Indonesia: metsien suojelu ja kestävä käyttö

** Tätä sivua ei enää päivitetä. Siemenpuun vanhat alueelliset ohjelmat olivat käytössä vuoden 2017 loppuun saakka. Indonesia-hankkeet kuuluvat nykyään metsä- ja rannikkoekosysteemit -rahoituskokonaisuuteen. **

Indonesiassa sijaitsevat maailman kolmanneksi laajimmat sademetsät. Suosademetsät ovat viimeisiä yhtenäisiä trooppisia metsiä Indonesiassa. Metsäala pienenee kuitenkin kovaa vauhtia. Nopean metsäkadon ja turvemaiden tuhoamisen vuoksi maan hiilidioksidipäästöt kuuluvat maailman suurimpiin.

Indonesiassa on yli 20 miljoonaa metsäalueilla elävää ihmistä, joista monet kuuluvat alkuperäiskansoihin. Paikallisyhteisöille metsät ovat koti sekä ravinnon ja toimeentulon lähde, elämänpiirin perusta. Metsillä on tärkeä merkitys perinteisen uskon, perinnetiedon ja terveyden lähteinä. Ne takaavat ihmisille toimeentulon vaikeinakin aikoina.

Indonesian hallituksen kehityspolitiikka on suosinut suuryrityksiä ja globaalia maailmankauppaa. Se ei ole ottanut huomioon, että metsämaat ovat korvaamattomia ekosysteemejä ja ihmisten asuinaluetta. Indonesian valtio omistaa lähes kaikki maa- ja metsäalueet. Ministeriöt ja paikallishallinnon johtajat vuokraavat alueita edelleen yrityksille, jotka voivat perustaa kaivosteollisuutta, öljypalmu- tai selluplantaaseja ja ottaa siten haltuunsa paikallisia luonnonvaroja.

Suuryritysten ja paikallisyhteisöjen välillä on jatkuvia konflikteja, kun paikallisyhteisöjen maaoikeudet jätetään usein tunnustamatta. Menetettyään maansa ihmiset kadottavat perinteisen kulttuurinsa ja suhteensa luontoon. Samalla väestö vajoaa köyhyyteen. Toisaalta kyläyhteisöt saattavat jakautua metsien kaatamisen vastustajiin ja kannattajiin, jotka hyötyvät lyhyellä aikavälillä hakkuista.

 

Sademetsien suojelu on tärkeää sekä ihmisten toimeentulon ja kulttuurin että ilmastonmuutoksen torjumisen ja biodiversiteetin säilyttämisen vuoksi. Siemenpuu ja sen tukemat kumppanijärjestöt katsovat, että metsäalueita tulee suojella paikallisten ihmisten toimesta ja lähtökohdista. Plantaasimetsät eivät ole kestävä ratkaisu ilmastonmuutokseen tai ympäristötuhoihin. Erityisesti tukitoimissa painotetaan suosademetsien ja mangrovemetsien suojelua sekä paikallisten osallistumisen ja toimintakyvyn vahvistamista.

Siemenpuun tukemat järjestöt auttavat paikallisyhteisöjä elinympäristöjensä puolustamisessa sekä edistävät sosiaalisesti ja ekologisesti oikeudenmukaisia maankäytön muotoja. Siemenpuu kanavoi tukensa etupäässä pienille indonesialaisille ympäristöjärjestöille, joilla on vahvat siteet maaseudun paikallisyhteisöihin. Indonesia-ohjelmassa tähdätään myös  toimijoiden verkostoitumiseen tiedonvaihdon ja tehokkaamman vaikuttamistyön mahdollistamiseksi, sekä koulutetaan nuoria aktivisteja ympäristöön, osallistavaan kartantamiseen, ja lainsäädäntöön liittyen. Siemenpuun tukemat järjestöt toimivat Sumatran, Borneon, Jaavan ja Sulawesin saarilla.

 

Siemenpuun Indonesia-ohjelmaryhmän video Siemenpuun ja kumppanien työstä Indonesiassa:

 

 

 

Julkaisuja tuetuista hankkeista

14-minuuttinen Gekko Studion dokumentti turvesoiden merkityksestä Sumatran Riaulla, Siemenpuun tukeman JMGR-järjestön toimialueelta.

 

12-minuuttinen Gekko Studion video onnistuneesta kamppailusta kaivosyhtiötä ja viranomaisten salailua vastaan Keski-Sulawesillä, Bantaya-järjestön toiminta-alueella

 

15-minuuttinen Gekko Studion dokumentti nuoren sukupolven metsien ja perinteiden suojelutyöstä Sumatran Riaulla, Hakiki-järjestön toiminta-alueella

 

17-minuuttinen Gekko Studion dokumentti paikallisten ihmisten aktiivisuudesta turvemaiden suojelemiseksi Keski-Kalimantanilta, YPD-järjestön toiminta-alueella

 

 

 

 

Sorry no projects available.

