Vaikuttamistyö energiaoikeudenmukaisuuden ja kestävän energian turvaamiseksi haavoittuville ryhmille ja yhteisöille Nepalissa

Nepalissa kansallinen sähkölaki ja uusiutuvan energian laki ovat valmisteluvaiheessa. Prosessin aikana yksityissektori on aktiivisesti pyrkinyt maksimoimaan oman etunsa, mutta äärimmäisessä energiaköyhyydessä elävien kansanryhmien ääni on hyvin heikko. Kyseiset lait ovat hyvin tärkeitä instrumentteja energiaoikeudenmukaisuuden ja kestävän energian turvaamiseksi Nepalin haavoittuville ryhmille ja marginalisoiduille yhteisöille. Lakien valmistelussa on kuitenkin ollut monia energiaoikeudenmukaisuuteen liittyviä aukkoja, kysymyksiä ja haasteita.

Hankkeessa ”Vaikuttamistyö energiaoikeudenmukaisuuden ja kestävän energian turvaamiseksi haavoittuville ryhmille ja yhteisöille Nepalissa” keskityttiin herkistämään kansalliset poliittiset päättäjät soveltuvan lainsäädännön laatimiseen. Hankkeessa tuotettiin informaatiomateriaaleja, lakianalyyseja ja vaatimuskirjelmiä.  Vaikuttamistyö toteutettiin koronatilanteen salliessa työpajoilla ja keskusteluilla päätöksentekijöiden kanssa, sekä laajalla mediakampanjalla. Toiminnot toteutettiin hankkeen alkuvaiheessa perustetun 20 järjestöstä koostuvan Kansallisen energiaoikeudenmukaisuusallianssin kanssa.

Hanke onnistui energiaoikeudenmukaisuuskysymysten sisällyttämiseen sähkölain luonnokseen. Kansallisen tason päättäjät tulivat tietoisiksi haavoittuvien ryhmien ja marginalisoitujen yhteisöjen energiantarpeesta ja energiaministeriö otti käyttöön mekanismeja energiaköyhyydestä kärsivien kansanryhmien tukemiseksi. Hanke johti myös vahvaan energiasektorin kansalaisjärjestöjen verkostoitumiseen. Uusiutuvan energian laki viivästyi eikä ehtinyt parlamentin käsittelyyn.

Suoria vaikuttamistyön kohderyhmiä olivat 62 kansallisen tason päätöksentekijää parlamentissa ja energiaministeriössä. Lisäksi 9,4 miljoonaa nepalilaista sai tietoa energiaoikeudenmukaisuudesta hyvin laajan tv-, radio- ja lehdistöyhteistyön avulla.

Hankekumppani Nepal Energy Foundation (NEF) on Nepalin energiasektorilla toimiva henkilöjäsenyyteen perustuva järjestö. NEFin tavoitteena on vaikuttaa kestävän, luotettavan ja saavutettavien energiaratkaisujen turvaamiseksi Nepalissa osaamisen lisäämisen, vaikuttamistyön, poliittisen kehittämisen, yhteisöjen mobilisaation, tietoisuuden lisäämisen ja tutkimuksen kautta. https://npnef.org

 

 

 

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
7.5.2020
Ohjelma: Tilijärjestö: Nepal Energy Foundation (NEF) Myönnetty tuki: 20 372€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
18kuukautta

Toteutunut omavastuusprosentti

13.30 %