Movimiento Mundial Por Los Bosques (WRM)

WRM:n (Movimiento Mundial Por Los Bosques / World Rainforest Movement) perustivat vuonna 1986 eri puolilla maailmaa toimivat, metsistä ja alkuperäiskansoista kiinnostuneet aktivistit. Ensimmäiset 10 vuotta verkoston päämaja oli Malesiassa, mutta siirrettiin sittemmin Uruguayhin. WRM työskentelee metsä- ja puuviljelmäteemojen parissa tukien yhteisöjen oikeuksia metsiinsä ja maihinsa. Se määrittää itsensä yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen, ihmisoikeuksien kunnioitukseen ja ympäristönsuojeluun tähtääväksi verkostoksi. WRM:n toimintamuotoja ovat tiedonvälitys, poliittinen vaikuttaminen ja verkostojen tukeminen. Se toimii Latinalaisen Amerikan yksilajisten puuviljelmien vastaisen verkoston (RECOMA) sekä Uruguayssa kansallisella tasolla toimivan Grupo Guayubira -verkoston sihteeristönä. Se tekee yhteistyötä monien kansainvälisten toimijoiden, kuten Maan ystävien, Grainin, Oilwatchin, Via Campesinan ja Stop GE Trees -kampanjan kanssa.

WRM:llä on neuvoa-antava hallitus, jonka 10 jäsentä edustavat eri metsien ja paikallisyhteisöjen parissa työskentelevää järjestöä. Hallitus määrittelee laajemmat poliittiset päämäärät, joita toteuttaa Montevideossa sijaitseva ja koordinaattorin johdolla toimiva kansainvälinen sihteeristö. Näiden lisäksi WRM:llä on laaja epämuodollinen verkosto.

Country: