudenmukaisuutta ajavia liikkeitä, turvataan ympäristöihmisoikeuspuolustajien toiminnan edellytyksiä ja jatkuvuutta sekä jaetaan parhaita käytäntöjä ympäristön suojelemiseksi ja yhteisöjen oikeuksien vahvistamiseksi.

Lue ukk:t-sivulta, mitä ovat hyvä elämä,
oikeudenmukainen siirtymä ekologiseen demokratiaan,
ympäristöoikeudenmukaisuus ja ympäristöihmisoikeuspuolustajat

Kehitysyhteistyöohjelma on jatkumoa Siemenpuun ulkoministeriön tuella vuonna 2002 varsinaisesti alkaneelle toiminnalle kehittyvien maiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ympäristö- ja kehityshankkeiden rahoittajana ja tukijana sekä kehitysviestijänä Suomessa. Ulkoministeriön ohjelmatuen lisäksi ohjelmakaudella haetaan aktiivisesti muuta rahoitusta ohjelman vaikuttavuuden kasvattamiseksi. Suomessa toteutettavan viestinnän ja globaalikasvatuksen tavoite on lisätä tietoisuutta ohjelman teemoissa ja vahvistaa aktiivista kansalaisuutta globaalin oikeudenmukaisuuden edistämisessä.

Lataa Siemenpuun ohjelma (pdf) alta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme ja saat meiltä uutisemme 4 kertaa vuodessa sähköpostiisi. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.

    Tilaan uutiskirjeen ja hyväksyn tietojeni käsittelyn kuten tietosuojaselosteessa kuvattu.