Siemenpuu-säätiö hakee kahta ohjelmakoordinaattoria

Siemenpuu-säätiö hakee

- ohjelmakoordinaattoria
- viestintä- ja ohjelmakoordinaattoria

Siemenpuu - Kansalaisliikkeiden yhteistyösäätiö (www.siemenpuu.org) on 15 suomalaisen järjestön perustama säätiö, joka rahoittaa kehitysmaiden järjestöjen ja muiden kansalaisyhteiskunnan ryhmien ympäristökysymyksiin liittyviä hankkeita. Säätiön toimistossa on tällä hetkellä töissä kuusi vakituista työntekijää. Nyt haemme tekijöitä kahteen tehtävään:

1. Haemme ohjelmakoordinaattoria vakituiseen työsuhteeseen helmikuusta 2015 alkaen.

Tehtävään kuuluu säätiön tukipäätösten valmistelua, myönnetyn tuen hallinnointia ja toimiston yleisiä tehtäviä. Rekrytoitavan koordinaattorin työnkuvaan kuuluu erityisesti Siemenpuun Malin yhteistyöohjelman hallinnointi, kumppanuuden kehittäminen, siihen liittyvä tiedotustyö sekä ohjelmaa Suomessa tukevan vapaaehtoistyöryhmän koordinointi. Malin yhteistyöohjelmassa keskeistä on maaseudun paikallisyhteisöjen kestävän omaehtoisen talouden kehittäminen. 

Edellytämme

  • Kehitysyhteistyöhankkeiden hankehallinto-osaamista, myös taloushallinnon osalta
  • Omakohtaista kansalaistoiminnan ja järjestötyön tuntemusta Suomessa ja/tai globaalissa Etelässä
  • Ympäristö- ja kehityspolitiikan tuntemusta; kokemus ruohonjuuritasolta lasketaan eduksi
  • Kielitaito: suomi, englanti ja ranska; muu kielitaito lasketaan eduksi (erityisesti portugali ja espanja)

2. Haemme viestintä- ja ohjelmakoordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen helmikuusta 2015 tammikuuhun 2016. Tavoitteena on vakinaistaa työsuhde tämän jälkeen.

Koordinaattorin tehtävät painottuvat Siemenpuun ohjelmatoiminnan viestinnän kehittämiseen, viestintähankkeiden koordinointiin ja yleisiin viestinnän tehtäviin, mukaan lukien sisäinen viestintä. Vuoden 2015 viestintähankkeena on Siemenpuun kumppaneiden tarinoiden pohjalta dramatisoitu teatteriesitys.  Ohjelmatoiminnan viestinnässä painottuvat globalisaation uhat ympäristölle ja ihmisille; paikallisyhteisöt, alkuperäiskansat ja niiden oikeudet; sekä globaalin Etelän kansalaisliikkeiden ja -järjestöjen välinen dialogi ja sen edistäminen. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu myös säätiön tukipäätösten valmistelua, myönnetyn tuen hallinnointia ja toimiston yleisiä tehtäviä. 

Edellytämme

  • Kokemusta monipuolisista viestinnän tehtävistä
  • Kehitysyhteistyöhankkeiden hankehallinto-osaamista, myös taloushallinnon osalta
  • Omakohtaista kansalaistoiminnan ja järjestötyön tuntemusta Suomessa ja/tai Etelässä
  • Ympäristö- ja kehityspolitiikan tuntemusta; kokemus ruohonjuuritasolta lasketaan eduksi
  • Kielitaito: hyvä suomi ja englanti sekä jokin seuraavista: espanja, portugali tai ranska; muu kielitaito lasketaan eduksi

 

Molempien tehtävien hoito vaatii yhteistyökykyä ja valmiutta matkustaa. Lisäksi arvostamme omakohtaista kehitysmaatuntemusta sekä Siemenpuu-säätiön toiminnan tuntemusta.

Palkka on molemmissa tehtävissä Siemenpuun palkkausjärjestelmän mukaan noin 2600 - 3000 € kokemuksesta riippuen.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen pyydetään lähettämään 16.11.2014 mennessä osoitteeseen info@siemenpuu.org. Merkitse viestikenttään hakemasi tehtävän mukaan joko ohjelmakoordinaattori tai viestintä- ja ohjelmakoordinaattori.

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Hanna Matinpuro: puh. 050 569 1189, perjantaina 7.11. klo 10–12, ja tiistaina 11.11. klo 10–12.  Haastattelut järjestetään viikolla 48.