Maaseudun naisten maatalousoikeuksia edistämässä

Hankkeessa koulutetaan yhteensä 200 naista neljässä Grand Gedehin maakunnan kylässä ilmastonmuutokseen, erityisesti sopeutumiseen ja ruoantuotantoon liittyen. Kylissä toteutetaan maaoikeuksiin keskittyvä yhteisödialogi naisten maaoikeuksien takaamiseksi osana kylien yhteisöpohjaista maanhallintaa. Lisäksi tuotetaan ja jaetaan selkokielistä viestintä- ja koulutusmateriaalia naisten maaoikeuksiin, sekä vuonna 2018 hyväksyttyyn maalakiin liittyen. Koulutuksiin osallistuneista naisista valitaan 10 haavoittuvassa asemassa olevaa naista, joiden kanssa toteutetaan pilottina mallitila. Mallitilat suunnitellaan yhdessä teknisen asiantuntijan kanssa. Mallitilat perustaville naisille hankitaan riisiä, maatiaiskanoja ja kaloja ja heitä valmennetaan ja tuetaan tilan toteuttamisessa. Ruoantuotantomallin avulla halutaan suojella alueen luonnonvaroja: riisiä viljellään soisella alueella ja kaloja sekä kanoja kasvatetaan proteiinin lähteinä helpottamaan metsähakkuiden, metsästyksen ja jokikalastuksen aiheuttamaa painetta luonnonvaroille. Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa painotetaan varautumista epäsäännöllisiksi käyneisiin vuodenaikaisvaihteluihin.

Hanke toteutetaan, jotta marginalisoidut Liberian maaseudun naiset voimaantuisivat ja heillä olisi käytössään maatalousmaata kestävän toimeentulon saavuttamiseksi. Hankkeen tuloksena maaseudun naisten odotetaan saavuttavan tarvittavan tietotaidon vaatiakseen yhteisöpäättäjiltä oikeuksiaan vuoden 2018 maaoikeuslain mukaisesti, naisten maaoikeuksien odotetaan toteutuvan ja heidän odotetaan saavuttavan ruokasuvereniteetin toteuttamalla omavaraista ruoantuotantoa mallitiloillaan. Hankkeen suoria hyödynsaajia ovat sen toimintoihin osallistuvat 200 maaseudun naista ja muita kohderyhmiä kansallisen tason kansalaisyhteiskunnan verkostot, hallitus ja kehityskumppanit, joille yhteisötason dialogissa syntyvä aloite suunnataan.

Hankkeen toteuttaa Foundation for Community Initiatives (FCI, www.fcints.org).

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
5.3.2020
Ohjelma: Tilijärjestö: Foundation for Community Initiatives (FCI) Myönnetty tuki: 45 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
18kuukautta
Teema: Tagit: