Naisten johtajuus Nepalin ruokaturvassa ja ympäristödemokratiassa

Hanke toteutettiin 14 Nepalin naisryhmän parissa. Puolet ryhmistä toimii Rautahatin piirikunnassa Terailla ja puolet Ramechhapin piirikunnassa Nepalin keskiosien kukkula-alueilla. Rautahatin alueella naiset kuuluvat pääosin maattomiin ja kastittomiin musahar-yhteisöihin, Ramechhapin naisryhmät kuuluvat pääosin alkuperäiskansoihin, kuten majhi-kansaan. Hankkeen piiriin kuului kaikkiaan 344 kotitaloutta.

Hankkeessa vahvistettiin naisten tietoja ja taitoja luonnonmukaisessa puutarhaviljelyssä sekä monipuolistettiin ruokatuotantoa mm. ilmastonmuutoksen luomien haasteiden kohtaamiseksi. Yhteisöjen perinnetietoon pohjautuvilla koulutuksilla ja naisryhmien toiminnan vahvistamisella parannettiin perheiden ruokaturvaa, ravitsemusta sekä yritystoiminnan osaamista. Lisäksi toiminnan taloudellista perustaa vahvistettiin tukeutuen ryhmien hankkeessa perustamiin säästöpiireihin ja niiden pohjalta toteutuneeseen ryhmien sisäiseen luototukseen. Ryhmien piirissä kasvatettiin mm. vihanneksia, juureksia, hedelmiä, sieniä, vuohia, siipikarjaa sekä kotieläimille rehua.

Naisryhmien johtajakoulutusten ja keskinäisen kokemustenvaihdon kautta vahvistettiin naisten valmiutta ajaa sukupuoleen ja etniseen ryhmään pohjautuvia oikeuksiaan suhteessa paikallishallintoon ja poliittisiin toimijoihin. Rautahatin piirikunnassa tarkastelussa olivat vahvasti myös kastittomien ja maattomien oikeudet.

Hankkeessa vahvistettiin myös hankealueiden paikallishallinnon edustajien valmiutta vahvistaa sukupuoliroolit huomioivaa paikallista ruokasuvereniteettia sekä parannettiin ryhmien valmiutta laatia toimintasuunnitelmia, jotka olisivat myös sisällytettävissä paikallisiin virallisiin ohjelmiin ja vuosittaiseen budjetointiin. Hankkeessa luotiin toiminnan malleja hyödynnettäväksi paikallishallinnossa ja myös laajan HIMAWANTI-verkoston puitteissa Nepalin muissa osissa.

Hankkeen paikallisesti merkittävimpiä tuloksia oli se, että Rautahatin alueella 90 maata omistamatonta kotitaloutta pystyivät pihapiireissään ja vuokramailla kasvattamaan vihanneksia perheiden ruokaturvan ja tulonhankinnan merkittävänä vahvistuksena. Ramechhapin kuivilla alueilla kyettiin kasvattamaan ruokaa perheiden kulutukseen jopa helmikuun ja huhtikuun välisinä kuivimpinakin vuodenaikoina – ja jopa viranomaisten COVID-19 sulkutoimien aikana. Alueen vihertymistä tuki myös se, että karjan vapaasta laiduntamisesta siirryttiin vahvemmin eläinten rehuruokintaan aitauksissa.

Hankkeen loppua häiritsivät COVID-rajoitukset sekä hankealueita kohdanneet muutkin luonnontuhot (mm. tulvat, raemyrskyt sekä tuhohyönteisinvaasiot). Hankkeessa ennätettiin kuitenkin suurelta osin - erityisesti Ramechhapin alueella - luoda naisryhmissä sellaisia kestäviä toimeentulon ja edunvalvonnan malleja, joiden varassa he voivat itsenäisesti parantaa hyvinvointiaan. Rautahat kärsi suuremmin luonnontuhoista ja tarvitsee jatkotukea hankkeen tavoitteiden täydeksi saavuttamiseksi.

Hankkeen lopussa kenttätoiminnan ja liikkumisen COVID-rajoituksista johtuen säästynyttä hankerahoitusta ohjattiin kotitalouksien hätäavun luonteiseen ruoka- ja sanitaatiotukeen.

Hankkeen toteutukseen osallistuivat myös WLCN (Women Leading for Change in Natural Resource Management) ja hankealueiden paikallishallinnot. WLCN antoi teknistä tukea hankkeen seurantaan sekä koulutusten järjestämiseen.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
30.11.2018
Ohjelma: Tilijärjestö: Himalayan Grassroots Women’s Natural Resource Management Association (HIMAWANTI) Myönnetty tuki: 48 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
20kuukautta

Toteutunut omavastuusprosentti

23.00 %