Kaoem Telapak on heinäkuussa 2016 perustettu kansalaisjärjestö, jonka jäsenistöstä suuri osa koostuu vuonna 1997 perustetun Telapak-järjestön entisistä toimijoista. Kaoem Telapakin tavoitteena on edistää oikeudenmukaista luonnonvarojen hallintaa, joka perustuu sosiaalisille ja ekologisille oikeuksille, monimuotoisuudelle ja moniarvoisuudelle. Kaoem Telapakin toimisto sijaitsee Jakartan lähellä Bogorissa, mutta sillä on toimintaa eri puolilla Indonesiaa. Järjestön toiminta on alkuvaiheessa keskittynyt mm.

Hutan Kita Institute (”Our Forests Institute”, HaKI) perustettiin Palembangissa Etelä-Sumatralla vuonna 2015. Järjestö pyrkii edistämään hyvinvointia metsäalueiden yhteisöissä sekä kannustamaan näitä ympäristön suojelemiseksi.

Forest Watch Indonesia (FWI) sai alkunsa kahdenkymmenen kansalaisjärjestön tapaamisesta vuonna 1997. Järjestö on perustettu vastaamaan tarpeeseen muuttaa pääsyä metsävaratietoihin. Nykyisin suuren yleisön on vaikea tai mahdoton saada tietoja. Metsätilannetta seuraavana verkostona FWI:n visiona on kehittää avointa metsätalouden tietojärjestelmää, jolla voidaan varmistaa reilu ja kestävä metsienhallinta.­­ Yksi FWI:n keskeinen aktiviteetti on esittää tietoja Indonesian metsistä The State of the Forest Report – Indonesia -julkaisussa.

AKAR on vuonna 2002 perustettu kansalaisjärjestö, joka toimii Sumatran saarella etenkin Bengkulun ja Etelä-Sumatran provinsseissa. AKAR edistää paikallisyhteisöjen oikeuksia metsiinsä ja luontoonsa. Myös oikeudenmukaisuus, sosiaalinen hyvinvointi, demokratia, ihmisoikeudet ja tasa-arvo ovat tärkeitä periaatteita AKARille.

Link-AR Borneo on perustettu vuonna 2009 ja rekisteröity vuonna 2012. Järjestö syntyi opiskelijoiden, työläisten ja kansalaisaktivistien yhteistyössä heidän osallistuessaan Alliance of West Borneo's People (PRKB) -liikkeen toimintaan liittyen muun muassa maananastuksiin, kriminalisointiin ja häätöihin. Kirjaimet A ja R järjestön nimessä viittavaat vaikuttamiseen (Advocacy) ja tutkimukseen (Research), jotka Link-AR haluaa yhdistää toimintaan. Link-AR:n tavoitteena on edistää maaoikeuksien toteutumista, jotta oikeudenmukaisuus, luonnonsuojelu ja hyvinvointi voisivat toteutua.

INSIST (Indonesian Society For Social Transformation) on 16 indonesialaisen kansalaisjärjestön tai asiantuntijaverkoston yhteistyöfoorumi. INSISTPress perustettiin vuonna 1998, ja vuonna 2006 serekisteröitiin itsenäiseksi kustantamoksi, joka vastaa INSIST:in julkaisutoiminnasta ja varainhallinnasta.

5.11.2015

26.10.2015

Forest fires Indonesia continue to burn on the islands of Sumatra and Borneo, and are on track to release more greenhouse gas emissions than the entire US economy this year. Today, a coalition of Indonesian NGOs today sent an open letter to the government and to international buyers of pulp and paper and palm oil from Indonesia.

29.11.2017

[Anna Jaurimaa] Seisoin parinkymmenhenkisen yleisön edessä sormet silmien ympärillä kuin silmälaseina. Olin kokoushuoneessa Pekanbarussa Sumatran saarella. Tämä ei näyttänyt viisaalta, mutta tähän tilanteeseen oli päädytty mielestäni perustelluista syistä, jotka kerron teille nyt.

25.11.2015

[Titta Lassila] "Toimisto? Ei, ei... tämä on meidän kaikkien koti. Nyt myös sinun. Ja sinä olet osa meidän perhettämme." Rahmat Hidayatin sanat lämmittivät ja hiukan hämmästyttivätkin minua. Pienen indonesialaisen kansalaisjärjestön Akarin varajohtaja hymyili leveästi.

21.5.2014

Kapea puinen vene kurvailee joessa sen mutkia mukaillen. Ympärillämme kohoavat uhkean vehreät sademetsärinteet. Rinteiden puuston seasta erottuu välillä kumipuuviljelmiä. Olemme Sumatran saarella Indonesiassa, tutustumassa Siemenpuu-säätiön tukemien järjestöjen toimintaan Riaun alueella.