Hyppää sisältöön

Siemenpuu tukee alkuperäiskansojen oikeuksia Myanmarissa 

YK:n ihmisoikeusneuvosto käsitteli maaliskuussa Myanmarin pahentunutta ihmisoikeustilannetta ja humanitaarista kriisiä. Siemenpuun kumppanijärjestöt pyrkivät jatkamaan työtään, vaikka osa henkilökunnasta etsii keinoja lähteä maasta sotilasjuntan asevelvollisuuslain vuoksi. Järjestöjen hankkeissa ollaan kyetty edistämään paikallisdemokratiaa ja kestävää luonnonvarojen hallintaa alkuperäiskansojen alueilla.

Siemenpuun myanmarilainen kumppani (alkuperäiskansajärjestö) lähetti helmikuun lopussa Siemenpuulle seuraavan viestin:  

”Sotilasjuntta tiedotti äskettäin asevelvollisuuslain täytäntöönpanosta. Sen mukaan jokaisen 18–35-vuotiaan miehen ja 18–27-vuotiaan naisen on palveltava armeijassa kaksi vuotta. Tämä on aiheuttanut pelkoa, masennusta ja saanut kaikki epätoivoisesti etsimään mahdollisuuksia poistua maasta. Tiedossa on, että täytäntöönpanon yhteydessä ihmisiä on pidätetty mielivaltaisesti tai kadonnut ja heiltä on pyydetty valtavia lahjuksia.”  

”Viime vuoteen asti hankealueemme olivat riittävän rauhallisia: yhteydenpito ja matkustaminen oli mahdollista. Viime kuusta lähtien alueella on käyty taisteluita, ja ne ovat lisääntymässä. Sotilasjuntan ‘four-cuts’ strategian vuoksi meillä on myös vaikeuksia tarjota hätäapua konflikteista kärsiville alkuperäisyhteisöille. ” 

Sotilasjuntta, joka kaappasi vallan 1.2.2021, on sortotoimissaan tukeutunut tähän asti palkka-armeijaan. Maaliskuun 2023 alussa julkaistussa YK:n raportissa armeijan strategiaa kuvataan tarkemmin:  ”Sotilaat käyttävät niin sanottua neljän katkaisun lähestymistapaa – muun muassa tekemällä umpimähkäisiä ilmaiskuja ja tykistön pommituksia, tuhoamalla kyliä siviiliväestön siirtämiseksi pois kotiseudultaan ja estämällä humanitaarisen avun saannin – eli katkaistakseen organisoitujen ei-valtiollisten ja muiden junttaa vastustavien aseistettujen joukkojen pääsyn ruokaan, rahoitukseen, tiedustelutietoon ja rekrytointeihin.” 

YK:n ihmisoikeusneuvostossa on nyt maaliskuussa käsitelty Myanmarin viime kuukausina pahentunutta ihmisoikeustilannetta ja humanitaarista kriisiä. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volter Türkin sanoin: “Kolme vuotta kestänyt sotilashallinto on aiheuttanut – ja aiheuttaa edelleen – Myanmarin ihmisille sietämätöntä kärsimystä ja julmuutta”.

Viime viikolla Myanmarin ihmisoikeuksien erikoisraportoija Tom Andrews painotti ihmisoikeusneuvostolle globaalin yhteisön roolia: sotilasjuntan raha- ja asehanoja on tukittava pakotepolitiikkaa vahvistamalla. Lisäksi on varmistettava humanitaarisen avun perillemeno sitä kipeästi tarvitseville, lopetettava sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten rankaisemattomuus, sekä tuettava poliittisia toimijoita, jotka pystyvät rakentamaan ihmisoikeuksille, tasa-arvolle ja oikeudenmukaisuudelle perustuvaa demokraattista tulevaisuutta ja rauhaa. 

Siemenpuun kumppanit välttävät riskejä

Kirjeen lähettänyt Siemenpuun kumppanijärjestö pyrkii kuitenkin jatkamaan työtään, vaikkakin osa nuoresta henkilökunnasta etsii aktiivisesti keinoja lähteä maasta. Järjestö kehittää riski- ja tilanneanalyysiään torjuakseen ja lieventääkseen järjestölleen, henkilöstölleen ja yhteisöille todennäköisesti aiheutuvia riskejä. Jo vallankaappauksen alusta lähtien järjestö on joutunut mukauttamaan toimintaansa. Se on vähentänyt julkista vaikuttamistyötä alkuperäiskansojen oikeuksien puolustamiseksi ja toiminut ’epäpoliittisesti’ niin, että yhteisöjen ja niiden johtajien identiteetti, toiminta ja toimeentulon kestävyys on turvattavissa.

