Promotion of Indigenous and Nature Together (POINT)

POINT (Promotion of Indigenous and Nature Together) perustettiin maaliskuussa 2012. Järjestön perustajat ovat kuitenkin työskennelleet kansalaisyhteiskunnan ja alkuperäiskansojen oikeuksien hyväksi vuodesta 2007 lähtien. Se perustettiin vastauksena alkuperäiskansojen oikeuksien puolesta työskentelevien heidän itsensä johtamien organisaatioiden puutteeseen.
POINT toimii yhdessä erilaisten sidosryhmien kanssa Myanmarin alkuperäiskansojen oikeuksien ja luonnonvarojen kestävän hallinnon edistämiseksi ja suojellakseen niiden perinteitä ja  asuinalueita.
Organisaation tarkoituksena on
- lisätä tietoisuutta ja tukea kaikille sidosryhmille alkuperäiskansojen oikeuksien käytännön toteuttamiseksi Myanmarissa
- harjoittaa Myanmarin alkuperäiskansojen hyväksi edunvalvontaa
- yhteistyö YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Myanmarin kestävän kehityksen suunnitelman toteuttamisessa ympäristönsuojelun edistämiseksi alkuperäiskansojen asuinalueilla
- tukea Myanmarin alkuperäiskansojen verkostoitumista ja osallistumista kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla.
POINTin tärkeimpiä toimintamuotoja ovat edunvalvonta, yhteisökartoitus, koulutustoiminta, tutkimus ja dokumentointi sekä tiedotus- ja kampanjamateriaalien julkaiseminen.