Hyppää sisältöön

Strategia 2022-2025

Siemenpuu-säätiö toimii globaalin etelän kansalaisyhteiskunnan toimijoiden omien, paikallisesti suunnittelemien ja toteuttamien aloitteiden rahoittajana. Tuen kohteena ovat ympäristöoikeudenmukaisuutta, ekologista demokratiaa ja ihmisoikeuksia ajavat kansalaisliikkeet ja yhteisötason toimintaryhmät.

Tärkeimpiä koko toimintaa ohjaavia läpileikkaavia periaatteita ovat yhdenvertaisuus, ihmisoikeuksien jakamattomuus ja järjestelmätason muutosten mahdollistaminen. Siemenpuu edistää erityisesti naisten, paikallisyhteisöjen ja alkuperäiskansojen oikeuksien toteutumista sekä puuttuu moniperusteisen syrjinnän erilaisiin muotoihin.

VISIOMME: Tavoittelemme maailmaa, jossa elonkirjon köyhtyminen ja ilmastonmuutos on pysäytetty kestävälle tasolle, samalla kun kaikkien hyvä elämä on mahdollistettu ekososiaalisesti kestävillä elämänmuodoilla ja tavoilla tulla toimeen.

Siemenpuu toimii seuraavissa toisiinsa lomittuvissa teemallisissa kokonaisuuksissa, jotka ovat merkittäviä riittävän ja ekologisesti kestävän toimeentulon mahdollistamisessa globaalisti, ja joista Siemenpuulla on pitkä kokemus:

 • Biokulttuuriset oikeudet: Alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen biokulttuurisen monimuotoisuuden vahvistaminen edistämällä kansainvälisesti tunnustettujen perinneoikeuksien toimeenpanoa.
 • Energiaoikeudenmukaisuus: Maaseudun paikallisyhteisöjä palvelevien kestävien energiajärjestelmien vahvistaminen edistämällä moniäänistä energiasuunnittelua ja yhteisölähtöistä energiantuotantoa.
 • Feministinen agroekologia ja yhteisömetsät: Metsistä ja pienviljelystä riippuvaisten paikallisyhteisöjen oikeuksien vahvistaminen, toimeentulon parantaminen ja elonkirjon vaaliminen.

Kaikissa teemoissa toimintaa ohjaa viisi läpileikkaavaa tavoitetta:

 1. elonkirjon vahvistaminen
 2. ilmasto-oikeudenmukaisuus
 3. järjestelmätason muutokset (oikeudenmukainen siirtymä ekologiseen demokratiaan)
 4. yhdenvertaisuus ja ihmisoikeusperustaisuus
 5. kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen

Maantieteellisesti Siemenpuun tuki kohdistuu pääosin ns. vähiten kehittyneisiin maihin. Pääosa toiminnasta kohdistuu alueille, joista Siemenpuulla on hyviä tuloksia aikaisemmasta toiminnasta, vahvaa maatuntemusta sekä laajat yhteistyöverkostot.

Siemenpuu tukee kansalaisliikkeiden yhteistyötä ja verkostoitumista paikallisesti ja globaalisti. Siemenpuu tekee pitkäjänteistä yhteistyötä etelän kumppanien kanssa ja tukee kumppaneiden kapasiteetin vahvistumista sekä molemminpuolista oppimista. Tavoitteena on myös lisätä tasa-arvoista vuorovaikutusta globaalin etelän ja pohjoisen välillä.

MISSIOMME: Tuemme globaalin etelän kansalaisliikkeiden toimintaa kestävien elämäntapojen, ympäristöoikeudenmukaisuuden ja paikallisyhteisöjen oikeuksien puolesta rahoituksella ja muulla tuella. Teemme viestintää ja vaikuttamistyötä erityisesti Suomessa liikkeiden visioiden toteuttamiseksi.

Siemenpuu välittää oppimaansa sekä globaalin etelän ympäristöoikeudenmukaisuusliikkeen, ympäristönpuolustajien, luonnonvaroja vähän kuluttavien kulttuurien ja paikallisyhteisöjen viestejä erityisesti suomalaiseen keskusteluun, mutta mahdollisuuksien mukaan myös kansainvälisesti. Tavoitteena on lisätä suomalaisten ymmärrystä globaaleista kysymyksistä ja toimintaa globaalin ympäristöoikeudenmukaisuuden puolesta. Viestintää ohjaa tarkemmin erillinen viestintästrategia 2022–2025.

Tavoitteemme

 • Kansalaisliikkeiden yhteistyö ja verkostoituminen ympäristöoikeudenmukaisuuden ajamiseksi on vahvistunut.
 • Paikallisyhteisöt ovat voimaantuneet ja vahvistuneet.
 • Vastuunkantajat toimivat ympäristöoikeudenmukaisuuden toteutumiseksi ja ympäristöoikeudenmukaisuuden aloitteet ovat edenneet.
 • Paikallisyhteisöt ovat onnistuneet puolustamaan yhteisöllisen kestävän käytön ja suojelun piirissä olevia alueitaan ja niitä on saatu lisää.
 • Metsien ja maatalous-ympäristön elonkirjo on vahvistunut.
 • Suomalaiset toimivat enemmän globaalin oikeudenmukaisuuden ja ekologisen demokratian edistämiseksi.

Lataa Siemenpuun strategia (pdf) alta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme ja saat meiltä uutisemme 4 kertaa vuodessa sähköpostiisi. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.

  Tilaan uutiskirjeen ja hyväksyn tietojeni käsittelyn kuten tietosuojaselosteessa kuvattu.