Vaikuttamistyö energiaoikeudenmukaisuuden ja kestävän energian turvaamiseksi haavoittuville ryhmille ja yhteisöille Nepalissa

Nepalissa kansallinen sähkölaki ja uusiutuvan energian laki ovat valmisteluvaiheessa ja ne lähetetään vuoden 2020 aikana maan parlamentin käsittelyyn. Prosessin aikana yksityissektori on aktiivisesti pyrkinyt maksimoimaan oman etunsa, mutta äärimmäisessä energiaköyhyydessä elävien haavoittuvien ryhmien ja marginalisoitujen yhteisöjen ääni on hyvin heikko. Kyseiset lait ovat hyvin tärkeitä instrumentteja energiaoikeudenmukaisuuden ja kestävän energian turvaamiseksi Nepalin haavoittuville ryhmille ja marginalisoiduille yhteisöille. Lakien valmistelussa on kuitenkin monia energiaoikeudenmukaisuuteen liittyviä aukkoja, kysymyksiä ja haasteita.

Hankkeessa ”Vaikuttamistyö energiaoikeudenmukaisuuden ja kestävän energian turvaamiseksi haavoittuville ryhmille ja yhteisöille Nepalissa” keskitytään herkistämään kansalliset poliittiset päättäjät soveltuvan lainsäädännön laatimiseen. Vaikuttamistyötä tehdään koulutustyöpajoilla, seminaareilla ja politiikkakeskusteluilla, informaatiomateriaalien ja vaatimuskirjelmien tekemisellä sekä laajemmalla mediakampanjalla. Toiminnot toteutetaan yhdessä kansalaisyhteiskunnan toimijoita koostuvan Kansallisen energiaoikeudenmukaisuusallianssin kanssa.

Hankkeen toteuttaminen johtaa energiaoikeudenmukaisuusasioiden mukanaoloon lainsäädännössä (ensimmäisinä Sähkölaki ja Uusiutuvan energian laki) sekä vahvaan energiasektorin kansalaisyhteiskuntatoimijoiden verkostoitumiseen. Kansallisen tason päättäjät tulevat tietoisiksi haavoittuvien ryhmien ja marginalisoitujen yhteisöjen energiantarpeesta ja voivat siten sisällyttää energiaoikeudenmukaisuuteen liittyvät lausekkeet lainsäädäntöön. Erilaisia mekanismeja energiaköyhyydestä kärsivien kansanryhmien tukemiseksi voidaan sisällyttää hallituksen energiasuunnitelmiin ja hankkeisiin.

Suoria hyödynsaajia ovat 330 kansallisen tason päätöksentekijää. kuten parlamentin jäsenet, energiasektorin virkamiehet ja muut pääkohderyhmät. Lisäksi 10 000 ihmistä saavutetaan mediakampanjan välityksellä.

Hankekumppani Nepal Energy Foundation (NEF) on Nepalin energiasektorilla toimiva henkilöjäsenyyteen perustuva järjestö. NEFin tavoitteena on vaikuttaa kestävän, luotettavan ja saavutettavien energiaratkaisujen turvaamiseksi Nepalissa osaamisen lisäämisen, vaikuttamistyön, poliittisen kehittämisen, yhteisöjen mobilisaation, tietoisuuden lisäämisen ja tutkimuksen kautta.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
7.5.2020
Ohjelma: Tilijärjestö: Nepal Energy Foundation (NEF) Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
15kuukautta