Syrjäisen kylän aurinkosähköistys ja luotettavan tiedon keräämiseen perustuvan energiasuunnittelun edistäminen Nepalissa

Hankkeessa ”Syrjäisen kylän aurinkosähköistys ja luotettavan tiedon keräämiseen perustuvan energiasuunnittelun edistäminen Nepalissa” rakennettiin 10 kilowatin aurinkoenergialla toimiva pienverkko vuoristoisella alueella olevaan Saure Bhangtar 3 -kylään Khanikholan maalaiskunnassa Kavren piirikunnassa. Sähköverkko tarjoaa puhdasta sähköenergiaa kylän 96 kotitaloudelle, parantaen asukkaiden yhteiskunnallista ja taloudellista asemaa. Sähköverkosta hyötyy suoraan 595 henkilöä. Luvussa on mukana verkon ulkopuolella olevien 24 talon asukkaat, jotka hyötyvät kylän sähköistetystä viljamyllystä.

Hanke vaikutti suoraan kestävän kehityksen tavoitteeseen 7 (pääsy modernin energian pariin) sekä epäsuoremmin tavoitteiden 4 (laadukas koulutus) ja 5 (sukupuolten tasa-arvo) saavuttamiseen. Hankkeen toiminnoissa korostettiin naisten, vammaisten ja tamang-alkuperäiskansan oikeuksia. Yksi hankkeen tavoitteista oli vahvistaa paikallisyhteisöä pienyrittäjyyteen, kuten siipikarjan kasvattamiseen.

Aurinkosähköverkko auttoi myös edistämään ja vahvistamaan tietoisuutta uusiutuvasta energiasta 2 yhteisöpohjaisten järjestön, 10 kansalaisjärjestön, paikallishallinnon edustajien ja energiayritysten keskuudessa. Vaikuttamistyöosuudessa korostettiin paikallishallinnon osaamisen vahvistamista olosuhteisiin sopivien energiasuunnitelmien ja -politiikan teossa; hankkeen aikana valmistuikin Khanikholan viisivuotinen energiasuunnitelma. Hankkeessa otettiin käyttöön GIZ-Nepalin ja Alternative Energy Promotion Centerin (AEPC) yhteisessä Renewable Energy for Rural Areas (RERA) –ohjelmassa kehitetty kunnallinen energiasuunnittelutyökalu (Municipal Energy Planning Tool), jonka käyttöä esiteltiin myös CRT/N:n koordinoimissa Bagmatin provinssin maaseutukuntien verkoston tapaamisissa ja kansainvälisessä webinaarissa. Lisäksi hankkeessa käytettiin digitaalista energiapohjatiedon keräysmenetelmää ja koulutettiin kohderyhmiä net metering –laskutuksessa.  

Hankkeen toteutti nepalilainen Centre for Rural Technology, Nepal (CRT/N) –järjestö, jolla on pitkä kokemus uusiutuvan energian ja soveltuvan teknologian saralla. CRT/N on tehnyt yhteistyötä maaseudun elinolojen elinkeinojen kehittämiseksi 1990-luvulta lähtien lukuisten rahoittajakumppanien kanssa ja on mukana monissa kansainvälisissä uusiutuvan energian verkostoissa.  www.crtnepal.org

 

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
25.3.2020
Ohjelma: Tilijärjestö: Centre for Rural Technology, Nepal (CRT/N) Myönnetty tuki: 68 658€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
20kuukautta