Alkuperäiskansayhteisöjen maahan ja luonnonvaroihin liittyvien oikeuksien turvaaminen Myanmarin Kayahin osavaltiossa

Kayahin osavaltiossa alkuperäiskansojen maita uhkaa laajaperäinen taloudellisten intressien ohjaama haltuunotto mm. puutuotantoon ja kaivosteollisuuteen. Vain hyvin harvoilla on minkäänlainen rekisteröinti maihinsa.

Hankkeessa tehdään olemassa olevaan perinteiseen maankäyttöön ja hallintaan liittyvää yhteisökartoitusta ja dokumentaatiota seitsemässä alkuperäiskansayhteisössä Hpruson alueella ja hyödynnetään aineistoa maaoikeuksiin liittyvässä edunvalvontatyössä. Hankeyhteisöt ovat olleet maan sisäisiä pakolaisia ja asutettu nykyisille alueilleen. Alueen asukkaat ovat suuresti riippuvaisia riisin kiertoviljelystä. Kierron piiriin kuuluvat maat on virallisesti katsottavissa kuuluvan yhteisöjen omistuksen ulkopuolelle kuuluviksi vapaiksi kesantoalueiksi, joita uhkaa joutuminen ulkopuolisten tahojen haltuun ottamiksi (valtion ja talouselämän toimesta), pohjautuen vuoden 2018 kiistanalaiseen lainsäädäntöön (Vacant, Fallow and Virgin Lands Management Law).

Tämän hankkeen piirissä on tarkoitus laajentaa ja meneillään olevaa vastaavaa toimintaa ja ottaa yhteisökartoitusten piiriin uusia yhteisöjä välittömän maankaappausten uhkan edessä. Dokumentaatiossa hyödynnetään osallistavan toimintatutkimuksen menetelmiä. Tiedonkeruun perustana toimivat yhteisöjen omista edustajista muodostetut tiimit. Hankeyhteisöille annetaan myös koulutusta relevanttiin kansalliseen ja kansainväliseen juridiseen kehikkoon ja alkuperäiskansojen oikeuksiin liittyen.

Hankkeen välittäminä tuloksina:

  • yhteisöt dokumentoivat maankäytön ja hallinnan käytännöt ja niitä ohjaavat perinteiset normit
  • fasilitaattorien tuella yhteisöt kartoittavat alueidensa rajat ja maankäyttömuodot
  • yhteisö osallistuvat aktiivisesti heitä koskevaan edunvalvontatyöhön erilaisten asiaan liittyvien organisaatioiden ja verkostojen kanssa paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla.

Toiminnan puitteissa jaetaan kokemuksia ja oppia hankkeen piiriin kuuluvien yhteisöjen kesken. ja pyritään näin vahvistamaan yhteisöjen itseluottamusta ja innostusta työhön.

 

Hankkeen piiriin kuuluu seitsemän kylää Hpruson taajaman (Township) tuntumassa.  Näissä yhteisöissä elää yhteensä 1089 henkeä 199 kotitaloudessa.  

Hankeyhteisöjen johtajat tukevat hankkeen jälkeen muiden yhteisöjen toimintaa vastaavien selvitysten tekemiseksi. Vastaavaa toimintaa pyritään saamaan aikaiseksi muissakin yhteisöissä ja saada alkuperäiskansojen maaoikeusliikkeestä mahdollisimman laaja ja tehokas toimija.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
14.11.2019
Ohjelma: Tilijärjestö: Karuna Mission Social Solidarity-Loikaw Myönnetty tuki: 35 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
18kuukautta
Teema: Tagit: