Taloudellisen voimaantumisen ja ruokasuvereniteetin edistäminen Liberian maaseudulla

Hankkeessa 1) viimeistellään pienviljelijöiden osuuskunnan perustaminen ja järjestetään jäsenistölle käytännönläheistä agroekologista koulutusta, 2) perustetaan ja rakennetaan kuusi maniokin jatkojalostuspajaa kyläläisten 30 säästö- ja lainaryhmän käyttöön, 3) saatetaan kyläpankki toimintaan varustamalla se laitteilla ja henkilökunnalla sekä huolehtimalla sen johtamisesta sekä 4) tuotetaan videodokumentti järjestön toiminnasta rohkaisemaan muita kamppailemaan ulos köyhyydestä vastaavan prosessin avulla. Hankkeen avulla pureudutaan erityisesti naisia ja ikääntyneitä vaivaavaan köyhyyteen Liberian maaseudulla, jossa on pulaa viljelymaasta sekä virallisista rahoitusmahdollisuuksista ruoantuotannon kehittämiseksi. Hankkeen tuloksena kyläläisten 30 säästö- ja lainaryhmän odotetaan järjestäytyneen monitoimiosuuskunnaksi, soveltavan enenevässä määrin agroekologisia viljelykäytäntöjä ja lisäävän ravinteikkaan ruoan tuottamista sekä omaan käyttöön että paikallisille markkinoille. Lisäksi osuuskunnan jäsenten odotetaan käyttävän yhteisöpankkia kehittääkseen maniokin viljelyään ja siten lisätäkseen tulojaan sekä parantaakseen taloudellista ja sosiaalista asemaansa yhteisössään.

Hankkeen suoria hyödynsaajia ovat ne 1 200 KDA:n jäsentä, jotka ovat 30 kylätason säästö- ja lainaryhmän (VSLA) jäseniä ja jotka liittyvät perustettavaan osuuskuntaan, ovat osallisia kuuden maniokkimyllyn toiminnassa ja saavat koulutusta agroekologisessa viljelyssä. Kyseiset 30 VSLA:a ovat KDA:n institutionaalisia jäseniä. Jäsenistöstä 2/3 on naisia. Epäsuoria hyödynsaajia ovat muut KDA:n jäsenet, jotka eivät osallistu suoraan hankkeen toimintoihin, mutta saattavat alkaa paikallispankin asiakkaiksi. Muuta kohderyhmää ovat muut paikalliset viljelijät ja välittäjät, jotka tuovat maniokkia prosessoitavaksi myllyille, ostavat tai myyvät sitä edelleen.

Hankkeen toteuttaa Bongin maakunnassa toimiva Ka Paa Kwa Geh Development Association (KDA, www.kdaliberia.org).

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
5.3.2020
Ohjelma: Tilijärjestö: Ka Paa Kwa Geh Development Association (KDA) Myönnetty tuki: 45 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
15kuukautta
Teema: Tagit: