Energy, Environment Research and Development Centre (EERDC)

Energy, Environment Research and Development Centren (EERDC) perusti vuonna 2012 ryhmä insinöörejä Kathmandun yliopistosta. EERDC toimii Kathmandussa ja on rekisteröitynyt kansalaisjärjestöksi Nepalin yrityslain 2034 nojalla. Järjestön toiminnot ovat insinöörihankkeita, jotka edistävät puhdasta kehitystä sekä tietoisuuden lisäämistä synergistisen kestävän kansallisen kehityksen saavuttamiseksi. EERDC on kehittänyt puhtaampia keittoteknologioita maaseudun kotitalouksille, arvioinut veden kysyntää ja tarjontaa maataloudessa sekä avustanut paikallishallinnon viranomaisia maaseudun elinkeinojen turvaamiseksi ilmastonmuutoksen uhatessa. Järjestö tekee yhteistyötä Kathmandun yliopiston sekä uusiutuvaa energiaa edistävien järjestöjen, viranomaisten ja yritysten kanssa.

Country: