Siemenpuu kerää lahjoituksia oikeuden toteutumiseksi Bety Cariñon ja Jyri Jaakkolan Meksikossa 2010 tapahtuneissa murhatapauksissa

Siemenpuu-säätiö kerää lahjoituksia prosessiraportin tuottamiseksi Jyri Jaakkolan ja Bety Cariñon huhtikuussa 2010 Meksikossa tapahtuneiden murhien oikeusprosessista. Hankkeella halutaan myös kitkeä maassa vallitsevaa rankaisemattomuuden kulttuuria. Tapauksen asianajajat Karla Micheel ja David Peña ovat tehneet Siemenpuulle hakemuksen hankkeesta järjestönsä Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Socialin kautta.

Siemenpuu-säätiö on suomalaisten ympäristö- ja kehitysjärjestöjen perustama säätiö, jonka varat ovat ulkoministeriön kehitysyhteistyöleikkausten vuoksi kovin vähissä. Tukea hankkeelle tarvittaisiin siis myös muilta tahoilta, kuten yksityisiltä lahjoittajilta. Amnesty ja Visio ovat jo ilmoittaneet osallistuvansa hankkeen tukemiseen, mutta vielä ei ole kaikkea hankkeelle tarvittavaa tukea koossa.

Lahjoituksia tälle Jyrin ja Betyn murhan selvittämistä tukevalle hankkeelle voi antaa Siemenpuu-säätiön rahankeräystilille:

Siemenpuu-säätiön rahankeräystili: FI49 8318 6710 0200 22 (DABAFIHH)

Pankkisiirron viestiin tulee kirjoittaa: Meksiko-hanke

Katso lisätietoa Siemenpuun rahankeräysluvasta.
 

Erityisen hyödyllisiä hankkeen kannalta olisivat 14.9. klo.15.00 mennessä tulevat lahjoitukset, koska ne voidaan huomioida hankkeesta päätettäessä.

Alla muutama sana hankkeelle tukea hakevasta meksikolaisesta Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social -järjestöstä ja lyhyt yhteenveto itse hankkeesta.

Järjestön kuvaus

Hankkeelle tukea hakeva meksikolainen Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social on vuonna 2012 rekisteröity kansalaisjärjestö. Sen tavoitteena on Meksiko, jossa naiset ja tytöt eivät kohtaa väkivaltaa, ihmisoikeusloukkauksen uhrit valtaistuvat vaatimaan oikeutta ja ihmisoikeuksien puolustajia suojellaan. Järjestön perustaneet juristit ovat vaatineet ja edistäneet naisten ja ihmisoikeuspuolustajien murhien ja seksuaalirikosten käsittelyä sekä Meksikon tuomioistuimissa että Amerikan ihmisoikeustuomioistuimessa. He ovat myös toteuttaneet kampanjoita oikeustapauksiin liittyen. Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social toimii yhteistyössä useiden meksikolaisten kansalaisjärjestöjen ja yhteisöaktivistien kanssa. Sillä on myös linkkejä kansainvälisiin toimijoihin, kuten Amnesty Internationaliin ja Change.orgiin.

Lyhyt yhteenveto hankkeesta:

San Juan Copalan alkuperäiskansayhteisöön matkalla olleen ihmisoikeustarkkailijoiden karavaanin jäsenet Bety Cariño ja Jyri Jaakkola murhattiin puolisotilaallisen ryhmän väijytyksessä 2010. Väijytyksestä lähtien Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Socialissa mukana olevat asianajajat ovat peräänkuuluttaneet syyllisten pidättämistä, tuomitsemista ja vangitsemista, jotta tapaus ei jäisi rankaisematta. Myös Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunnan ihmisoikeuksien alivaliokunta on perännyt Meksikolta tietoa tapauksen tutkinnan edistymisestä ja uhrien omaiset ovat olleet aktiivisia, mutta edistys on ollut hidasta.

Tapauksen kirjallisen ja audiovisuaalisen dokumentoinnin avulla se pyritään saamaan Amerikan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn. Lisäksi halutaan edistää todistajien suojeluohjelman ulottamista kaikenlaisiin oikeustapauksiin Meksikossa. Hankkeessa koostetaan oikeustapaukseen liittyvä lehdistö-, kirjallinen ja videomateriaali ja tuotetaan niistä yhtenäinen audiovisuaalinen dokumentti, koostetaan osavaltion ja liittovaltion rikostutkintamateriaali ja järjestetään se ajallisesti, systematisoidaan juridinen aineisto viiden syytetyn oikeusprosesseista, systematisoidaan tapaukseen liittyvä poliittinen vaikuttaminen sekä Euroopassa että Meksikossa, tuotetaan perinpohjainen analyysi koko prosessista sekä uhrien omaisten osallistumisesta oikeusprosessiin. Raportti käännetään englanniksi ja suomeksi ja sitä levitetään sekä Meksikossa että kansainvälisesti. Hankkeesta hyötyvät tapauksen uhrien omaiset sekä meksikolaiset ihmisoikeuspuolustajat.

Lisätietoja hankkeesta:

Marko Ulvila, marko.ulvila[at]iki.fi (Siemenpuun hallituksen puheenjohtaja)

Kirsi Chavda, kirsi.chavda[at]siemenpuu.org (Siemenpuun toimisto)