Organisaatio

Hallitus

Siemenpuun hallitus vastaa säätiön toiminnasta ja sen edustamisesta. Siemenpuun hallitukseen kuuluu vähintään kuusi, mutta enintään kymmenen jäsentä. Säätiön valtuuskunta valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi ja se kokoontuu yleensä 6-9 kertaa vuoden aikana.

Hallituksen jäsenet vuonna 2022

 • Mika Rönkkö, puheenjohtaja
 • Ville-Veikko Hirvelä
 • Antero Honkasalo
 • Mira Käkönen
 • Inka Oikarinen
 • Noora Ojala
 • Melisa Yasav

Varajäsenet:

 • Matti Nummelin
 • Kari Silfverberg
 • Marko Ulvila
 • Kai Vaara

Hallitus:

 • ohjaa, arvioi ja kehittää säätiön toimintaa ja tekee linjauksia
 • valvoo toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista
 • tekee hanketukipäätökset
 • omaa työnantajan vastuun ja valitsee säätiön toimihenkilöt
 • päättää sääntömuutoksista, joihin kuitenkin vaaditaan valtuuskunnan suostumus

 

Valtuuskunta

Siemenpuun valtuuskunnan pääasiallinen tehtävä on säätiön toiminnan valvominen ja tukeminen. Siemenpuun perustajajärjestöillä on kullakin oikeus nimittää yksi jäsen valtuuskuntaan sekä tämän henkilökohtainen varajäsen. Valtuuskunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Se kokoontuu vuosikokoukseen loka-joulukuussa.

Valtuuskunta:

 • käsittelee toimintasuunnitelman ja talousarvion
 • käsittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
 • antaa suostumuksensa sääntömuutoksista
 • valitsee hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtajan
 • valitsee tilintarkastajat

 

Teemaryhmät ja toimintaverkosto

Siemenpuulla on vapaaehtoisista ja henkilöstöstä koostuvat kolme teemakokonaisuuksien mukaista ryhmää (biokulttuuriset oikeudet, energiaoikeudenmukaisuus ja yhteisömetsät & agroekologia), sekä viestintäryhmä. Viestintäryhmä toimii hallituksen ja toimiston tukena Siemenpuun viestinnän kehittämisessä ja toteuttamisessa, kehittää Siemenpuun vapaaehtoistoimintaverkoston toimintaa  sekä koordinoi ja tukee tarvittaessa toimintaverkoston tapahtumien järjestämistä ja muiden relevanttien toimijoiden tavoittamista.

Teemakokonaisuuksien ryhmät toimivat hallituksen ja toimiston tukena teemakokonaisuuksien kehittämisessä, kehittävät vapaaehtoistoimintaverkoston toimintaa (tilaisuuksia, tiedon vaihtoa, tehtäviä), kehittävät tapoja pitää yllä yhteyksiä muihin relevantteihin toimijoihin (ml. tutkimus, muut kansalaistoimijat, hallinto), sekä suunnittelevat ja kehittävät teemassaan kansalaisliikkeiden yhteistyötä etelän kansalaisliikkeiden ja yhteistyökumppanien kanssa.

Teemaryhmien varsinaiset jäsenet ovat hallituksen nimittämiä; heiltä vaaditaan sitoutumista Siemenpuuhun ja sen käytäntöjen tuntemusta. Ryhmien toiminnasta tiedotetaan laajalle toimintaverkostolle ja ryhmien kokoukset ovatkin pääosin kaikille avoimia. Lataa ja lue teemaryhmien toimeksianto vuosille 2022-2025 täältä (pdf 340 kt). Jos olet kiinnostunut teemaryhmän jäsenyydestä, ota yhteyttä teeman koordinaattoriin

Siemenpuun vapaaehtoisten toimintaverkoston jäsenyys puolestaan mahdollistaa joko kevyemmän tai intensiivisemmän osallistumisen Siemenpuun toimintaan. Toimintaverkostossa voit olla viestinnän seuraajana ja tilaisuuksiin osallistujana, tai olla kehittämässä verkoston toimintaa ja osallistua verkostossa ja tapahtumissa annettujen tehtävien tekemiseen. Verkostolaiset kuuluvat sähköpostilistalle, jossa jaetaan kutsuja teemaryhmien ja hallituksen järjestämiin tilaisuuksiin/kokouksiin/tapahtumiin, tietoa teemaryhmissä ja verkostossa toimimisesta, tietoa teemaryhmien tekemistä päätöksistä ja suunnitelmista, sekä tietoa hallituksen ja valtuuskunnan päätöksistä. Lue toimintaverkoston periaatteet täältä (pdf, 420 kt) ja liity toimintaverkostoon ja sen sähköpostilistalle täältä.

Teemaryhmien ja toimintaverkoston jäsenet saavat myös Siemenpuun 4 kertaa vuodessa ilmestyvä laajemman levikin uutiskirjeen.
 

Toimisto

Siemenpuun toimiston pääasiallisena tehtävänä on säätiön rahoittamien hankkeiden hallinnointi. Siemenpuulla on viisi vakinaista työntekijää: toiminnanjohtaja, kaksi ohjelmakoordinaattoria, viestintä- ja ohjelmakoordinaattori sekä taloussuunnittelija. Yhteystietomme löytyvät täältä.

Toimisto:

 • toteuttaa toimintasuunnitelmaa talousarvion rajoissa
 • kehittää säätiön toimintaa
 • edustaa säätiötä ulospäin yhdessä hallituksen edustajien kanssa
 • toimii esittelijänä hallituksen kokouksissa