Foundation for Renewable Energy and Ecology (FREE)

Foundation for Renewable Energy and Ecology (FREE) -järjestön perustivat vuoden 2019 lopulla alueellisen Mekong Energy and Ecology Networkin (MEE Net) keskeiset myanmarilaiset toimijat. Järjestön päämäärä on, että Myanmarin energiasektorin kehitys ja luonnonvarojen hallinta on demokraattista, kestävää, taloudellisesti järkevää, ympäristöllisesti kestävää ja sosiaalisesti oikeudenmukaista. FREE pyrkii 1) haastamaan keskitetyt suuren mittaluokan tuhoisat energiainfrastruktuurihankkeet siirtämällä keskustelu ”ylävirtaan” energiapolitiikan ja vaikuttamistyön kautta; 2) vahvistamaan aktivistien, tutkijoiden ja kumppanijärjestöjen verkostoa, jotka työskentelevät kansalaisten osallistumiseen ja energiapoliittiseen vaikuttamiseen liittyvässä tiedonvälityksessä ja strategiatyössä; 3) kumppanijärjestöjen osaamisen kasvattamiseen tehokkaamman vaikuttamistyön ja energiapoliittisen reformin toteuttamiseksi. FREE toimii neljällä alueella: 1) osaamisen lisääminen, 2) vaikuttamistyö, 3) tutkimus ja seuranta, sekä 4) verkostoituminen. FREE jatkaa MEE Netin aloittamaa työtä Myanmarissa. Foundation for Renewable Energy and Ecologylla on 5 henkilön (joista 2 naisia) henkilöstö ja sen toimisto sijaitsee Pindayassa, Shanin osavaltiossa. Järjestöllä on parikymmentä tukijajäsentä ja useita järjestö-yhteistyötahoja.

Country: