Nomadisen pardhi-alkuperäiskansan kestävän toimeentulon edistäminen Kankerin ja Kondagaonin alueella Chhattisgarhin osavaltiossa

Hanke toteutettiin 98 kylässä Chhattisgarhin osavaltiossa Kankerin ja Kondagaonin piirikunnissa joiden asukkaat, 954 perhettä (5247 ihmistä joista naisia 2655) olivat hankkeen hyödynsaajia. Näistä
2375 ihmistä (joista naisia arviolta puolet eli 1150) on saanut konkreettisia hyötyjä, kuten rekisteröintejä erilaisiin virallisiin tukiohjelmiin, metsäoikeuksiin sekä äänioikeusrekisteröintiin. Hankkeessa tuettiin pardhi-adivasien toimintaa oikeuksiensa ja toimeentulonsa puolesta. Pardhit ovat perinteisesti vaelteleva metsästäjä-keräilijäheimo. Pardhit ovat olleet erittäin hyljityssä ja alistetussa asemassa jo Intian siirtomaakaudelta lähtien. Heitä on kohdeltu lainsuojattomina, jotka ovat joutuneet lähes kaikkien – myös muiden adivasiryhmien – syrjimäksi. Perinteinen toimeentulonlähde heille ovat olleet bambukäsityöt. Tämän toimeentulon tuotot ovat kuitenkin erittäin rajoitettuja mm. raaka-aineen eli bambun varsien heikon saatavuuden takia. Ilman metsäoikeuksia pardhit eivät ole saaneet hyödyntää metsien bambukasvustoja. Metsäviranomaiset ovat sitoutuneet myymään bambun runkoja pardheille, mutta toimitukset ovat jääneet huomattavasti alle luvattujen määrien.
Toimeentulon turvaamiseksi monet pardhit ovat pyrkineet siirtymään enenevästi maanviljelyn harjoittajiksi. Mutta puutteelliset maaoikeudet ja viljelyn heikko tuottavuus on pakottanut erityisesti nuoria pardhi-miehiä hakeutumaan satunnaisiin palkkatöihin. Kylissä olevat naiset ovat yrittäneet tulla toimeen niillä bambutöillä, joita ovat kyenneet paikallisille markkinoille tuottamaan. Näin ollen bambutöiden merkitys yhteisöissä – ja erityisesti naisille – on erittäin keskeinen.
Parivartan tuki hankkeessa pardhien järjestäytymistä omista oikeuksistaan tiedostaviksi ja ajaviksi paikallisryhmiksi sekä näiden keskinäiseksi yhteistyöverkostoksi (Pardhi Mahapanchayat). Kylissä perustettiin myös 25 naisten keskinäistä oma-apuryhmää (jäseniä yhteensä 258). Lisäksi kylien johtajia koulutettiin edustamaan pardhien asiaa eri foorumeilla (painottaen myös nuorten ja naisten johtajuuden kasvattamista).
Oikeustoiminnan yhtenä keskeisenä perustana oli Intian metsäoikeuslain toimeenpanon tuki. Tätä toimintaa varten Parivartan mm. koulutti kylien nuoria tukemaan käytännön metsäoikeushakemusten teossa ja on tehnyt paikallista edunvalvontatyötä asianomaisten viranomaisten parissa. Hankekaudella 263 hankealueen perheelle myönnettiin perhekohtainen rekisteröinti maihinsa (arvioitu kokonaisala 500ha). Hankkeen päättyessä 85 perheen osalta prosessi oli vielä kesken. Yhteisökohtaisia metsäoikeusrekisteröintejä myönnettiin 13 kylälle (yhteensä n. 15.500 hehtaaria). Yhteisöjä tuettiin myös metsien hallintasuunnitelmien teossa. Kolmessa metsäoikeutensa rekisteröineessä yhteisössä muodostettiin yhteisömetsien hallintakomiteat metsien suojeluun, hallintaan ja kestävään käyttöön.
Bambuja täydennysistutettiin yhteisöjen omaan käyttöön. Toimeentulon perustan vahvistamiseksi pardheille annettiin koulutusta ja tukea pelto- ja puutarhaviljelyn käynnistämiseksi rekisteröidyillä maillaan. Pardheja koulutettiin ja tuettiin myös hyödyntämään erilaisia hallituksen maaseudulle ja erityisesti alkuperäiskansoille tarkoitettuja sosiaalisia hyvinvointiohjelmia.
COVID-pandemian iskettyä Parivartan jakoi hankealueilla tietoa pandemian torjuntaan liittyen. Lisäksi 200 talouteen jaettiin COVID-sulkutilan aikana ruokatukena välttämättömien kuivatarvikkeiden tukipaketti.
Siemenpuu-säätiö sai rahoitusta hankkeelle myös Emmaus Helsinki ry:ltä. Emmaus osallistu myös aktiivisesti hankkeen seurantaan ja siitä tiedottamiseen. Emmaus Uutisissa 1 / 2019 oli Parivartanin hankkeeseen liittyvä artikkeli (https://www.emmaushelsinki.fi/wp-content/uploads/2019/03/EU-1_19_web.pdf Ruotsiksi: https://www.emmaushelsinki.fi/wp-content/uploads/2019/03/EN-1_19_web.pdf )

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
22.3.2018
Ohjelma: Tilijärjestö: Parivartan Samaj Sevi Sanstha (Parivartan) Myönnetty tuki: 70 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
36kuukautta

Toteutunut omavastuusprosentti

11.00 %