Siemenpuun kehitysyhteistyöohjelma 2018-2021

Ohjelma 2018-2021 on jatkoa vuodesta 2002 ulkoministeriön (UM) tuella toteutetulle toiminnalle kehitysmaiden ympäristö- ja demokratia-aloitteiden rahoittajana ja kehitysviestijänä Suomessa. Siemenpuun toiminta vahvistaa Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden toteutumista.
 
Siemenpuun kehitysmaissa rahoittamat hankkeet vähentävät köyhyyttä ja epätasa-arvoisuutta sekä rajoittavat luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ja ilmastopäästöjä. Hankkeet ovat paikallisten järjestöjen omia, niiden itsensä suunnittelemia ja toteuttamia aloitteita. Tällä ohjelmakaudella Siemenpuu kutsuu hakemuksia viiden rahoituskokonaisuuden kautta:

 
Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen on mukana läpileikkaavana toimintona koko ohjelmassa. Myös ihmisoikeusperustaisuus, naisten oikeuksien ja aseman vahvistaminen, ilmastonmuutoksen torjuminen ja siihen sopeutuminen sekä luonnon monimuotoisuuden suojelu näkyvät kaikissa rahoituskokonaisuuksissa.
 
Toiminnan pääasiallinen rahoittaja on ulkoministeriö (ohjelmatuki kansalaisjärjestöille). Hankkeita rahoitetaan Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Keskeisiä maita ovat Brasilia, Indonesia, Intia, Mali, Myanmar ja Nepal, joista kaikista Siemenpuulla on pitkäaikaista kokemusta ja asiantuntemusta. Vuoden 2019 jälkeen Intian hankkeita rahoitetaan ilman UM:n tukea. Siemenpuulla on vahvat verkostot maatasolla ja kansainvälisesti muihin samoissa kysymyksissä vaikuttamis- ja rahoitustoimintaa tekeviin tahoihin.
 
Ohjelmakaudella 2018-2021 Siemenpuu rahoittaa 25-40 uutta hanketta ja 30 ennen vuotta 2018 alkanutta hanketta. Tavoitteena on rahoitettavien hankkeiden kautta muun muassa vahvistaa yli 50 000 pienituloisen hyödynsaajan oikeuksien toteutumista sekä lisätä suojelun ja kestävän käytön piirissä olevia alueita vähintään 110 000 hehtaarilla. Tavoitteiden toteutumista Siemenpuu tukee myös viestintätyöllä Suomessa. Viestintä lisää suomalaisten ymmärrystä kehitysyhteistyön ja -politiikan merkityksestä ja tärkeydestä.
 
Voit ladata ja lukea täältä Siemenpuun kehitysyhteistyön 2018-2021 ohjelmadokumentin (joulukuussa 2018 päivitetty pdf englanniksi, 727 kt)
 
Lataa tästä Siemenpuun englanninkielinen tulosraportti vuodelta 2020 (pdf, 760 kt). Katso muidenkin vuosien tuloksia Työmme tuloksia -sivulta.