Hyppää sisältöön

Kenia

Itäafrikkalaisen Kenian väkiluku on reilut 50 miljoonaa. Keniassa asuu lukuisia metsästäjä-keräilijäkansoja, kuten ogiekit, sengwerit, yiakut, waatat, aweerit (bonit), sekä lukuisia paimentolaiskansoja, kuten turkanat, rendillet, boranat, maasait, samburut, ilchamusit, somalit, gabrat, pokot ja endoroit. IWGIA-järjestön mukaan Kenian alkuperäiskansat kohtaavat syrjintää, eriarvoistamista ja ihmisoikeusrikkomuksia.

Alle 8 % Kenian maa-alueesta on metsien peitossa ja useimmat luonnonmetsät sijaitsevat metsästäjä-keräilijöitten perinteisillä asuinalueilla, vaikka he muodostavat vain 0,4 % maan väestöstä. Monien metsäkansojen perinteiset oikeudet ja tieto hallinnan ja hyödyntämisen kestävistä käytännöistä on jätetty huomiotta luonnonsuojelualueita perustettaessa.

Alkuperäiskansapaimentolaiset puolestaan ovat kohdanneet ilmastonmuutoksen pahenevat vaikutukset muun muassa vakavien kuivuusjaksojen muodossa. Lisäksi paimentolaisalueille perustetaan energia- ja infrastruktuurihankkeita, jotka on usein suunniteltu ja toteutettu ilman paikallisyhteisöjen oikeuksien huomioon ottamista ja jotka ovat johtaneet jopa pakkosiirtoihin.

Kenian metsistä riippuvaisten kansojen tekemä vaikuttamistyö on kohdistunut muun muassa YK:n luonnon monimuotoisuussopimuksen kansallisen toimeenpanon tukemiseen, alkuperäiskansojen perinteisten maaoikeuksien tunnustamiseen Kenian yhteisömetsälainsäädännössä, sekä metsäyhteisöjen säännösten huomioimiseen paikallistasoon liittyvässä lainsäädännössä.

Vaikuttamistyö Afrikan ihmisoikeustuomioistuimeen ogiekien perinteisestä oikeudesta asua Mau-metsässä oli menestyksellinen: tuomioistuimen päätökset vuosina 2017 ja 2022 tukivat ogiek-yhteisöä ja määräsi Kenian hallituksen perumaan häätöpäätöksensä ja maksamaan ogiekeille korvauksia jo toimeenpannuista häädöistä.

Siemenpuun rooli Keniassa

Biokulttuuristen oikeuksien rahoitusteeman kautta Siemenpuu vahvistaa kansainvälisesti tunnustettujen tapa- ja perinneoikeuksien toimeenpanoa Keniassa. Siemenpuu vahvistaa myös metsien metsästäjä-keräilijäyhteisöjen ja omavaraisten paimentolaisten ekosysteemien hallinnan kapasiteettia, perustuen itseuusiutuville paikallisille ekosysteemeille.

Siemenpuu on aiemmin tukenut biokulttuuristen yhteisöprotokollien eli yhteisösäännösten prosesseja muutamissa Kenian yhteisöissä. Biokulttuuriset yhteisösäännöstöt ovat työkalu yhteisöjen oikeuksien ja heidän perinnetietonsa ja resurssiensa turvaamiseen, tarjoten selkeitä määritelmiä ja ehtoja yhteisöjen luonnonvarojen hoitamiseen sekä niiden mahdollisesta hyödyntämisestä tulevien hyötyjen jakamiseen. Parantuneella luonnonvarojen hallinnalla elonkirjo säilyy eri elinkeinoja tukevana köyhyyden vähentämiseksi ja ilmastomuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseksi.

Lisäksi, kuten kaikissa Siemenpuun rahoitusteemoissa, tavoitteena on naisten oikeuksien ja aseman vahvistaminen yhteisöissä, osallistavien yhteisöoppimisen lähestymistapojen edistäminen hankkeissa, verkostoitumisen lisääminen sekä rohkaiseminen monietnisen lähestymistavan käyttöön yhteisöjen välillä.

Alkuperäiskansojen, naisten ja nuorten vahvistuneen etnisen identiteetin avulla heidän luottamuksensa sosiaaliseen ja poliittiseen mukanaoloon ja osallistumiseen tulee vahvistumaan. Vahvistunut juurevuus ja identiteetti laajentavat myös alkuperäiskansanuorten tulevaisuuden horisontteja maaseudulla, mikä on yksi tekijä heidän halukkuudessaan kouluttautua soveltuvasti.

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme ja saat meiltä uutisemme 4 kertaa vuodessa sähköpostiisi. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.

    Tilaan uutiskirjeen ja hyväksyn tietojeni käsittelyn kuten tietosuojaselosteessa kuvattu.