Hyppää sisältöön

Siemenpuu puolustaa Kenian metsäyhteisöjen biokulttuurisia oikeuksia

Alkuperäiskansoilla ja perinteisillä metsäyhteisöillä on keskeinen rooli elonkirjon eli biologisen monimuotoisuuden säilyttämisessä ja niihin liittyvien kulttuurien suojelijoina. Siemenpuun hankerahoituksella on viime vuosina tuettu metsäyhteisöjen kestävään elämäntapaan liittyvien biokulttuuristen oikeuksien toteutumista ja mahdollisuuksia osallistua niihin vaikuttavaan päätöksentekoon erityisesti Keniassa.

Kenian metsäyhteisöt ovat jatkuvasti menettäneet elinalueitaan metsä-, maatalous- ja kaivostoiminnalle; samoin heitä on häädetty luonnonsuojelualueita perustettaessa tai laajennettaessa. Siemenpuun kumppaneista perinteisiä maitaan ja elintilaansa on menettäneet yhtä lailla Mau-metsän ogiekit, Mukogodo-metsän yiakut kuin Embobut-metsän sengwerit, jotka ovat yhdistäneet voimansa ajaakseen oikeuksiaan. Siemenpuun viimeisimmän kahden vuoden hanketuen avulla vahvistettiin heidän maanhallinnallisia oikeuksia ja elonkirjon suojelua laatimalla yhteisöjen biokulttuuriset pöytäkirjat.

Biokulttuurisissa protokollissa dokumentoidaan ja vahvistetaan yhteisöjen perinteiseen tietoon, alueisiin ja luonnonvaroihin pohjautuvia kulttuurisia rakenteita, hallintajärjestelmiä ja toimintatapoja sekä arvioidaan näihin kohdistuvia haasteita. Protokollat tukevat sukupolvien välistä perinteen siirtoa ja oppimista sekä vuorovaikutusta yhteisöjen ulkopuolisten tahojen kanssa. Hankkeen aikana viranomaisten kanssa järjestettiin dialogeja yhteisöjen hallintaoikeuksien vahvistamiseksi ja edistettiin elonkirjon suojelua myös yhteisöjen kestävän toimeentulon perustana.

Nuoria sitoudutettiin elonkirjon vahvistamiseen muun muassa paikallisten puulajien istutuksen avulla. Kunkin kolmen yhteisön maille perustettiin pilottiluonteisesti taimitarhat, joissa kasvatettiin hankekaudella yhteensä 18 000 puuntaimea istutettavaksi. Tämän mallin innoittamana yhteisöihin perustettiin myös omia yksityisiä taimitarhoja.

Yiakujen ja sengwerien osalta kyseessä olivat ensimmäiset biokulttuuriset pöytäkirjat kun taas ogiekin protokollia päivitettiin ja laajennettiin. Hanke edisti metsäyhteisöjen sisäistä ja välistä kokemusten ja tiedon jakoa sekä yhteistyön vakiintumista myös jatkossa. Yhteisöjen toiminta hankkeen tiimoilla sai jo toteutusaikana tunnustusta ja Kenian metsäviranomaiset ovat luvanneet tukea muun muassa yhteisöjen omien metsänvartijoiden toimintaa metsien suojelun ja luontomatkailun edistämiseksi. Hankkeessa nostettiin aktiivisesti esiin naisten osallisuus, tieto ja kokemukset sekä heidän johtajuutensa vahvistaminen yhteisöissä.

Hankekumppanina oli Ogiek Peoples’ Development Program (OPDP) yhteistyössä kahden muun kenialaisen metsästäjä-keräilijäyhteisöjen puolesta toimivan järjestön eli Yiaku Laikipia Trustin (YLT) and Sengwer Indigenous People Programmen (SIPP) kanssa. Järjestöjen tavoitteena on vahvistaa yhteisöjensä taloudellista, sosiaalista, kulttuurista ja poliittista asemaa sekä osallistumista Kenian yhteiskunnalliseen toimintaan. OPDP on jäsenenä useissa kansainvälisissä alkuperäiskansojen ja ilmastoaiheisten verkostojen toiminnassa. Vuodesta 2019 lähtien sillä on ollut konsultatiivinen asema YKn talous- ja sosiaalineuvostossa ja tarkkailijan asema Afrikan ihmisoikeuskomissiossa.

