Puhtaan energian kehittämiseen kannustaminen köyhien toimeentulon lisäämiseksi ja yhteisön ekosysteemien suojelemiseksi

Hankkeessa rakennetaan Malin kahden kunnan (Sanankoroba ja Dialakoroba) keskuskylien naisten käyttämille puutarhaviljelyalueille (maraîchage) aurinkosähkö-käyttöinen vesitorni ja kaivo sekä aurinkokuivaimet viljelytuotteiden säilömiseksi.  Naisten kyläyhdistyksiä tuetaan alueiden kunnostamistamisessa ja hankkeessa jaetaan myös viljelykasvien siemeniä naisten käyttöön. 25 naista koulutetaan aurinkosähkölaitteiden ja vedenjakojärjestelmän ylläpitoon ja kunnostukseen. Lisäksi koulutetaan 25 henkilöä vaikuttamistyöhön uusiutuvien energioiden (tuuli & aurinko) sisällyttämiseksi paikallisiin ja alueellisiin kehityssuunnitelmiin (Programmes de développement économique social et culturel - PDESC). Suorina hyödynsaajina ovat noin 300 naista ja tyttöä, jotka ovat puutarhaviljelyalojen käyttäjiä. Tavoitteena on vahvistaa naisten ja heidän perheidensä kestäviä toimeentulomahdollisuuksia ja samalla vähentää naisten osallistumista kestämättömään polttopuukauppaan. Tiedotus- ja vaikuttamistyö edistää kestävän kunnallisen suunnittelun toteutumista ja lisää kohdekunnissa yleistä tietoisuutta uusiutuvista energiamuodoista.  Hankkeen toteuttaja on Association Malienne pour la conservation de la faune et l'environnement (AMCFE) –järjestö.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
7.5.2020
Ohjelma: Tilijärjestö: Association Malienne pour la Conservation de la Faune et de l'Environnement (AMCFE) Myönnetty tuki: 50 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
16kuukautta