Hyppää sisältöön

Biokulttuuriset oikeudet

Biokulttuuristen oikeuksien teemakokonaisuudessa Siemenpuun tavoitteena on alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen biokulttuurisen monimuotoisuuden vahvistaminen edistämällä kansainvälisesti tunnustettujen tapa- ja perinneoikeuksien toimeenpanoa.

Kokonaisuudessa tuetaan Keniassa ja Myanmarissa toimivien järjestöjen hankkeita.

Alkuperäiskansa- ja metsäyhteisöjen omaehtoisen elämän ja resilienssin vahvistaminen sekä näiden elinympäristön monimuotoisuuden turvaaminen toimii perustana myös kestävälle toimeentulolle. Rahoitettavissa hankkeissa vahvistetaan yhteisöjen biokulttuurisia oikeuksia, identiteettiä sekä omaehtoisen luonnonvarojen hallinnan rakenteita ja kapasiteettia. Hankkeissa vahvistetaan myös yhteisöjen keskinäistä oppimista, tukea ja alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen edunvalvontaa ja vaikuttavuutta sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Biokulttuuriset oikeudet on kansainvälisistä ympäristö- ja ihmisoikeussopimuksista käytävään keskusteluun noussut käsite, jota käytetään alkuperäiskansojen ja perinteisten elämänmuodon omaavien paikallisyhteisöjen oikeuksiin liittyen. Biokulttuuristen oikeuksien näkökulmasta luonnon monimuotoisuuden suojeleminen edistää paikalliskulttuurin elinvoimaisuutta – ja vastaavasti kulttuurin elinkykyisyys on ehtona biologisen monimuotoisuuden suojelulle.

Keniassa ja Myanmarissa alkuperäiskansojen osuus koko väestöstä on suhteellisen suuri ja niiden oikeuksien tilanne haasteellinen – toisaalta Keniassa poliittinen ilmapiiri on mahdollistanut vahvan työn oikeuksien puolustamiseksi. Lisäksi molemmissa maissa on myös ollut suuri paine avata alkuperäiskansojen maita teollis-taloudellisen hyödyntämisen piiriin. Yhteisöillä ei kuitenkaan ole ollut edellytyksiä vastata näihin paineisiin, vaan ne tarvitsevat tukea ja työkaluja omien oikeuksiensa hahmottamiseen sekä niiden rakentavaan ja lailliseen puolustamiseen. Näin ollen yhteisöille annettava tuki on myös hyvin vahvasti demokratian ja maiden kansalaisyhteiskuntien vahvistamista.

Teemakokonaisuudessa Siemenpuu hyödyntää myös pitkää ja onnistunutta yhteistyötään Intian alkuperäiskansojen oikeuksia puolustavien järjestöverkostojen kanssa. Siemenpuun tuella verkoston järjestöt ovat tukeneet Intian metsäoikeuslainsäädännön toimeenpanoa ja olleet vahvasti osallisia siihen, että kymmenet tuhannet perheet ja sadat yhteisöt ovat saaneet perhe- ja yhteisökohtaiset oikeusrekisteröinnit maihinsa.

Alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen hallinnoimilla alueilla on suuri osa maailman elonkirjosta eli biologisesta monimuotoisuudesta. On osoitettu, että elonkirjo vähenee alkuperäiskansojen mailla paljon hitaammin kuin muualla. Alkuperäiskansojen luontokäsityksissä ihminen asettuu osaksi luonnonympäristön kokonaisvaltaisia verkostoja, jolloin ihmisellä on vastuu toimia tavoilla, jotka eivät riko luonnossa vaikuttavaa tasapainoa. Perinteinen ekologisen tietämyksen merkittävä rooli on nykyisin ymmärretty paremmin, vuosisatoja kestäneen välinpitämättömyyden tai halveksunnan jälkeen.

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme ja saat meiltä uutisemme 4 kertaa vuodessa sähköpostiisi. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.

    Tilaan uutiskirjeen ja hyväksyn tietojeni käsittelyn kuten tietosuojaselosteessa kuvattu.