Hiilineutraalin voimalan rakentaminen koulutuksen ja tulonlähteiden monipuolistamiseksi Nepalin Kalikotin piirikunnassa

Hankkeessa rakennetaan 20 kW:n tehoinen aurinkovoimala, jolla tuotetaan sähköä läntisen Nepalin Kalikotin piirikunnan Suvakalikan maalaiskunnan Rarakatiyan alueen 200 kotitaloudelle. Kohdekylä on kaukana kansallisesta sähköverkosta eikä siellä ole maatalouskoneistoa ruoan prosessointia varten. Tämän vuoksi asukkaat elävät köyhyysrajan alapuolella, ruokaturva on heikko ja lasten kasvu sekä koulutus kärsivät. Suuri osa nuorista muuttaa alueelta kaupunkeihin tai ulkomaille.

Paikallisen HuRENDEC-järjestön koordinoimassa hankkeessa rakennetaan kylän yhteinen aurinkovoimala, jolla valaistaan 200 kotitaloutta sekä sähköistetään viljamylly; lisäksi tuetaan muuta pienyrittäjyyttä. Hankkeella odotetaan olevan positiivisia vaikutuksia lasten koulunkäyntiin, ruokaturvaan sekä tulonlähteiden monipuolistamiseen. Hankkeen suoria hyödynsaajia ovat 200 kotitaloutta, joissa on arviolta 500 naista ja tyttöä, 500 miestä ja poikaa sekä 300 lasta. Lisäksi hankkeessa annetaan uusiutuvaan energiaan ja ympäristöasioihin liittyvää tietoa kylän 200 muulle kotitaloudelle, joilla on jo aurinkosähkövalaistus. Myös 100 kotitalouden kotipuutarhojen kehittäminen kuuluu hankkeeseen. Välillisesti hanke tukee koko alueen kehittymistä elinkeinojen parantuessa sekä vähentää metsäkatoa ja ilmastopäästöjä vähentämällä puun polttoa.

Hanke toteutetaan piirikunnan ja paikallishallinnon, Suvakalikan äitien ja nuorten järjestöjen sekä yhteisömetsäyhdistyksen kanssa.  Voimalan käytöstä, huollosta ja käyttömaksujen keräämisestä tulee vastaamaan paikallinen sähkönkäyttäjien komitea, joka rekisteröidään osuuskunnaksi. Paikallisesti hankkeesta viestitään muun muassa Kalikotissa sijaitsevan paikallisradion kautta. Hankkeesta pyritään tekemään esimerkki maaseutuyhteisöjen sähköistämiseksi Karnalin maakunnassa. Hankkeen toteuttaja on Human Rights and Environment Development Center (HuRENDEC) –järjestö, hurendec.org.np

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
11.4.2019
Ohjelma: Tilijärjestö: Human Rights and Environment Development Center (HuRENDEC) Myönnetty tuki: 45 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
12kuukautta
Tagit: