Federation of Community Forestry Users Nepal (FECOFUN)

FECOFUN on yhteisömetsätaloutta harjoittavien paikallistoimijoiden vuonna 1995 perustama järjestö. Se edistää yhteisöjen oikeuksia metsiin ja biodiversiteettiin, metsistä riippuvaisten alkuperäis- ja paikallisyhteisöjen kapasiteettia kestävän metsienhallinnan saavuttamiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi, demokraattisen hallinnon institutionaalistamista sekä yhteisötason tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta yhteisömetsätalouden ja suojelun avulla. FECOFUN on viime vuosina keskittynyt vaikuttamistyöhön luonnonvaroja koskevien yhteisöoikeuksien sisällyttämiseksi Nepalin perustuslakiin ja ympäristöhallinnon linjauksiin. Se on tukenut yhteisöjen metsänhoitosuunnitelmien tarkistamista siten, että niissä huomioidaan perinteiset oikeudet ja käytännöt, ympäristöpalveluiden hallinta ja kestävä metsänhoito. Lisäksi se on vahvistanut yhteisömetsätalousyritysten kapasiteettia. Perustuslaki takaakin nykyisellään paikallisyhteisöjen oikeudet luonnonvarojen hyödyntämisen tuottoihin ja yhteisömetsätalous on politiikkatasolla tunnustettu avainstrategiaksi metsien biodiversiteetin suojelussa.
FECOFUN on aktiivisesti verkostoitunut toimija sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Se kuuluu kansallisiin yhteisöpohjaista luonnonvarojen käyttöä edistäviin verkostoihin. Sen kansainvälisiä yhteistyötahoja ovat mm. Global Alliance of Community Forestry, Global Forest Coalition ja Rights and Resources Initiative.

Vuonna 2020 FECOFUN juhlisti 25-vuotiasta toimintaansa (ks. tervehdys tästä)