Pienviljelijöiden agroekologisen tuotannon vahvistaminen ja toimeentulo

Hankkeen välittömiä tavoitteita olivat i) edistää ymmärrystä ja tietoisuutta pien- ja alkuperäiskansaviljelijöiden kohtaamista ongelmista Latinalaisessa Amerikassa, sekä heidän tarjoamistaan, agroekologiaan ja ruokasuvereniteettiin liittyvistä ratkaisuista, ii) auttaa alueen paikallisten ja kansallisten organisaatioiden kapasiteetin rakentamista ruokasuvereniteetin ja agroekologian puolustamiseksi sekä paikallisten siemenverkostojen voimistamiseksi, iii) auttaa voimistamaan sosiaalisen liikkeen vaikuttamistyötä ja -strategioita tukemalla teollisen tuotannon invaasion vastustamista, iv) vahvistaa Alianza Biodiversidadin sisäistä toimintaa alueen ainutlaatuisena tuottajaorganisaatioiden ja kansalaisjärjestöjen yhteenliittymänä pienviljelijöiden harjoittaman agroekologian edistämiseksi.

Hankkeessa i) toimitettiin ja julkaistiin Biodiversidad, sustento y culturas -lehden 8 numeroa espanjaksi digitaalisena sekä painettuna, ii) ylläpidettiin Biodiversidadla.org -sivustoa (yhteensä yli 5 000 julkaistua uutista ja materiaalia noin 6 000 päivittäiselle kävijälle) ja lähetettiin 90 viikoittaista uutiskirjettä yli 11 000 tilaajalle, tarjottiin erillinen virtuaalitila seitsemälle alueen verkostolle, uutisoitiin merkittävistä tapahtumista, jaettiin sivuston sisältöä sosiaalisessa mediassa (Facebookissa 52 000 seuraajaa, Twitterissä 2 327) ja ylläpidettiin 10 kampanjan sivustoa, iii) tuotettiin 23 analyyttistä dokumenttia koulutuksiin ja tiedon jakamiseen sosiaalisten liikkeiden vahvistamiseksi, iv) järjestettiin tai annettiin panos 37 eritasoiseen ja eri tavoin järjestettyyn koulutukseen sekä työpajaan ja järjestettiin etäopintokursseja yhdessä La Fuente –instituutin kanssa ja v) toteutettiin yksi Alianza Biodiversidadin fyysinen tapaaminen.

Hankkeen kumppaneita ja hyödynsaajia olivat sosiaaliset liikkeet, jotka kamppailevat agroekologiaan perustuvan ruoantuotantomallin puolesta Latinalaisessa Amerikassa. Verkkosivuston osalta kohderyhmänä on myös laajempi yleisö. Epäsuora kohderyhmä olivat poliittiset päättäjät, joihin vaikuttamistyö kohdistui, sekä teollisen maatalouden toimijat.

Hankkeen maa tai alue : South America, regional Tilijärjestö: Acción por la Biodiversidad (AcBio) Hanke hyväksytty: 16.3.2016 Myönnetty tuki: 85 000 € Hankkeen toteutusaika: 01/2016 - 12/2017 Rahoituskokonaisuus: Maaseudun naiset ja ruokasuvereniteetti