Mali: ympäristönsuojelu ja -tietoisuus Sikasson läänissä

** Tätä sivua ei enää päivitetä. Siemenpuun vanhat alueelliset ohjelmat olivat käytössä vuoden 2017 loppuun saakka. Malin hanke kuuluu nykyään naiset ja ruokasuvereniteetti -rahoituskokonaisuuteen **

Mali on yksi ilmastonmuutokselle altteimpia maailman maita. Aavikoituminen, vesipula ja sadekauden lyhentyminen vaikuttavat maanviljelyyn, josta iso osa malilaisista saa toimeentulonsa.

Malin eteläisimmässä läänissä Sikassossa sijaitsevat Malin suurimmat metsä- ja mineraalivarat. Alueen suurimpia ympäristöuhkia ovat kaupalliset puunhakkuut, maatalouskemikaaleja käyttävä puuvillanviljely sekä kullankaivuun haittavaikutukset.

 

Malin yhteistyöohjelmassa pyritään vähentämään ympäristöön kohdistuvia uhkia, suojelemaan luonnon monimuotoisuutta sekä lieventämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Ohjelman tavoitteena on parantaa maaseudun väestön, erityisesti naisten, mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä ja luonnonvaroja koskeviin päätöksiin ja toimenpiteisiin.

Siemenpuun kumppani Malissa on Mali Folkecenter – Nyetaa (MFC Nyetaa) -järjestö. Ohjelman puitteissa on perustettu Sikasson lääniin kolme osaamiskeskusta: Finkolo-Ganadougou, Garalo ja Filamana. Keskuksissa jaetaan tietoa kestävistä luonnonvarojen käyttötavoista, kuten perinteisistä ja ympäristöystävällisistä viljelytekniikoista. Keskeisenä teemana on luonnonvarojen hallinnan hajauttaminen. Toiminnasta vastaavat Sigida Nyetaa (”ympäristömuutos”) -ryhmät, jotka muodostuvat ympäristöalan toimijoiden, naisjärjestöjen sekä perinteisten kyläjohtajien edustajista.  

Siemenpuu tukee ryhmien pienhankkeita, joiden avulla on muun muassa koulutettu metsävahteja suojelumetsiin, tuettu luomuviljelyä vaihtoehtona kullankaivuulle, perustettu ympäristöradio ja osuuskunnallinen energiakioski sekä parannettu maaperän hedelmällisyyttä ja ruokaturvaa.

Karite-voin valmistusta (Kuva: Dodon Sinsibere-hanke) title MFC Nyetaa on ollut aktiivisesti mukana kansallisen ympäristösopimuksen laatimisessa maan hallituksen ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Sikassossa on tehty epävirallinen sitova paikallistason sopimus, jossa jatkuvan yhteisödialogin kautta määritellään luonnonvarojen käytön säännöt. Sigida Nyetaa -ryhmät tarkastelevat oman alueensa ympäristöongelmia ja tekevät aloitteita ongelmien ratkaisemiseksi.

Lisäksi vuosittain pyritään järjestämään Malin kansallinen ympäristöfoorumi. Foorumi luo keskusteluyhteyksiä eri tahojen toimijoiden, kuten viranomaisten, järjestöjen ja kyläläisten, välille. Keskustelun aiheita ovat ajankohtaiset ympäristökysymykset esimerkiksi ilmastonmuutokseen, paikallistalouteen ja kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin liittyen.

 

Julkaisuja tuetuista hankkeista

Siemenpuun kumppani Mali Folkecenter on tehnyt Sigida Nyetaa -ohjelmaan liittyen 14-minuuttisen videon liittyen pienimuotoiseen kullankaivuuseen ja vaihtoehtoisen talouden rakentamiseen Sikasson maakunnan Finkolossa.

 

 

 

 

Sorry no projects available.

Sorry no organisations available.

6.6.2017

[Ruby van der Wekken] In the North, which hosts under its desert soil yet unexplored quantities of uranium and oil, two Touareg groups - the influential Ifoghass minority and the Imghoud majority - have seen for a long time a series of disputes due to the existing socio economic inequalities (between the groups, between the North and South of Mali, resulting from Mali’s peoples marginalisation at large from a global perspective), and rebellions have happened for decades.

20.11.2015

[Ruby Van Der Wekken] It's Friday 20th of November in Bamako, Mali. This morning, the news upon waking up in my hotel was given by a colleague that an attack and hostage taking is going on at the Radisson hotel downtown. In the following moments it sinks in, that this is the same hotel where we were yesterday with our partner Mali Folkecenter (MFC) for the third event of this year's FENA national environmental forum, and where we were meant to be continuing today.  The second day's discussions were supposed to be on renewable energy in Mali.