Siemenpuun tukemassa hankkeessa laadittavissa yhteisöprotokollissa kartoitetaan yhteisöjen luonnonvaroja sekä perinneoikeuksiin ja kansainvälisiin sopimuksiin pohjautuvia hallinnan rakenteita, ja tuetaan sitä myötä luonnonvarojen hallintaa ja suojelua. Lisäksi hankkeessa annettavalla digitaalisen turvallisuuden koulutuksella pyritään välttämään tarpeettomia vaaroja. Tavoitteena on myös luoda pohjaa demokraattisen Myanmarin rakentamiseen tulevaisuudessa, kenties liittovaltiopohjalta.  

Siemenpuu on pystynyt rahoittamaan paria muutakin hanketta Myanmarissa vallankaappauksen jälkeen, joskin tavanomaisia käytäntöjä hieman muuttaen kumppaneiden turvallisuuden turvaamiseksi. Kansalaisyhteiskunnan tukeminen Myanmarissa on edelleen mahdollista, mutta edellyttää jatkuvaa varovaisuutta sekä riskien hallintaa. Yhtenä turvajärjestelynä myanmarilaisilla järjestöillä on toimiminen Thaimaan kautta.  

Siemenpuu on muutaman vuoden ajan tukenut muiden rahoittajien rinnalla Thaimaasta käsin toimivaa karenien KESAN-järjestöä. Juuri päättyneessä tukemassamme hankkeessa puolustettiin Paw Klo-jokilaakson karen-yhteisöjen maa- ja metsäoikeuksia ja vahvistettiin yhteisölähtöistä elonkirjon suojelua ja metsien ennallistamista näillä laajoilla, merkittävillä metsäalueilla. Alueiden rekisteröinnin ja hallintajärjestelmien vahvistamisen kautta luotiin parempia edellytyksiä kylien kestävien ja monipuolisten toimeentulon lähteiden ylläpitämiselle ja kehittämiselle. GPS-koulutuksen avulla kartoitusta kyetään edistämään myös muissa alueen kylissä. Hankkeella luotiin kylissä tulevaisuuteen liittyvää toivoa ja jatkuvuutta, ja kyettiin tukemaan pieneltä osin Myanmarin kansalaisyhteiskuntaa ja sen yhteisiä aloitteita elonkirjon suojeluun nykyisessä äärimmäisen haasteellisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Karenien ja KESAN:in maaoikeustyöstä laajemmin kertoo helmikuun lopulla julkaistu kansainvälisen Mongabay-uutissivuston artikkeli.  

Shanin osavaltion danu-alkuperäiskansayhteisöissä toimiva kumppanijärjestömme on joutunut rajoittamaan energiaoikeudenmukaisuuteen liittyvää vaikuttamistyötään, mutta on kyennyt vahvistamaan paikallisyhteisöjen tietoutta, osallistumista ja yhteistyötä luonnonvarojen hallinnassa ja paikallisten uusiutuvan energialähteiden hyödyntämisessä. Siemenpuun tuella on muun muassa rakennettu puolenkymmentä mikrovesivoimalaitosta kyliin, jotka ovat valtakunnan sähköverkon ulkopuolella. Sotilasvallankaappauksen jälkeen keskitetyn energiajärjestelmän ongelmat ja yhteisöjen hallinnoimien paikallisverkkojen tarve ovat korostuneet entisestään. Hajautettujen yhteisölähtöisten energiaratkaisujen potentiaalia ja mahdollisuuksia danu-yhteisöjen alueella sekä Siemenpuun kumppanijärjestön toiminnan periaatteita esittelevässä  Heinrich Böll -säätiön julkaisussa joulukuulta 2021  korostetaan paikallisyhteisöjen lisäksi kansainvälisten toimijoiden (ml. tutkijoiden että kehityskumppaneiden) tärkeää roolia Myanmarin toipumisen ja kestävän kehityksen tukemisessa.   

Siemenpuu jatkaa Myanmarin kansalaisyhteiskunnan tukemista ainakin vuoden 2025 loppuun, toivottavasti sen jälkeenkin. Mutta toivottavasti pääsemme näkemään maan siirtymistä demokratiaan jo sitä ennen.   

Artikkelikuva: Keskustelua karen-kylässä perinteisen kaw-maan rajoista ennen niiden määrittelyä maarekisteröintiä varten. Kuva: KESAN

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme ja saat meiltä uutisemme 4 kertaa vuodessa sähköpostiisi. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.

    Tilaan uutiskirjeen ja hyväksyn tietojeni käsittelyn kuten tietosuojaselosteessa kuvattu.