Vuonna 2009 OPDP oli keskeisenä toimijana viemässä Kenian hallituksen toimeenpanemat ogiekien häätötoimet Afrikan ihmisoikeuskomissioon. Vuonna 2017 Afrikan ihmisoikeustuomioistuin totesi silloisen hallituksen syyllistyneen lukuisiin kansainvälisten sopimusten vastaisiin toimiin, jotka loukkasivat ogiekien oikeuksia omaisuuteen, kulttuuriin, uskontoon ja luonnonvaroihinsa. Päätös oli monella tapaa merkittävä, sillä kyseessä oli tuomioistuimen ensimmäinen alkuperäiskansojen oikeuksia koskeva päätös. Kesäkuussa 2022 ihmisoikeustuomioistuin määräsi Kenian valtion maksamaan korvauksia ogiekeille ja myöntämään heille yhteisöllisen maanomistuksen Maun metsiin.

Uusia hankkeita usean järjestön kanssa

Siemenpuu jatkaa yhteistyötä kenialaisten alkuperäiskansojen ja metsäyhteisöjen kanssa: syksyllä 2022 käynnistyy useita uusia hankkeita. Yiaku Laikipiak Trustin (YLT) toteuttamassa hankkeessa yiakut laativat malleja ja sopivat toimintatavoista alueensa elonkirjon, geenivarantojen ja perinnetiedon käytölle muun muassa geenikaappausten torjumiseksi. Lisäksi yiakut auttavat kokemuksensa avulla myös toisella läheisellä metsäalueella eläviä Lmartin metsästäjä-keräilijäyhteisöjä luomaan oman biokulttuuriprotokollansa. YLT on vahvasti naisjohtoinen organisaatio, jonka työssä yiaku-naisten ja -tyttöjen oikeudet ovat keskeisellä sijalla.

Sengwer Indigenous Peoples Programmen (SIPP) kanssa toteutettavassa hankkeessa tuetaan sengwer-kansan oikeuksia elää esivanhempiensa metsäalueilla kestävää elämäänsä. Sitä ovat vuosikymmenten ajan uhanneet metsähallinnon pakkohäätötoimet ja yksityiset kaupalliset toimijat, joiden vuoksi sengwereiden asutuksia on toistuvasti poltettu ja tuhottu ja heitä on myös surmattu. Tavoitteena on käyttää Siemenpuun aikaisemman hankkeen luomaa biokulttuuriprotokollaa metsän yhteisöpohjaiseen suojeluun ja elvytykseen, joka rakentaa myös siltoja yhteisöjen ja metsäviranomaisten välille.

Indigenous Information Networkin (IIN) hankkeessa kurkotetaan Masai Maran alueen maasaiden biokulttuurisiin oikeuksiin kohdistuvasta itseanalyysista ja biokulttuuriprotokollan laadinnasta laajempaan suojelualueturismin ja sen vaikutusten kansainväliseen tarkasteluun. Hanke pyrkii rakentamaan kestävämpiä, yhteisöpohjaisia vaihtoehtoisia malleja suojelualueiden ja niihin kohdistuvan matkailun uudistamiseen tavalla, joka turvaisi sekä elonkirjon että yhteisöjen kansainvälisesti tunnustetut oikeudet.

Natural Justice -järjestön (NJ) yhteistyöhanke taas on merkittävä tuki haavoittuvan aweer-alkuperäiskansan oikeuksiensa puolustamisessa ja edunvalvontatyössä. Hanke kartoittaa aweereiden perinteisen alueen eli Boni-Lungin metsän elonkirjon tilaa. Metsäyhteisöt ovat joutuneet teollista infrastruktuuria levittävien ulkopuolisten toimijoiden uhkaamiksi näiden yrittäessä hyödyntää aluetta kaupallisiin tarkoituksiinsa. Hanke auttaa puolustamaan aweerien yhteisöllisiä oikeuksiaan ja mahdollisuuksiaan suojella metsäänsä, sen elonkirjoa sekä aweerien elinehtoja. Hankkeessa tehdään lisäksi perustavanlaatuista selvitystyötä metsän eteläosissa elävästä, vieläkin uhanalaisemmasta sanye-metsästäjä-keräilijäryhmästä.

Artikkelikuva: Ogiek-vanhimpia and OPDP:n johtaja Daniel Kobei. (Kuva: OPDP)

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme ja saat meiltä uutisemme 4 kertaa vuodessa sähköpostiisi. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.

    Tilaan uutiskirjeen ja hyväksyn tietojeni käsittelyn kuten tietosuojaselosteessa kuvattu.