Syrjäisen kylän aurinkosähköistys ja luotettavan tiedon keräämiseen perustuvan energiasuunnittelun edistäminen Nepalissa

Hankkeessa ”Syrjäisen kylän aurinkosähköistys ja luotettavan tiedon keräämiseen perustuvan energiasuunnittelun edistäminen Nepalissa” rakennetaan 10 kilowatin aurinkoenergialla toimiva pienverkko vuoristoisella alueella olevaan kylään Khanikholan maalaiskunnassa Kavren piirikunnassa. Sähköverkko tarjoaa puhdasta sähköenergiaa kylän 120 kotitaloudelle ja sen yläkoululle, parantaen asukkaiden yhteiskunnallista ja taloudellista asemaa. Sähköverkosta hyötyy suoraan 595 henkilöä.

Hankkeella vaikuttaa suoraan kestävän kehityksen tavoitteeseen 7 (pääsy modernin energian pariin) sekä epäsuoremmin tavoitteiden 4 (laadukas koulutus) ja 5 (sukupuolten tasa-arvo) saavuttamiseen. Hankkeen toiminnoissa korostetaan naisten, vammaisten ja tamang-alkuperäiskansan oikeuksia. Yksi hankkeen tavoitteista on vahvistaa paikallisyhteisöä pienyrittäjyyden kehittämiseen sekä kommunikoimaan energiaan liittyvistä asioista ja mielipiteistä kunnan edustajien kanssa, jotka ovat vastuussa energiasuunnittelusta paikallistasolla.

Aurinkosähköverkko auttaa myös edistämään ja vahvistamaan tietoisuutta uusiutuvasta energiasta paikallishallinnon, yhteisöpohjaisten järjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja muiden kohderyhmien keskuudessa. Hankkeessa otetaan käyttöön innovatiivinen digitaalinen pohjatiedon keräysmenetelmä. Vaikuttamistyöosuudessa korostetaan paikallishallinnon osaamisen vahvistamista olosuhteisiin sopivien energiasuunnitelmien ja –politiikan teossa. Vaikuttamistyöllä pyritään myös hankkeen kohderyhmien osaamisen kehittämiseen net metering –laskutuksessa ja monitasoisessa energiajärjestelmässä sekä niiden soveltamisessa energiasaatavuuden mittaamiseksi Nepalin maaseutuoloissa.

Hankekumppanina on nepalilainen Centre for Rural Technology, Nepal (CRT/N) –järjestö, jolla on pitkä kokemus uusiutuvan energian ja soveltuvan teknologian saralla. CRT/N on tehnyt yhteistyötä maaseudun elinolojen ja elinkeinojen kehittämiseksi 1990-luvulta lähtien lukuisten rahoittajakumppanien kanssa ja on mukana monissa kansainvälisissä uusiutuvan energian verkostoissa. 

Hanke rahoitetaan yhdessä EKOenergian ilmastorahaston kanssa.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
25.3.2020
Ohjelma: Tilijärjestö: Centre for Rural Technology, Nepal (CRT/N) Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
17kuukautta