Hyppää sisältöön

Globaali biodiversiteettikehys, globaali elonkirjokato ja alkuperäiskansat

Aikataulu:
Tapahtumapaikka: Zoom

Maailma aloittaa ratkaisevan vaiheen Global Biodiversity Framework (GBF) -neuvotteluissa 14. maaliskuuta 2022 Genevessä YK:n biodiversiteettisopimusta koskevan yleissopimuksen (CBD) prosessin yhteydessä, sopiakseen elonkirjoa eli biodiversiteettiä koskevasta maailmanlaajuisesta, tämän vuosikymmenen lopulle jatkuvasta agendasta.

Vaikka maailman elonkirjon suojelemiseksi valtioiden pitäisi kiireellisillä toimilla pysäyttää käynnissä oleva elonkirjon kadon nopea kiihtyminen, neuvoteltavana oleva GBF-luonnos ei kuitenkaan sisällä toimia kiihtyvän biodiversiteettikadon pääsyiden sääntelemiseksi.

Kun alueilla, joilla alkuperäiskansat ja paikalliset yhteisöt (IPLC) ovat asuneet, elonkirjo on säilynyt keskimäärin paremmin kuin muiden väestöryhmien alueilla, maailman tulee turvata heidän oikeutensa jatkaa kestäviä tapojaan elää näillä alueilla ja oppia heiltä, kuinka ihmiset voivat elää kestävässä suhteessa biodvesiteettiin. Mutta ehdotettu GBF-agenda voi johtaa päinvastaiseen suuntaan.

Puhujat:

Simon Counsell, advisor to Survival International, former director of Rainforest Foundation UK:
Will ‘conservation’ save biodiversity? (pdf)

Lucy Mulenkei, director, Indigenous Information Network, Kenya and International Indigenous Forum on Biodiversity (IIFB):
How GBF affects indigenous communities and what are their alternatives? (pdf, IIFB Targets)

Ville-Veikko Hirvelä, convener, Siemenpuu Biocultural rights theme group:
How global biodiversity loss continues to grow under the GBF and how to prevent this? (pdf)

Indu Netam, president, Adiwasi Samta Manch, India:
How rights of Adivasis to habitats of their indigenous life-heritages can protect biocultural diversity?

Järjestäjät: Siemenpuu-säätiön biokulttuuristen oikeuksien -teemaryhmä, Adivasi ry, Uusi tuuli ry sekä Maan ystävät ry:n ‘Alkuperäiskansat ja yhteys Maahan’-toimintaryhmä.

Taustatietoa:

Ehdotettu Global Biodiversity Framework (GBF) mahdollistaisi globaalin biodiversiteettikadon kiihtymisen jatkuvan seuraavat 10 vuotta tavalla, josta voivat hyötyä myös sellaiset eri liike-elämän toimijat, jotka rahoittavat GBF:n agendan eri osia, joita voidaan käyttää myös oikeuttamaan biodíversiteettikatoa lisääviä prosesseja ja toimintoja, joita CBD velvoittaisi sääntelemään.

CBD velvoittaa valtiot sääntelemään sellaisia prosesseja ja toimintoja, kuten kestämätöntä tuotantoa ja liiallista kulutusta, jotka voivat heikentää biodiversiteettiä ja estämään niiden “merkittäviä haitallisia vaikutuksia” maailman biodiversiteettiin – kuten meneillään olevaa biodiversiteettikadon maailmanlaajuista kiihtymistä, jota niiden ylikulutus, joilla on rahaa ostaa, ylläpitää.

Mutta ehdotetulla GBF:llä ei ole toimenpiteitä näiden CBD-velvoitteiden täyttämiseksi, ei toimia, joilla säännellä sitovilla rajoituksilla ylikulutuksemme prosesseja ja -toimintoja, tai joilla estettäisiin niiden aiheuttama globaalin biodiversiteettikadon kiihtyminen.

Tämän kestämätöntä tuotantoa ja biodiversitettikadon maailmanlaajuista kiihtymistä ylläpitävän rikkaiden valtioiden ja eliittien ylikulutuksen kokonaisvolyymin annettaisiin näin kasvaa GBF:n kautta seuraavat 10 vuotta vailla rajoja jotka sitä sitoisivat.

Tämä olisi maapallon elämän monimuotoisuudelle katastrofi, joka jättäisi maapallon käytettäväksi sellaiseen globaalisti kestämättömien tuotteiden ylikulutukseen rahan oikeuksien määräämällä tavalla, joka heikentää biodiversiteettiä CBD:n velvoitteiden vastaisesti.

Maapallon elämää ja sen monimuotoisuutta voidaan suojella vain siten kuin oikeudet päättää niiden käytöstä eivät ole rahan tai liikevoittojen määrättävissä, vaan turvataan kullakin alueella sen mukaan, miten ihmiset voivat elää siellä maapallon biodiversiteetin kanssa sen uusiutumista parhaiten mahdollistamaan sopeutuneilla tavoilla.

GBF sitä vastoin esittää, että alueita, joilla ihmiset ovat eläneet kestävämmin, siirrettäisiin entistäkin enemmän modernin kaupallisen kysynnän määräämään hallintaan, jota rahoitetaan samoista lähteistä ja intressistä kuin ylikulutustamme. Maata otetaan kaikkialla mm. aluesuunnittelun, suojelualueiden tai luontopohjaisten ratkaisujen jne, kautta, kaikkialla kauemmas niiden ihmisten hallinnasta, jotka ovat eläneet kestävästi tavoilla,, joiden kokonaisvaikutukset heikentävät maapallon biodiversiteettiä huomattavasti vähemmän.

Siten sen sijaan, että se yrittäisi säännellä tai rajoittaa kestämättömiä, ylikuluttavia kaupallisia, teollisia tai kaupunkien elämäntapoja, GBF päinvastoin jatkaa niiden ihmisten kestävimpien elämän tapojen syrjäyttämistä, rajoittamista ja estämistä, jotka ovat parhaiten mukautuneet elämään. maapallon elämän monimuotoisuuden kanssa tavoilla, jotka mahdollistavat sen uusiutumisen.

Koska alueet, joilla alkuperäiskansat ja paikalliset yhteisöt ovat asuneet ja suojelleet maapallon elämän monimuotoisuutta sen uusiutumiseen paikallisesti sopeutuneiden biokulttuuristen elämänperintöjensä avulla, ovat aiheuttaneet paljon yhteiskunnan valtavirran elämää vähemmän biodiversiteettikatoa niin elinalueiden sisä- kuin ulkopuolellakin, siksi:

Maapallon ekosysteemien häviämisen pysäyttämiseksi tulee kaikkialla varmistamalla, että kestävään käyttöön ja maan ja biologisen monimuotoisuuden suojeluun parhaiten sopeutuneiden yhteisöjen oikeudet maihinsa, elinehtoihinsa, kulttuureihinsa ja niiden hallintoon turvataan siten, että he voivat suunnitella ja toteuttaa ekosysteemien hoitamista, säilyttämistä ja ennallistamista.

Maailman tulee voida oppia alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöiltä, kuinka maapallon elämän monimuotoisuutta voidaan ymmärtää, käyttää ja elää suhteessa siihen kestävämmin kuin miten valtiot ja modernit yhteiskunnat nyt ovat pyrkimässä tekemään GBF-suunnitelmiensa kanssa.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme ja saat meiltä uutisemme 4 kertaa vuodessa sähköpostiisi. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.

    Tilaan uutiskirjeen ja hyväksyn tietojeni käsittelyn kuten tietosuojaselosteessa kuvattu.