Hyppää sisältöön

Yhteisömetsät

Yhteisömetsät-teemakokonaisuudessa Siemenpun tavoitteena on metsistä riippuvaisten paikallisyhteisöjen kollektiivisten oikeuksien vahvistaminen, toimeentulon parantaminen sekä elonkirjon vaaliminen.

Kokonaisuudessa tuetaan etenkin Liberian kansalaisyhteiskunnan toimijoiden hankkeita. Tuettavissa hankkeissa edellytetään vahvistettavan aktiivisesti naisten ja vammaisten henkilöiden kapasiteettia sekä johtajuutta luonnonvarojen hallinnassa.

Yhteisöpohjaisen metsänsuojelun ja kestävän käytön toimijat tarvitsevat tukea niin edistyksellisen lainsäädännön puolesta vaikuttamiseen kuin sen läpinäkyvän ja vastuullisen toimeenpanon vaatimiseen, uusien yhteisöpohjaisen suojelun alueiden lupien hakemiseen, suojelun vahvistamiseen olemassa olevilla alueilla, kestävien pienmetsätuotteisiin perustuvien toimeentulokeinojen kehittämiseen ja yhteisöjen järjestäytymisen vahvistamiseen.

Yhteisömetsäteema jatkaa Siemenpuun aiempaa työtä yhteisömetsiä ja suojelua edistävien järjestöjen kanssa Brasilian Amazoniassa, Indonesiassa, Intiassa ja Nepalissa. Näissä maissa on nähty rohkaisevia esimerkkejä metsäalueiden osoittamisesta yhteisöpohjaiseen suojeluun ja kestävään käyttöön. Siemenpuu on tukenut metsien yhteisöpohjaiseen hallintaan liittyvää vaikuttamistyötä sekä paikallisten järjestöjen ja yhteisöorganisaatioiden kapasiteetin vahvistamista.

Metsien suojelussa painotetaan sosiaalista kestävyyttä, joka perustuu metsistä riippuvaisten yhteisöjen kollektiivisten oikeuksien edistämiseen ja niiden kapasiteettiin nauttia oikeuksistaan. Hanketuella edistetään käytäntöjä, lainsäädäntöä ja politiikkaohjelmia, jotka ennaltaehkäisevät metsäkatoa ja elonkirjon köyhtymistä, sekä vahvistavat paikallisyhteisöjen oikeuksia kestävään, metsiin perustuvaan toimeentuloon. Tällöin olennaisia teemoja ovat mm. paikallisyhteisöjen luonnonvaroja ja maanhallintaa koskevien kollektiivisten oikeuksien virallistaminen, suojelun ja kestävän käytön suunnittelu, luonnonvarojen laittoman hyödyntämisen seuranta, sekä yhteisöpohjaisen hallinnan kapasiteetti ja läpinäkyvyys. Myös yhteisöjen luonnonvarojen kartoittamista ja riippumattoman tiedon tuottamista tuetaan.

Naisten yhdenvertaista osallisuutta paikallisyhteisöjen luonnonvarojen hallinnassa edistetään kaikissa tuettavissa hankkeissa. Toimeentuloon liittyen tuetaan erityisesti pienmetsätuotteisiin perustuvia aloitteita ja peltometsäviljelyä. Osana suojelutoimia yhteisöjä kannustetaan myös heikentyneiden luonnonmetsäalueiden ennallistamiseen. Metsistä painotetaan tukea runsaan elonkirjon ja hiilinielun alueille.

Trooppisten luonnonmetsien suojelun avulla teemakokonaisuudessa hillitään kasvihuonekaasupäästöjä, ja kestävillä, metsiin perustuvilla toimeentulokeinoilla edistetään vähähiilistä yhteiskuntakehitystä. Sopeutumisella tarkoitetaan paikallisyhteisöjen ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ilmiöihin liittyvän haavoittuvuuden lievittämistä. Yhteisöjen sopeutumista edistetään tukemalla toimeentulokeinojen monipuolistamista. Metsäkadon ennaltaehkäisy edesauttaa myös ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista, sillä metsien elonkirjo mahdollistaa uusien toimeentulon lähteiden kehittämisen. Lisäksi metsäpeite tasaa paikallisia ilmasto-olosuhteita ja turvaa yhteisöjen vedensaantia.

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme ja saat meiltä uutisemme 4 kertaa vuodessa sähköpostiisi. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.

    Tilaan uutiskirjeen ja hyväksyn tietojeni käsittelyn kuten tietosuojaselosteessa kuvattu.