Hyppää sisältöön

MEE Net nosti energiavaikuttamisen tasoa Mekong-maissa ja Myanmarissa

Siemenpuu-säätiö tuki 12 vuoden ajan Mekongin alueen energiaverkosto Mekong Energy and Ecology Networkia (MEE Net) – pitkäaikainen kumppanuus tuli päätökseen vuonna 2020. MEE Netin työn tuloksena alueen kansalaisjärjestöjen energiapoliittinen osaaminen on kasvanut merkittävästi ja politiikkatason vaikutuksia on nähty etenkin Vietnamissa ja Myanmarissa.  

Mekong-joen alueella sähköntuotanto muuttui 2000-luvun alussa alueelliseksi liiketoiminnaksi. Kiinan, Thaimaan ja Vietnamin taloudet laajenivat nopeasti ja energiaa (kuten muitakin raaka-aineita) alettiin tuoda entistä enemmän etenkin Laosista ja Myanmarista. Mekongin jokilaaksoissa on ollut käynnissä massiivinen padonrakennusbuumi, joka on aiheuttanut merkittäviä haittoja luonnonympäristölle ja paikallisyhteisöjen elämälle. Tutkimusten mukaan Mekongin pääuoman patoaminen alavirralta romahduttaisi joen kalakannan ja heikentäisi kymmenien miljoonien ihmisten ruokaturvaa.

Energiahankkeet suunnitellaan hyvin keskusjohtoisesti ja usein päätöksentekijöillä on niissä eturistiriita, eli he hyötyvät taloudellisesti suurista rakennushankkeista tai voimaloiden toiminnasta. Maiden virallisissa energiasuunnitelmissa kulutuksen kasvua on yliarvioitu, mikä on johtanut liian voimalakapasiteetin rakentamiseen. Välillä paikalliset ihmiset ja kansalaisliikkeet ovat pystyneet lykkäämään voimalahankkeita (varsinkin Thaimaassa), mutta se on johtanut hankkeiden siirtymiseen toisille paikkakunnille tai maihin, joissa voimaloiden vastustaminen on vaikeampaa. Jotain oli siis tehtävä.

Vaikuttamistyötä tarvittiin

Thaimaan patoihin ja hiilivoimaloihin liittyvien energiakamppailuiden kokemukset haluttiin hyödyntää paremmin Mekongin alueen järjestöjen vaikuttamistyössä. Siemenpuun tuella vuonna 2008 perustettu ja thaimaalaisen Foundation for Ecological Recovery –säätiön alaisuudessa toiminut Mekong Energy and Ecology Network (MEE Net) alkoikin verkostoitua ja kouluttaa Mekongin alueen kansalaisyhteiskunnan toimijoita energiapolitiikassa eli energianpolitiikan ja rahavirtojen analyysissä, kestävän energian suunnittelussa sekä kampanjoinnissa. Yhteistyötä tehtiin vaihtoehtoisia energiasuunnitelmia laatineen thaimaalaisen Palang Thain kanssa.

Vuosikymmenen aikana MEE Netin useampipäiväisiin järjestökoulutuksiin ja työpajoihin osallistui yli 2500 ihmistä sekä yleisötilaisuuksiin useita tuhansia kansalaisia.

MEE Net loi paradigman muutosta: energiavaikuttamista piti tehdä ”ylävirralla” eli aktivistien piti ymmärtää, miksi voimaloita rakennetaan ja miten energiapolitiikkaan voidaan vaikuttaa. MEE Netin koulutusten myötä Vietnamissa perustettiin Green ID –järjestö, joka sai merkittävän roolin maan energiapolitiikassa. Ainakin osittain kansalaisyhteiskunnan ansiosta Vietnam lopetti suurpatojen rakentamisen 2010-luvulla. Sen sijaan poliittisesti sulkeutuneessa Laosissa työ oli vaikeaa ja Kambodzhassa puolestaan järjestökenttä varsin hajanainen. MEE Net on myös ollut tärkeä jäsen alueellisessa, Mekong-joen patoamista vastustavassa Save the Mekong –järjestökoalitiossa.

Siemenpuu teetti MEE Netin evaluaation vuonna 2014: evaluaattoreiden mukaan MEE Net teki arvokasta työtä Mekongin alueen järjestöjen teknisenä tukena ja tietopankkina, mutta sen tavoite olla eri maiden järjestöjen tasa-arvoinen verkosto ei toiminut. MEE Netin kannatti keskittyä olemaan energia-alan ajatuspaja ja koulutusorganisaatio. Siihen toiminta suuntautuikin.

Ulkomaailmalle avautuneessa Myanmarissa MEE Net toimi vuodesta 2013 lähtien. Toiminta keskittyi nopeasti sinne, sillä maan sähköistysaste oli alhainen eikä maan energiapolitiikkaa oltu vielä ”lukittu” mihinkään tuotantotapaan. Salween- ja Irrawaddy-jokiin oli kuitenkin suunnitella jättimäisiä patoja, lähinnä sähkön viemiseksi naapurimaihin Thaimaahan ja Kiinaan. MEE Netin työ on osaltaan ollut vaikuttamassa siihen, että maassa ei vieläkään ole suuria patoja ja hiilivoimaloita, vaikka maan sähköntarve on kasvanut nopeasti talouden avauduttua. MEE Net on sekä kouluttanut päättäjiä, virkamiehiä ja järjestöjä kestävän energiasuunnittelun kysymyksissä, että samaan aikaan voimaannuttanut paikallisyhteisöjä omien luonnonvarojensa puolustamiseen ja kestävään käyttöön yhteisöpohjaisella strategisella ympäristöarviointi-menetelmällään.

Viimeisimmän Siemenpuun tukeman hankejakson tuloksia ovat Shanin osavaltion ”vihreän sähkölain” laatiminen osavaltion suurimman puolueen kanssa ja lain hyväksyminen osavaltioparlamentissa helmikuussa 2020, sekä paikallisyhteisöjen tuottaman piensähkön hyväksyminen osaksi Myanmarin energiasuunnitelmaa. Paikallisia aurinko- ja pienvesivoimaloita ja pienverkkoja ei aiemmin huomioitu maan sähköistysasteessa, ja sen vuoksi energiaviranomaiset perustelivat tarvetta suurvoimaloille ja kansalliselle sähköverkolle.

Myanmarin energiapolitiikan osalta MEE Net on nähnyt, että maan energialakeja on muutettava, jotta puhtaan ja hajautetun energian edistäminen tulee mahdolliseksi, sillä rahoittajat (ml. Maailmanpankki) ja energiayhtiöt pyrkivät edistämään suuria voimalaitoksia nykyisen lain puitteissa. Shanin osavaltion esimerkki rohkaisee samanlaisten alueellisten energialakien säätämiseen, joilla esim. Salween-joen patoaminen voitaisiin estää.

Yhteisöpohjaisessa työssä MEE Net on pyrkinyt siihen, että valuma-alueiden ylä- ja alajuoksuilla elävien yhteisöjen ymmärrys ekologisesta kokonaisuudesta ja ihmisten toiminnan vaikutuksesta lisääntyy. Kokonaisuuden ja syy-seuraussuhteiden ymmärrys on puolestaan lähtökohta yhteistyölle koko valuma-alueen vesi- ja muiden luonnonvarojen suojelulle ja kestävälle käytölle.

Miten Siemenpuun tuki vaikutti?

Siemenpuu tuki MEE Netin toimintaa vuosina 2008-2019 yhteensä noin 1 240 000 euron summalla. Voidaan kysyä, onko raha käytetty hyvin ja mitä olisi tapahtunut, ellei Siemenpuu olisi ollut MEE Netin päätukija? Todennäköisesti MEE Net olisi saanut tukea muualtakin, mutta lähinnä yksittäisiin tapahtumiin ja selvityksiin, ei välttämättä pitkäjänteiseen analyyttiseen työhön taikka Myanmarin Irrawaddyn jokivarrella tai Danun autonomisella alueella tehtävään yhteisötyöhön.

Thaimaassa MEE Netin ja Palang Thain työn tuloksena energiaministeriö ja EGAT alkoivat tehdä investointisuunnitelmia realistisempien oletusten pohjalta, Vietnamissa hallitus lopetti suurpatojen rakentamisen Green ID:n ja kumppaneiden työn seurauksena. Myanmarin suurimmassa etnisessä osavaltiossa on nykyaikaan soveltuva sähkölaki ja hajautettu piensähköntuotanto aletaan nähdä merkittävänä vaihtoehtona suurvoimaloille koko maassa. Ehkä merkittävintä lienee se, että MEE Netin, Salweenin valuma-alueen järjestöjen, yhteisöjen ja monien tutkijoiden ponnekkaalla yhteistyöllä koko 3300 km:n pituinen Salween-joki Kiinan, Thaimaan ja Myanmarin alueella on säilynyt patoamattomana. Aurinkosähkön halpeneminen ja energiamurros ovat viimevuosina tulleet auttamaan järjestöjä ja paikallisyhteisöjä.

MEE Netin tavoite on ollut demokratisoida Mekongin alueen energiasektori kansalaisten osallistumista lisäämällä sekä vaikuttamalla energiapolitiikkaan ja päätöksentekoon, joilla on vaikutuksia luonnonympäristöön ja paikallisyhteisöihin. Näitä tavoitteita on onnistuttu saavuttamaan ainakin osittain Myanmarissa, Thaimaassa ja Vietnamissa. Työ on varmuudella huomioitu myös Kambodzhassa, Kiinassa ja Laosissa, vaikkakin ilman näkyviä muutoksia.

Muualla maailmassa MEE Netin energiasektorin vaikuttamista ja alueellista työtä on arvioitu positiivisesti ja MEE Net on ollut tiedonlähteenä lukuisissa tutkimusartikkeleissa sekä akateemisissa kirjoissa. Myös Mekongin alueen journalistit haastattelevat MEE Netin johtaja Witoon Permponsacharoenia, kun mediassa kirjoitetaan alueen energiakysymyksistä.

Myös Siemenpuu on oppinut yhteistyöstä ja Mekongin energiavaikuttamisesta paljon vuosikymmenen aikana. Säätiön Mekong-ohjelmasta on muovautunut ilmasto- ja energiaoikeudenmukaisuuden teemakokonaisuus, jonka puitteissa järjestöjen vaikuttamistyöhankkeita tuetaan Myanmarin lisäksi myös Nepalissa. Yhteistyö uusiutuvan energian pienhankkeiden rahoittamiseksi EKOenergian kanssa puolestaan alkoi vuonna 2017. Yhteistyössä ja tuettavissa hankkeissa (joista useita on meneillään Malissa) pyritään vahvistamaan paikallisyhteisöjen osaamista ja tekemään myös pienimuotoista vaikuttamistyötä.

MEE Netin työn jatkajana Myanmarissa toimii vuoden 2019 lopulla MEE Netin myanmarilaisten työntekijöiden perustama järjestö Foundation for Renewable Energy and Ecology (FREE), joka on rekisteröitynyt Shanin osavaltioon. Toivottavasti helmikuussa 2021 tapahtunut sotilasvallankaappaus ei vie pois kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksia energiapoliittiseen vaikuttamiseen.

Timo Kuronen
Kirjoittaja on viestintäkoordinaattori sekä Ilmasto- ja energiaoikeudenmukaisuus -rahoitusteemasta vastaava ohjelmakoordinaattori Siemenpuussa

Artikkelikuva: Kyläläiset osallistuvat luonnonvaroihin ja energiaan liittyvään koulutukseen Shanin osavaltiossa Myanmarissa (Kuva: Timo Kuronen /Siemenpuu)

***

MEE Netin työn tuloksia esiteltiin Fingon nettisivujen Järjestöjen työn tuloksia -osiossa sekä sosiaalisen median Kehitystulosten keskiviikot -sarjassa 22.9.2021.

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme ja saat meiltä uutisemme 4 kertaa vuodessa sähköpostiisi. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.

    Tilaan uutiskirjeen ja hyväksyn tietojeni käsittelyn kuten tietosuojaselosteessa kuvattu.