Naisten ruokasuvereniteetin laajentaminen agroekologian keinoin Nampulan provinssissa

Hankkeessa syvennetään yhteistyötä neljän edellisessä hankkeessa mukana olleen naisviljelijäyhdistyksen kanssa ja laajennetaan kohderyhmää ottamalla mukaan neljä uutta yhdistystä samoissa piirikunnissa. Hankkeessa 1) järjestetään hankkeen aloitustyöpaja työskentelymenetelmien ja sisällön hiomiseksi, 2) identifioidaan 4 uutta naishyödynsaajien yhdistystä, 3) perustetaan agroekologisen viljelyn ja kompostoinnin mallipalstat opetusta ja kokemustenvaihtoa varten uusiin hankekyliin, 4) tuotetaan oppaat agroekologiasta sekä kylien säästö- ja lainaryhmätoiminnasta paikallisteknikoiden ja naisviljelijäjohtajien käyttöön, 5) vaikutetaan päättäjiin julkaisemalla artikkeleja ja tiedotteita agroekologiasta, ruokasuvereniteetista sekä ravitsemuksesta, 6) koulutetaan 16 naismestaria ravitsemuskoulutuksessa, elintarvikehygieniassa ja jätehuollossa, 7) järjestetään intensiivinen koulutus 16 pienviljelijänaiselle, jotta heistä tulee paikallisia agroekologian mestareita, 8) seurataan mallipalstoja, 9) järjestetään kokemustenvaihtotilaisuuksia hyväksi koettujen agroekologisten käytäntöjen jakamiseksi, 10) järjestetään ruoanlaiton esittelytilaisuuksia, joissa hyödynnetään paikallista satoa, 11) järjestetään ravitsemusmarkkinoita, 12) koulutetaan pienviljelijöitä siementen valinnassa ja tuottamisessa, 13) kannustetaan pienviljelijäyhdistyksiä perustamaan siemenpankkeja, 14) osallistutaan Kansainväliseen naisten konferenssiin Maputossa pienviljelijöiden oikeuksien ja ruokasuvereniteetin puolustamiseksi, 15) toteutetaan vaikuttamiskokouksia Ribauén ja Maleman paikallispäättäjien kanssa tarpeesta priorisoida agroekologiaa ja pienviljelijöiden oikeuksien puolustamiseksi ja 16) tuetaan FOMMURin rekisteröitymistä.

Hankealueen väestö kärsii aliravitsemuksesta ja vallitsevalla maatalouspolitiikalla edistetään niin ravitsemuksellisesti kuin ympäristön kannalta kestämättömiä käytäntöjä. Hankkeen tuloksena viljelijänaisten odotetaan ylläpitävän vuoropuhelua paikallisten päätöksentekijöiden kanssa. Sen kautta he varmistavat agroekologian huomioimisen paikallisissa maataloustuotannon suunnitelmissa ja puolustavat maaoikeuksiaan. Heidän odotetaan kasvattavan viljelynsä tuottavuutta agroekologisten menetelmien avulla. Naisten tietämys, osaaminen ja asenteet ihanteelliseen ravitsemukseen sekä elintarvikehygieniaan ja jätehuoltoon liittyen kehittyvät. Hankkeen suoran kohderyhmän muodostavat 300 naispienviljelijää, jotka ovat järjestäytyneet kahdeksaan viljelijäyhdistykseen Maleman ja Ribauén piirikunnissa Nampulan provinssissa Mosambikissa. Hankkeen toteuttavat Fórum Moçambicano das Mulheres Rurais (FOMMUR) sekä ympäristöjärjestö LIVANINGO (www.livaningo.co.mz).

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
5.3.2020
Ohjelma: Tilijärjestö: LIVANINGO - Associação para Preservação do Meio Ambiente Myönnetty tuki: 85 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
18kuukautta
Teema: Tagit: