Kyun Ta Htaung Myae Foundation (KTHM)

Myanmarin Shanin osavaltiossa toimivan Kyun Ta Htaung Myae (KTHM) Foundationin perustivat vuonna 2010 entinen kansanedustaja ja lakinaisesta aktivistiksi kääntynyt Nang Wah Nu ja Nam Khonen yhteisöorganisaation puheenjohtaja Sai Tun Mya. KTHM:n tavoitteet ovat 1) kouluttaa etnisiä nuoria johtajia osallistumaan aktiivisesti maan rauhanprosessiin ja poliittiseen kehitykseen, 2) edistämään maaseutuyhteisöjen sosioekonomista asemaa ja tiedollista kehitystä, ja 3) fasilitoimaan kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja muiden paikallistoimijoiden välistä yhteistyötä. KTHM keskittyy luonnonvarojen hallintaan (ml. maaoikeudet, vesien hallinta ja hajautettu uusiutuva energia), demokraattisiin prosesseihin, oikeudenmukaisuuteen ja rauhankysymyksiin. Järjestöllä on 163 henkilöjäsentä ja 17 organisaatiojäsentä. Sen toimisto on Shanin osavaltion pääkaupunki Taunggyissä ja sillä on 14 kokoaikaista työntekijää.

Country: