Ka Paa Kwa Geh Development Association (KDA)

KDA on vuonna 2016 perustettu, Bongin maakunnassa Liberiassa toimiva yhteisötason järjestö. Se edistää ihmisoikeuksien ja -arvon kunnioittamista, mobilisoi köyhiä ihmisiä tarttumaan kollektiivisesti köyhyyden juurisyihin yhteisöissään, tukee itseapuryhmien perustamista yhteisöissä yhdessä säästämiseksi ja edullisten lainojen mahdollistamiseksi ryhmien jäsenille, tukee ryhmien jäseniä kestävästi paikallisia resursseja hyödyntävän liiketoiminnan aloittamisessa, sekä edistää demokratiaa ja hyvän hallinnon käytäntöjä ryhmien toiminnassa. KDA on perustanut yhteisöradion tiedon välittämiseksi toiminta-alueellaan, perustanut yli 100 paikallista säästö- ja lainaryhmää jotka ovat yhdessä säästäneet tähän mennessä noin 500 000 € jäsenilleen, sekä rakentanut pankkirakennuksen, jossa ryhmien yhteinen pankki on aloittamassa toimintaansa.

KDA tekee yhteistyötä muiden paikallisten järjestöjen kanssa erityisesti yhteisöradion puitteissa, fasilitoiden keskusteluja ihmisoikeuksista, hallinnosta ja kehityksestä. Järjestöllä on 4 000 jäsentä, jotka ovat järjestäytyneet 102 autonomiseen kylätason säästö- ja lainaryhmään. Jäsenistä 73 % on naisia.

Country: