Kenian tharaka-yhteisöjen biokulttuuristen oikeuksien ja yhteistyön vahvistaminen

Tharakan alueen ekologinen kartoitus vuonna 2019 paljasti biokulttuurisen perinnön massiivisen katoamisen. Tämän aiheuttama uhka kriittisille ekosysteemeille on vakava. Alue on rikas biodiversiteetiltään, mm. kasvien ja lintujen osalta. Se on myös tärkeä kuivan kauden laiduntamisalue karjalle ja villieläimistölle. Tharakassa on yli 32 pyhää luontokohdetta. Olemassaoleva lainsäädäntö ei eksplisiittisesti tunnusta pyhiä luontokohteita ja –alueita eikä näiden hallintajärjestelmiä. Näin ollen nyt on tärkeää dokumentoida perinteiset hallinnan säännökset ja mekanismit sekä pyrkiä vaikuttamaan viranomaisiin siten, että nämä säännökset saataisiin sisällytetyksi viralliseen lainsäädäntöön.

Tässä hankkeessa SALT-järjestö järjestää kuukausittaisia yhteisödialogeja ja oppimistilaisuuksia itäkenialaisen tharaka-alkuperäiskansayhteisön parissa. Näiden oppimistilaisuuksien tarkoitus on tukea alkuperäiskansayhteisöjen työtä biokulttuuristen oikeuksiensa tunnustamiseksi. Hanke linkittää tharakoiden oikeudet myös Loita-metsän maasaiden ja Ugandan Buliisan piirikunnan bagungu-yhteisön toimintaan oikeuksiensa puolesta mm. yhteisöjen keskinäisen kokemusvaihdon avulla. Hankkeen päätoimintoja ovat:
- yhteisödialogit yhteisöissä ja kokemustenvaihto yhteisöjen välillä
- tuottaa aineistoa yhteisöjen oikeuksien turvaamista varten
- nostaa esiin relevanttia kansainvälistä ja kansallista lainsäädäntöä ja pyrkiä saamaan niitä sisällytetyksi paikalliseen politiikkakehikkoon
- yhteistyö kansallisten ja alueellisten kumppanien kanssa
- taiteen hyödyntäminen sukupolvien väliseen oppimiseen ja oikeuksien puolustamiseen.

Toiminnalla pyritään vahvistamaan pyhien luonnonkohteiden suojelua ja niiden ennallistamista, yhteisöjen välistä solidaarisuutta ja keskinäistä yhteistyötä, yhteisöjen osallistumista perinteellisten hallintajärjestelmien dokumentointiin, yhteistä joukkotoimintaa sekä Afrikan komission julkilausuman numero 372 toimeenpanoa laaditun mallilainsäädännön pohjalta (liittyen pyhien luontokohteiden ja alueiden suojeluun). Kenia olisi ensimmäinen maa, jossa mallilainsäädäntöä sovellettaisiin kansalliseen lainsäädäntöön.
Hanke pohjautuu hankealueilla toteutettuihin aiempiin dialogeihin, yhteisöjen väliseen vaihtoon ja ekokulttuuristen karttojen ja kalenterien laadintaan. Hanke nousee tarpeesta tehdä perinpohjaisempi ja kattava interventio, jotta yhteisöjen kokema heidän elinympäristöönsä ja biokulttuurisiin oikeuksiinsa kohdistuva välitön ja jatkuva uhka torjuttaisiin.

Hankkeessa on 1000 suoraa hyödynsaajaa ja se kattaa yli 600 km2 alueen, jolla asuu kaikkiaan n. 65 000 ihmistä.

 

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
1.6.2020
Ohjelma: Tilijärjestö: The Society for Alternative Learning and Transformation (SALT) Myönnetty tuki: 48 500€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
18kuukautta
Teema: Tagit: