The Society for Alternative Learning and Transformation (SALT)

SALTin toiminta käynnistyi vuonna 2012 ja se rekisteröityi seuraavana vuonna. Järjestön perusti kolme Tharakan alueelta lähtöisin olevaa alkuperäiskansan edustajaa. SALTin tavoitteena ovat vahvistaa yhteisöjä, jotka elävät tasapainossa ympäristönsä kanssa ja ovat vahvemmin tietoisia yhteisöllisestä itsemääräämisoikeudestaan. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi yhteisöissä edistetään erilaisia maapallokeskeisiä (Earth-centred) kokeellisia oppimismenetelmiä. Tällaisia ovat esim. yhteisödialogit, ekologiset kartat ja kalenterit sekä luonnonkokemuksesta kumpuavat menetelmät, joilla pyritään elvyttämään perinnetietoa ja niihin pohjautuvia käytänteitä. Menetelmillä luodaan uudelleen yhteys kulttuuriin ja luontoon. Viime vuosien aikana järjestö on saanut aikaan seuraavanlaisia asioita:
- Yhteisökartoituksen avulla on elävöitetty viisi pyhää paikkaa ja vedenjakaja-aluetta Tharakassa.
- Tuettu tharaka-yhteisöä elvyttämään kahdeksan sellaista siemenlajiketta, jotka olivat lähes menetettyjä (erilaisia lajikkeita seuraavista: hirssit, durrat, melonit, kurpitsat)
- Perustettu luonto- ja kulttuurikerho Kithino-joen suojelemiseksi
- Vahvistettu yhteisön sisäistä yhtenäisyyttä yhteisödialogeilla ja perinteisiin siemeniin liittyvällä tutkimustoiminnalla
- Lisätty nuorten ja naisten osallistumista perinteisten taitojen ja perinteen siirtämiseen uusille sukupolville
- Lisätty tietämystä ja ymmärrystä biokulttuurisista oikeuksista, pyhien luontokohteiden tärkeydestä ja vedenjakaja-alueiden suojelusta.
- Tehty yhteistyötä paikallisviranomaisten ja muiden ryhmien kanssa Tharakan biokulttuurisen festivaalin järjestelyissä.
Järjestön juuret ovat esitetyllä hankealueella ja sen toiminnan perusta on alusta alkaen ollut näillä Tharakan alueilla.
SALT osallistuu seuraavien verkostojen toimintaan: African Biodiversity Network (ABN), The Gaia Foundation (Gaia), the African Earth Jurisprudence Movement, UN Harmony with Nature Initiative (UNHWNI) ja Global Alliance for Rights of Nature (GARN). Näiden puitteissa se saa mm. metodologista tukea yhteisöjen muutosjoustavuutta kasvattavaan toimintaan. SALTin johtaja Simon Mitambo on yksi UNHWNIn asiantuntijaverkoston jäsenistä ja ABNn alueellinen ohjelmakoordinaattori.