Hyppää sisältöön

Siemenpuu tuki kesäkuussa 2018 suosademetsien suojelua, metsäoikeuksia sekä yhteisöpohjaista uusiutuvaa energiaa

Siemenpuun hallitus teki kesäkuussa 2018 rahoituspäätökset kuudelle hankkeelle neljässä maassa ja kolmessa rahoituskokonaisuudessa. Hankkeiden kestot vaihtelevat yhdestä kahteen vuoteen. Yhteensä rahoitusta myönnettiin 383 000 euroa.  

Metsä- ja rannikkoekosysteemit –rahoituskokonaisuudessa myönnettiin rahoitus indonesialaisen Jikalaharin ja sen neljän jäsenjärjestön kahden vuoden yhteishankkeelle Kokonaisvaltainen metsiensuojelu Kamparilla ja Kerumutanissa lakien toimeenpanon, vaikuttamisen ja yhteisöpohjaisen hallinnan avulla. Hanke edistää biodiversiteetin ja ilmaston kannalta erityisen arvokkaiden Riaun suosademetsien suojelua, vahvistaa paikallisyhteisöjen oikeuksia maan ja luonnonvarojen hallintaan, monipuolistaa kestäviä elinkeinoja sekä vahvistaa naisten asemaa yhteisöissä.

Biokulttuuriset oikeudet –rahoituskokonaisuudessa myönnettiin rahoitus kahdelle hankkeelle. Toinen niistä on Coorg Organisation for Rural Development (CORD) –järjestön hanke Adivasien yhteisöllisten metsäoikeuksien toimeenpanon tuki Intian eteläisissä osavaltioissa. Hankkeessa tuetaan yhteisöjä metsäoikeuksien rekisteröinnin hakuprosessissa ja metsien kestävien hallintasuunnitelmien laadinnassa. Tavoitteena on myös vahvistaa adivasiyhteisöjen ja -organisaatioiden sekä kyläneuvostojen omia edellytyksiä oikeuksiensa puolustamiseksi.

Jagran Jan Vikas Samiti (JJVS) –järjestön hankkeessa Alkuperäiskansojen parannusperintöjen ja metsäoikeuksien edistäminen Intian läntisissä osavaltioissa vahvistetaan paikallistoimijoiden kykyä vastata resurssioikeuksien rikkomiseen ja rekisteröintien perustana olevia resurssikartoituksia, sekä  laajennetaan tukea läntisen Intian perinneparantajien (gunien) ja heidän osaamisensa kartoittamiseksi, dokumentoimiseksi sekä keskinäisen ja viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön lisäämiseksi.

Ilmasto-ja energiaoikeudenmukaisuus -rahoituskokonaisuudessa myönnettiin rahoitus kolmelle hankkeelle yhdessä EKOenergian ilmastorahaston kanssa. Renewable Energy Association of Myanmar (REAM) –järjestön hankkeen Aurinkovoimalla toimivien tippukastelujärjestelmien laajentaminen Myanmarin kuivilla alueilla tavoitteena on lisätä Myanmarin kuivien alueiden viljelyelinkeinojen sopeutumista ja vastustuskykyä ilmastonmuutoksessa, lisätä aurinkoenergian käyttöä Myanmarin maaseudulla, monipuolistaa maataloustuotantoa ja ihmisten ravintoa, vähentää köyhyyttä ja poismuuttoa sekä parantaa viljelijöiden pääsyä markkinoille ja rahoituksen piiriin.

Centre for Rural Technology, Nepal (CRT/N) –järjestön hankkeessa Maaseudun elinolojen parantaminen Nepalissa pikovesivoimalla ja parannetulla vesimyllyllä kaksi sähköverkon ulottumattomissa olevaa vuoristokylää sähköistetään, mikä edistää tulojen monipuolistamista ja vähentää ilmastopäästöjä korvatessaan biomassan ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Vesimyllyjen rakentaminen vähentää kyläläisten työtaakkaa, parantaa ruokaturvaa ja edistää maataloustuotteiden prosessointia. Hanke parantaa erityisesti naisten asemaa yhteisöissä.

Energy, Environment Research and Development Centre (EERDC) –järjestön hankkeessa Kylän sähköistäminen tuuli- ja aurinkovoimalla Nepalin Ylä-Mustangin alueella sähköistetään hyvin syrjäisen kylän lisäksi alueen koulu. Hankkeen kehitystavoitteina on hyvin syrjäisen yhteisön sosiaalisen ja taloudellisen aseman parantaminen moderneilla energiapalveluilla sekä esimerkkinä toimiminen tuuli-aurinkohybridijärjestelmästä vastaaville yhteisöille Nepalissa.

Alkuvuoden 2018 (helmi-huhtikuu) rahoituspäätökset ja hankkeet löytyvät tästä uutisesta.

***

Artikkelikuva Aurinkosähköpotentiaali Nepalissa. EERDC:n hanke Ylä-Mustangissa on lähellä Kiinan rajaa Pokharan pohjoispuolella. (Kartta: Global Solar Atlas)

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme ja saat meiltä uutisemme 4 kertaa vuodessa sähköpostiisi. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.

    Tilaan uutiskirjeen ja hyväksyn tietojeni käsittelyn kuten tietosuojaselosteessa kuvattu.