Ekosysteemien ja yhteisömetsien hallinta maaseudun ja alkuperäiskansojen naisten johdolla

Nepalin kolmella hallinnon tasolla (liittovaltio-, osavaltio- ja paikallistaso) huomion pääasiallisena kohteena on ollut infrastruktuurikehitys. Tämä on kuitenkin tapahtunut ilman systemaattista suunnittelua ja ympäristöä vahingoittaen, haitaten mm. kestävää maataloustuotantoa, puhtaan veden saatavuutta ja lisäten haavoittuvuutta luonnontuhoille. Hallinnon eri tasot ovat myös halukkaita saamaan oman osansa paikallisista resursseista – samalla heikentäen käyttäjäryhmien valtaa.

WATCH pyrkii edistämään kokonaisvaltaista ekosysteemien hallinnan lähestymistapaa, jossa huomioidaan perhetason kehitys, maataloustuotannon edellytykset sekä maaperän ja veden laatu, biodiversiteetin suojelu ja maaseutuyhteisöjen vastustuskyky erilaisten häiriöiden edessä. Hankkeen puitteissa pyritään laatimaan yhteisömetsien käyttäjäryhmissä päivitettyjä hallintasuunnitelmia, joissa ekosysteemien hallinta otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon. Yhteisömetsäryhmien tietoisuus oikeuksistaan on heikentynyt ja monet ryhmät ovat käytännössä lähes toimimattomia ja harvojen yhteisöjen edustajien ohjauksessa.

Hanke toteutetaan pilottiluonteisesti Kathmandun ja Rupandehin piirikunnissa kahden kunnan alueella toimivien naisryhmien ja yhteisömetsäryhmien parissa. Hankkeen hyödynsaajina on 10 yhteisömetsien käyttäjäryhmää (joiden piirissä epäsuorina hyödynsaajina kaikkiaan noin 25000 perheenjäsentä) ja 25 naisryhmää (joissa yhteensä noin 1000 naista).  Suoria hyödynsaajia on arviolta 2000, joista 70-80 % on naisia.

Hankkeen tavoitteena on alkuperäiskansojen resurssienhallintaa koskevien biokulttuuristen oikeuksien tunnustaminen sekä ilmastonmuutoksen ja suunnittelemattoman kehityksen aikaansaamien tuhojen hillintä ja niihin sopeutuminen. Hankkeessa tähdätään seuraavanlaisiin tuotoksiin:
- 20 ryhmätason ekosysteemihallinnan suunnitelmaa ja kaksi aluetason suunnitelmaa ryhmien suunnitelmiin pohjautuen
- 10 yhteisömetsien hallintasuunnitelmaa
- hankkeen koordinaatio ja yhteistyö paikallishallinnon kanssa suunnitelmien toimeenpanemiseksi
- yhteisöjen lisääntynyt tietoisuus biokulttuurisista oikeuksista, ekosysteemistä ja yhteisömetsätaloudesta.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
9.12.2019
Ohjelma: Tilijärjestö: Women Acting Together for Change (WATCH) Myönnetty tuki: 31 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
16kuukautta
Teema: Tagit: