Œuvre Malienne pour le Développement des Zones Arides (OMADEZA)

Œuvre Malienne pour le Développement des Zones Arides (OMADEZA) on toiminut vuodesta 1992.OMADEZA on osallistunut  aavikoitumisenvastaiseen työhön paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Se on jäsen useissa kansainvälisissä ja malilaisissa verkostoissa, ml. Reso Climat. OMADEZA:lla on laaja-alaista kokemusta ympäristökysymyksissä ja Malin eri alueista. Viimeaikaisissa hankkeissa teemoina on ollut mm. kestävän maatalouden edistäminen, puuston luontainen uudistaminen Sikasson ja Kayesin alueilla.

Country: