Ribdung-Jaleswori Education Foundation (REF)

Järjestö on perustettu vuonna 2015. Sen tavoitteena on edistää yhteisöjen yhteenkuuluvuutta ympäristönsuojelun, taloudellisen toimeentulon, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja laadukkaan koulutuksen avulla.

Järjestön toiminnalliset juuret ovat Ribdung-Jalesworin kylässä Khotangin piirikunnassa. Järjestö on tukenut kylässä sijaitsevan yläkoulun toimintaa säätiömuotoisesti.

Vuosina 2018-19 järjestö on toteuttanut hanketta, jonka puitteissa on kehitetty vaihtoehtoista ympäristönsuojelua vahvistavaa opetussuunnitelmaa yläkoulun oppilaille.