Hyppää sisältöön

Perustajajärjestöt

Siemenpuu-säätiön perustivat vuonna 1998 viisitoista suomalaista ympäristö- ja kehitysjärjestöä:

BirdLife Suomi ry

BirdLife Suomi on lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö sekä 30 lintuyhdistyksen yli 13 000 jäsenen ja 5 000 tukijan keskusjärjestö. Tavoitteena on linnustonsuojelun ja lintuharrastuksen kautta edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja kestävää kehitystä. BirdLife Suomi on osa kansainvälistä BirdLife Internationalia, joka on maailman suurin ympäristöjärjestö sekä johtava linnustonsuojelun asiantuntija. BirdLife toimii yli 120 maassa.

Dodo ry

Dodo on vuonna 1995 perustettu ympäristöjärjestö. Dodo käsittelee ympäristöasioita yhteiskunnallisesti, turhaan yksinkertaistamatta. Ruokapöydästä, metrotunnelista tai seikkailulomalta ei ole pitkä matka globaaleihin ympäristöongelmiin. Tärkeää on kehittää uusia ratkaisuja ja yhteistyötä yllättävienkin tahojen kanssa. Dodossa yritetään välttää turhia vastakkainasetteluja ja tarkastellaan ympäristökysymyksiä laajasti, eri näkökulmista.

Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry

Vuonna 1964 perustettu Kehitysmaayhdistys Pääskyt on Suomen vanhimpia kehitysyhteistyöjärjestöjä. Sen toiminta perustuu tasa-arvoiseen ja pitkäaikaiseen kumppanuuteen Etelän järjestöjen kanssa, ja tavoitteena on edistää tasa-arvoisempaa maailmaa ruohonjuuritasolla.

Luonto-Liitto ry

Luonto-Liitto on lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö. Järjestön tavoitteena on yhteiskunta, jossa arvostetaan luonnon moninaisuutta ja sen itseisarvoa. Luonto-Liitossa voi toimia esimerkiksi metsien, ilmaston, Itämeren, kestävän kulutuksen ja suurpetojen puolesta. Luonto-Liitolla on kahdeksan piirijärjestöä ja kaksi aluejärjestöä. Henkilöjäseniä on noin 7500.

Maan ystävät ry

Maan ystävät on kansalaisjärjestö, joka tarjoaa ihmisille mahdollisuuden toimia ekologisesti kestävämmän ja sosiaalisesti oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Maailma on kokonaisuus, jossa erilaiset ongelmat nivoutuvat toisiinsa. Siksi Maan ystävät toimii ympäristönsuojelun, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien sekä rauhan ja demokratian edistämisen puolesta. Suomen Maan ystävät on osa kansainvälistä Friends of the Earth International -verkostoa, johon kuuluu ryhmiä noin 77 maasta kaikista maanosista.

Natur och Miljö rf

Natur och Miljö on Suomessa toimiva valtakunnallinen ruotsinkielinen ympäristöjärjestö. Noin 3100 henkilöjäsenen ja 20 paikallisyhdistyksen tuella järjestö kampanjoi, osallistuu yhteiskunnalliseen ympäristökeskusteluun sekä tekee konkreettista ympäristökasvatustyötä lasten ja nuorten parissa. Natur och Miljö julkaisee Finlands Natur -lehteä sekä ylläpitää monipuolista ympäristötietoa sisältävää nettisivustoa.

Suomalaiset kehitysjärjestöt – Fingo

Fingo on 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalin kehityksen asiantuntija. Tuomme ihmiset yhteen toimimaan reilumman maailman puolesta. Fingo syntyi, kun kaksi kehitysjärjestöä, Kepa ja Kehys, yhdisti voimansa ja muutti saman katon alle syksyllä 2018. Siemenpuun perustamisen aikaan järjestö tunnettiin nimellä Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA ry.

Suomen luonnonsuojeluliitto ry, SLL

Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin ympäristönsuojelun kansalaisjärjestö. Se on jo yli 80 vuotta puolustanut suomalaista luontoa. 15 alueellista luonnonsuojelupiiriä ja niihin kuuluvat yli 160 paikallisyhdistystä tekevät ruohonjuuritason luonnonsuojelutyötä monimuotoisemman luonnon ja puhtaamman ympäristön hyväksi. Liittoon kuuluu yli 30 000 jäsentä ja tukijaa.

Suomen Tinku ry

Suomen Tinku ry on suomalainen kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on lisätä Andien alueen kulttuurien, kansansivistyksen ja -liikkeiden tuntemusta pääasiassa globaalikasvatuksen keinoin. Tinku on aimaran ja ketsuan kieltä ja tarkoittaa erilaisten voimien kohtaamista: vastavuoroisuutta, monikulttuurisuutta ja toinen toisiltaan oppimista. Tinku päätti kevätkokouksessaan 31.3.2017 jäädyttää toimintansa aktiivisten toimijoiden puuttumisen vuoksi.

Tekniikka elämää palvelemaan ry, TEP

Tekniikka elämää palvelemaan on tekniikasta, sen vaikutuksista ja uudenlaisesta suuntaamisesta kiinnostuneiden yhdistys, joka toimii tekniikan vaikutusten arvioimiseksi, ekologisesti kestävän tekniikan edistämiseksi, maailmanrauhan puolesta sekä tekniikan etiikan keskustelufoorumina.

Uusi Tuuli ry

Uusi Tuuli ry on ruohonjuuritason kansalaisjärjestö, joka toiminnallaan rohkaisee positiiviseen kansalaistoimintaan, yhdessä ponnistelemiseen ja toisista välittämiseen. Yhdistys tukee oikeudenmukaisempaa vaihtoa niin lähialueilla kuin globaalistikin.

Vihreä sivistysliitto ry

Vihreä Sivistysliitto ry on sivistysjärjestö, jonka tavoitteena on edistää ja toteuttaa kestävää kehitystä ja globaalia solidaarisuutta aikuiskasvatuksen sekä sivistys- ja kulttuurityön keinoin. Vihreä sivistysliitto on vuodesta 1995 ylläpitänyt Vihreää Sivistys- ja Opintokeskus Visiota, joka on valtakunnallinen vapaan sivistystyön aikuisoppilaitos. Opintokeskus Visio järjestää koulutuksia vihreille aktiiveille, kansalaisjärjestöille ja  suurelle yleisölle. Visio toimii myös ajatuspajana, kulttuurin tukijana ja kirjojen julkaisijana.

Maailman Luonnon Säätiö — World Wide Fund For Nature, Suomen rahasto sr (WWF Suomi)

WWF on maailmanlaajuisesti toimiva luonnonsuojelujärjestö, jonka tavoitteena on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa.  WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli sadassa maassa.

Ympäristö ja kehitys ry

Ympäristö ja Kehitys ry pyrkii etsimään lähestymistapoja, jotka yhdistävät toisiinsa köyhyyden poistamisen ja ympäristönsuojelun. Ympäristönsuojelu tavalla, joka vie ihmisiltä elinkeinon, ei ole kestävällä pohjalla. Toisaalta myöskään ympäristöä rajusti tuhoavat taloudellisen toiminnan muodot eivät voi luoda kenellekään kestäviä työpaikkoja. Ympäristö ja Kehitys ry on pieni järjestö, joka välittää pikkuruisia määriä tukea tärkeinä pitämilleen hankkeille kolmannessa maailmassa. 

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi on ympäristökasvatuksen edistämiseen ja tukemiseen erikoistunut asiantuntijajärjestö. Toimintamme tavoitteena on edistää kestävää elämäntapaa ympäristökasvatuksen keinoin. Teemme työtä sen puolesta, että Suomessa yhä laajenevalla joukolla kasvattajia on halua ja edellytyksiä välittää lapsille ja nuorille kestävän kehityksen mukaisia tietoja, taitoja ja asenteita. ​FEE Suomi on osa laajaa, kansainvälistä FEE (Foundation for Environmental Education) -ympäristökasvatusverkostoa. FEE Suomi tunnettiin aiemmin nimellä Suomen Ympäristökasvatuksen Seura.

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme ja saat meiltä uutisemme 4 kertaa vuodessa sähköpostiisi. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.

    Tilaan uutiskirjeen ja hyväksyn tietojeni käsittelyn kuten tietosuojaselosteessa kuvattu.