Alkuperäiskansojen biokulttuuriset oikeudet Nepalin ABS-politiikassa ja yhteisömetsien hallintasuunnitelmissa

Nepalin kansallisessa metsäpolitiikassa ja paikallisissa yhteisömetsäryhmien metsien hallintasuunnitelmissa ei ole yksiselitteisiä määritelmiä alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen biokulttuurisista oikeuksista. Tämän hankkeen puitteissa pyritään vahvistamaan näitä oikeuksia lainsäädännössä sekä eri hallintotasojen politiikkalinjauksissa ja suunnitelmissa.

Hankkeessa on seuraavia ulottuvuuksia:

  • Paikallistason koulutus läntisellä vuoristoalueella sekä Intian vastaisella rajaseudulla
  • Kansallisen tason työpaja biokulttuurisiin oikeuksiin liittyen Kathmandussa
  • Kahden yhteisömetsäryhmän piirissä tehtävä biokulttuurisiin käytäntöihin ja perinnetietoon liittyvä kartoitus ja dokumentaation (Myagdin ja Bardiyan piirikunnissa)
  • Hankkeen piirissä kerätyn aineiston pohjalta tuotetaan biokulttuurisiin liittyvä kirjanen nepalin kielellä ja yhteenveto englanniksi
  • Hankkeesta saatuja kokemuksia jaettaisiin CBD-osapuolikokouksessa Kiinassa vuonna 2020.

Hankkeen kautta pyritään paitsi vaikuttamaan politiikka- ja lainsäädäntötasolla alkuperäiskansojen biokulttuuristen oikeuksien edistämiseen, niin myös siihen, että alkuperäiskansayhteisöt kykenisivät vahvemmin ajamaan biokulttuurisia oikeuksiaan yhteisöpöytäkirjojen (protokollien) ja laadittujen metsänhallintasuunnitelmien avulla.

Hankkeen keskeisiä hyödynsaajia ovat hankkeen piiriin kuuluvat alkuperäiskansayhteisöt ja yhteisömetsäryhmät. Muita keskeisiä viiteryhmiä hankkeessa ovat muut yhteisöryhmittymät hankeyhteisöissä, työpajoihin ja koulutuksiin osallistuvat järjestöt sekä eri tason viranomaiset. Tavoitteena on, että yli 140 henkeä osallistuisi koulutuksiin ja työpajoihin. Lisäksi noin 230 kotitaloutta hyötyisi biokulttuurikartoituksista sekä niiden pohjalta päivitetyistä metsänhallintasuunnitelmista.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
14.11.2019
Ohjelma: Tilijärjestö: Federation of Community Forestry Users Nepal (FECOFUN) Myönnetty tuki: 34 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
18kuukautta
Teema: Tagit: