Uusiutuvan energiapolitiikan uuden sukupolven tekijöiden kouluttaminen Myanmarin Shanin osavaltiossa

Shanin osavaltiossa Myanmarissa on suuri tarve uuden sukupolven politiikan tekijöille ja heidän osaamisen lisäämiselle useampiviikkoisen koulutusohjelman avulla. Tarvetta on esimerkiksi paikallisten energiakysymysten ja -näkemysten (esim. patoaltaiden viemät maa-alat, hajautetut vaihtoehdot) sisällyttäminen maalakiin liittyvään konsultaatioprosessiin vuonna 2020, sekä hajautetun uusiutuvan energian osaajien kouluttaminen maaseudun oikeudenmukaisen kehittämisen vahvistamiseksi.

Tässä hankkeessa Kyun Ta Htaung Myae Foundation (KTHM) toteuttaa osaamisen vahvistamiseen liittyvän koulutusohjelman etnisten vähemmistöjen keskuudessa kolmen townshipin (Nam San, Kunhing and Mong Nai) alueella Salween-joen valuma-alueella. Ohjelmaa sisältyy:

  1. Energiapolitiikkaan ja hajautettuun uusiutuvaan energiaan liittyvä koulutus 20 nuorelle etniselle johtajalle, jotka kouluttavat 80 muuta yhteisön jäsentä;
  2. Yhteisöissä tapahtuva osallistava tutkimus ja kartoittaminen a) energiakysymyksiin liittyvistä maankäyttökysymyksistä, b) uusiutuvan energian varannoista, tarpeesta ja vaikutuksista sekä c) energian tuottavista loppukäyttömuodoista;
  3. Kenttätutkimusten tulosten kehittäminen ja esittäminen ja niiden sisällyttäminen Salween-joen valuma-alueen paikalliseen yhteisöoikeudet huomioivaan energiasuunnitteluun;
  4. Politiikkasuositukset ja vaikuttamistyö maalakiin liittyen sekä paikallinen hajautetun uusiutuvan energian suunnitelma, jossa on lyhyen ja keskipitkän aikavälin suunnitelma toteutettaville hankkeille.

Hankkeen suorina hyödynsaajina ovat 100 nuorta etnistä yhteisöjohtajaa sekä noin 1200 yhteisöjen jäsentä. Muina kohderyhminä ja yhteistyötahoina ovat kansalliset ja kansainväliset yhteistyöorganisaatiot, energiaekspertit ja mikrovesivoimayrittäjät sekä hallinnon eri tasot paikallistasolta osavaltiotasolle. KTHM pyrkii lisäämään naisten aseman parantumista hankkeen suunnitteluun ja toimintoihin osallistamisella; tavoitteena on, että 40% hankkeessa koulutetuista nuorista aktiiveista olisi naisia.  

Hankkeen toteuttajataho on henkilö- ja yhteisöjäsenistä koostuva Kyun Ta Htaung Myae -säätiö (KTHM), joka sijaitsee Shanin osavaltion Taunggyissä. KTHM keskittyy työssään luonnonvarojen kestävän hallinnan (sis. maaoikeudet, vesienhallinta ja hajautettu uusiutuva energia), demokraattisten prosessien, oikeudenmukaisuuden ja rauhan kysymyksiin.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
15.4.2020
Ohjelma: Tilijärjestö: Kyun Ta Htaung Myae Foundation (KTHM) Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
16kuukautta

Toteutunut omavastuusprosentti

22.50 %