Kansallinen energiavaikuttamistyö sekä yhteisöpohjainen tutkimus ja yhteistyö Irrawaddy-jokilaakson ja Shanin vedenjakaja-alueiden välillä

Myanmarin energiasektori on kovan paineen alla kasvavan energiantarpeen ja talouden kasvun vuoksi, mikä on ajanut kehitystä kohti suurien energiahankkeiden ja valtakunnallisen sähköverkon suuntaan, ilman kunnollista vaihtoehtojen ja kestävyyden ajattelua. Toisaalta alueellinen MEE Net –verkosto on ollut avainasemassa vahvistamassa kansalaisyhteiskunnan ja etnisten paikallisyhteisöjen kapasiteettia energiapolitiikkaan ja päätöksentekoon vaikuttamiseksi. Tässä hankkeessa Foundation for Renewable Energy and Ecology (FREE) jatkaa MEE Netin energiavaikuttamistyötä kansallisella tasolla ja jatkaa yhteisöpohjaista osallistavaa ympäristövaikutusten arviointityötä Irrawaddy-joen laaksossa ja Shanin osavaltiossa. Uutena lähestymistapana FREE tulee fasilitoimaan Irrawaddyn (alajuoksun) ja Danun autonomisen alueen (vedenjakaja) yhteisöjen tapaamisia ja yhteistyötä luonnonvarojen hallinnan suunnittelussa. Näillä toiminnoilla pyritään luomaan vaihtoehtoja Irrawaddyn sivujokiin suunnitelluille suurpadoille.

Hankkeen välittömiä tuloksia ovat 1) aktiiviset ruohonjuuritason verkostot Irrawaddyn valuma-alueella ja Danun alueella pystyvät paremmin suojelemaan paikallisia luonnonvaroja ja elinkeinoja; 2) kansalaisyhteiskunnan jäsenillä, poliitikoilla ja viranomaisilla on parempi ymmärrys energia-alan säännöksistä, energiasuunnittelusta ja sähköistämisestä ja kestävistä vaihtoehdoista; 3) kansalaisyhteiskunnan toimijoilla ja tutkijoilla on parempi tietous patopolitiikasta ja rajan ylittävästä dialogista; ja 4) FREE on kehittänyt omaa osaamistaan hankehallinnossa.

Hankkeen suoria hyödynsaajia ovat noin 5500 jokiin ja energiakysymyksiin liittyvien paikallisyhteisöjen jäsentä, jotka saavat tietoa heidän oikeuksistaan kestävään energiaan ja luonnonvaroihin, sekä käytännön hyötyjä resurssioikeuksien muodossa. Hyödynsaajia ovat myös paikalliset kansalais- ja yhteisöpohjaiset järjestöt, joiden osaaminen kasvaa hankkeen aikana. Myös seminaareihin ja konferensseihin osallistuvat myanmarilaiset ja ulkomaiset tutkijat, sekä vihreän energian työpajoihin osallistuvat etniset poliitikot ovat hyödynsaajia. Epäsuorasti hankkeesta hyötyvät kansalaiset, jotka saavat puhdasta ja paikallisesti tuotettua sähköä uusien alueellisten sähkölakien johdosta.

Hankkeen toteuttaja on Foundation for Renewable Energy and Ecology (FREE), joka on vastikään Mekong Energy and Ecology Networkin (MEE Net) työtä Myanmarissa jatkamaan perustettu paikallinen järjestö.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
1.6.2020
Ohjelma: Tilijärjestö: Foundation for Renewable Energy and Ecology (FREE) Myönnetty tuki: 80 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
16kuukautta