Intia ja Nepal: Etelä-Aasian ekologinen demokratia -dialogit

** Tätä sivua ei enää päivitetä. Siemenpuun vanhat alueelliset ohjelmat olivat käytössä vuoden 2017 loppuun saakka. SADED-hankkeet kuuluvat nykyään oikeudenmukainen siirtymä -rahoituskokonaisuuteen. **

South Asian Dialogues on Ecological Democracy (SADED) edistää marginalisoitujen ryhmien osallistumismahdollisuuksia luonnonvaroja koskevaan päätöksentekoon. Toiminnoissaan SADED keskittyy erityisesti ruokaturva- ja ilmastokysymyksiin sekä yhteisöjen autonomian edistämiseen paikallistasolla muodostettavien toimintaryhmien kautta. Verkoston tehtävänä on tuoda uusia näkökulmia yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kannustaa ihmisiä tarkastelemaan asioita kriittisesti.

SADED pyrkii tuomaan vuoropuhelun piiriin sekä asianomaisten yhteisöjen edustajia että viranomaisia, tutkijoita, toimittajia, poliitikkoja, talouselämän edustajia sekä kansalaisaktivisteja ja -liikkeitä. Intian järjestökenttä on hyvin pirstaloitunut, joten on tärkeä saada yhteen samojen teemojen parissa toimivia tahoja. 

Vuoropuhelun avulla etsitään ekologisesti kestäviä, oikeudenmukaisempia ja tasa-arvoisempia tapoja lievittää ja ratkaista ympäristöongelmia. Keskustelukanavina toimivat erilaiset yleisötilaisuudet, työpajat, seminaarit, julkaisut ja selvitykset.

Paikallisuuteen perustuvassa tarkastelussa pidetään mukana myös taustalla vaikuttavat globaalit rakenteet. SADED on ollut aktiivisesti mukana Maailman Sosiaalifoorumeissa (WSF). SADED on osa kansainvälistä Vasudhaiva Kutumbakam -verkostoa, joka edistää demokratian erilaisista ulottuvuuksista käytävää vuoropuhelua. SADEDilla on pitkäaikaiset suhteet suomalaisiin ja pohjoismaisiin kehityskriittisiin ja yhteiskuntapoliittisiin verkostoihin. Siemenpuu on tukenut SADEDin toimintaa vuodesta 2002 lähtien.  

SADED toimii hallinnollisesti delhiläisen tutkimuslaitoksen Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) alaisuudessa, mutta toiminnan kannalta on tärkeää vapaaehtoisten panostus. Intian sisällä toimintaa on pääasiassa Delhissä, Uttarakhandissa, Maharashtrassa, Jharkhandissa, Biharissa ja Andhra Pradeshissa.

Intian lisäksi toimintaa on myös Nepalissa ja Pakistanissa, tarkoituksena avata ja vahvistaa ekologiseen demokratiaan liittyviä pyrkimyksiä koko Himalajan alueella. Nepalissa toimintaa on tällä hetkellä kolmessa piirikunnassa, joissa järjestetään kylätason tapaamisia. SADED tekee ilmastotyötä luonnonoloiltaan erittäin haavoittuvalla Himalajan alueella, jossa jäätiköiden sulamisella ja jokien tulvimisella on kauaskantoiset vaikutukset koko vuoristoalueen ekosysteemeihin ja ihmisten elämään. Pyrkimyksenä on estää ja lievittää kriisin syvenemistä alueella.

 

Vuotuisen Himalaja-päivän (9. syyskuuta) tarkoituksena on herättää keskustelua Himalajan keskeisestä merkityksestä Etelä-Aasian poliittisessa, taloudellisessa ja sosio-kulttuurisessa kehityksessä sekä sen yhteisöjen kohtaamista haasteista ilmastonmuutoksen edetessä. Päivää vietettiin Suomessa ensimmäistä kertaa vuonna 2014 Himalaja-viikon tapahtumien ja vieraiden myötä.

Vuoden 2015 Himalaja-päivää varten Siemenpuu sai tämän 12-minuuttisen videotervehdyksen SADED-järjestöltä ja Prof. Jayanta Bandyopadhyaylta.

 

Julkaisuja tuetuista hankkeista

 

Huhtikuussa 2015 tapahtuneen tuhoisan maanjäristyksen jälkeen SADED-Nepal teki 15-minuuttisen videon, jossa pohditaan kestävän jälleenrakentamisen mahdollisuuksia.

 

 

 

Sorry no projects available.

Sorry no organisations available.

12.12.2017

[Ruby van der Wekken] From 13th to 15th November I had the pleasure of spending 48 hours with Siemenpuu partner South Asian Dialogues on Ecological Democracy in Nepal (SADED-Nepal), before heading on to India for a visit with its older sister organisation, SADED India.

15.6.2016

[Suvi Sillanpää] Nepalin viime vuoden huhtikuussa ja toukokuussa tapahtuneista maanjäristyksistä on kulunut yli vuosi, mutta niiden jäljet ovat vielä näkyvissä. Vaikka sortuneiden rakennusten jäänteet on raivattu Kathmandun kaduilta, näkyy useiden pystyssä olevien talojen seinissä suuria halkeamia. Vanhassa kaupungissa talojen seiniä on tuettu puupaluilla. Jälkijäristykset muistuttavat edelleen noin 8800 kuolonuhria ja 22 300 loukkaantunutta vaatineesta katastrofista.

22.5.2014

What do people do when they meet health problems in India? What is the role of non-modern health practitioners? These were some of the issues discussed in the dialogue organised by SADED's Health Swaraj Group in Delhi on 20-21 May.