Kenian metsästäjä-keräilijäyhteisöjen biokulttuuristen oikeuksien puolustaminen

Metsästäjä-keräilijäyhteisöt Keniassa ovat jatkuvasti menettäneet elinalueitaan mm. metsä-, maatalous- ja kaivostoiminnalle sekä joutuneet häädetyiksi luonnonsuojelualueita perustettaessa tai laajennettaessa. Lisäksi ulkopuoliset yhteisöt ovat vallanneet alkuperäiskansoille kuuluvia maita omien tarpeidensa pohjalta. Tämän hankkeen osalta nämä mainitut haasteet kohtaavat yhtälailla Mau-metsän ogiekeja, Mukogodo-metsän yiakuja että Embobut-metsän sengwereitä. Nämä yhteisöt ovat yhdistäneet voimansa ja pyrkivät ajamaan metsästäjä-keräilijöiden oikeuksia sekä paikallisesti että kansallisesti ja kansainvälisesti.
Esitetyssä hankkeessa pyritään vahvistamaan yhteisöjen maanhallinnallisia oikeuksia ja biodiversiteetin suojelua laatimalla yhteisöjen biokulttuuriset pöytäkirjat. Näissä pöytäkirjoissa (protokollissa) vahvistetaan yhteisöjen perinteiseen tietoon, alueisiin ja luonnonvaroihin pohjautuvia kulttuurisia rakenteita, hallintajärjestelmiä ja toimintatapoja sekä arvioidaan näihin kohdistuvia haasteita. Viranomaisten kanssa järjestetään dialogeja, joissa hankkeen piirissä tapahtuvaa toimintaa nostetaan esiin ja pyritään saamaan yhteisöjen hallintaoikeudet tunnustetuiksi sekä edistämään biodiversiteetin suojelua myös yhteisöjen kestävän toimeentulon perustana. Nuoria pyritään myös sitouttamaan biodiversiteetin vahvistamiseen mm. puiden istutuksen avulla.  
Yiakujen ja sengwerien osalta kyseessä on ensimmäiset biokulttuuriset pöytäkirjat ja ogiekien osalta kyseessä on uusien tarpeiden pohjalta tehtävä päivitys viiden vuoden takaiseen pöytäkirjaan. Biokulttuuriset pöytäkirjat laaditaan kirjalliseen asuun ja niitä painetaan kutakin yhteisöä koskien 200 kappaletta hyödynnettäviksi yhteisöissä ja muissa hankeen keskeisissä viiteryhmissä.
Hankkeessa arvioidaan olevan n. 10000 suoraa hyödynsaajaa (ogiekeja, sengwerejä ja yiakuja), joista naisia n. puolet.
Hankkeen tilijärjestönä toimii OPDP (Ogiek Peoples’ Development Program). Hankkeen toteutukseen kuuluu keskeisesti myös kaksi muuta Kenian metsästäjä-keräilijäyhteisöjen puolesta toimivaa järjestöä: Yiaku Laikipia Trust (YLT) and Sengwer Indigenous People Programme (SIPP).

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
15.4.2020
Ohjelma: Tilijärjestö: Ogiek Peoples’ Development Program (OPDP) Myönnetty tuki: 73 500€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
12kuukautta
Teema: Tagit: