Rahankeräyslupa

Siemenpuu – Kansalaisliikkeiden yhteistyösäätiö sr:n rahankeräysluvan numero on POL-2016-2165. Luvan on myöntänyt Poliisihallitus ja se on voimassa 1.6.2016-30.4.2018 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerätyt varat käytetään kehitysmaissa toimivien paikallisten järjestöjen ympäristöalan kehitysyhteistyöhankkeiden tukemiseen sekä ympäristönsuojelun, ihmisoikeuksien ja osallistumismahdollisuuksien edistämiseen.  Lisäksi varoja voidaan käyttää edellä mainitusta toiminnasta aiheutuviin tiedotus-, koulutus-, tutkimus- ja julkaisutoiminnan kustannuksiin Suomessa.